PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
OSUDA LICEMERA, KNJIŽEVNIKA I FARISEJA
Beseda na Svetoj Liturgiji u ponedeljak 11. po Duhovima, u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog
 
„Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate Carstvo nebesko pred ljudima; jer vu ne ulazite niti puštate da uđu oni koji bi hteli. Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što jedete kuće udovičke i lažno se molite dugo; zato ćete većma biti osuđeni, Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što pohodite more i kopno da biste dobili jednog sledbenika, i kad ga pridobijete, činite ga sinom pakla dvostruko većim od sebe. Teško vama vođi slepih koji govorite: Ako se ko kune hramom, to nije ništa; a ko se kune zlatom hramovnim, kriv je. Bezumnici i slepci! Jer šta je veće: zlato ili hram koji zlato osvećuje? I ako se ko kune žrtvenikom, ništa je to, a koji se kune darom na njemu, kriv je. Bezumnici i slepci! Jer šta je veće: dar ili žrtvenik koji dar osvećuje? Koji se, dakle, kune žrtvenikom., kune se njim i svim što je na njemu. I koji se kune hramom, kune se njim i Onim koji obitava u njemu. A koji se kune nebom, kune se prestolom Božjim i Onim, koji sedi na njemu“.
 
(Matej 23, 13-22; Zač. 94)
 
Pozvani smo braćo i sestre, da budemo svedoci Sina Božijeg, vere Njegove u ovome svetu, svojom verom pravoslavnom i životom po toj veri, što je naša dužnost, sviju nas, pogotovo nas sveštenika ili da kažem najpre nas sveštenika. Zato nas Gospod i opominje: „Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate Carstvo nebesko pred ljudima , krivom, pogrešnoj veri nehrišćanskim, na taj način sablažnjujemo one koji nisu hrišćani i tako reći bivamo zid koji ne mogu preći oni koji bi hteli da budu hrišćani kad vide prema nama šta je hrišćanstvo, onda oni ne mogu da sagledaju hrišćanstvo zbog nas i naših postupaka. Time, svakako, mi upropašćujemo svoje duše, a što činimo još da budemo dublje u paklu ognjenom, što sablažnjavamo i druge. Sami mi ulazimo u Carstvo Božije i ne damo drugima da uđu.
Isto je kad Gospod kaže za licemere, fariseje koji sebe predstavljaju pobožnim a u stvari jedu kuće udovičke; gotovi su da prodaju kuće udovičke da sebi podižu standard.
Ako se trudimo da zadobijemo jednog nevernika da bude hrišćanin, ali ne upućujemo ga, kažem, i verom i svojim životom da on bude pravi hrišćanin kao što treba, nego ga činimo sinom pakla dvostruko većim od sebe, teško nama.
I redom sve one reči koje se odnose na hram i na te sitnice koje nisu od značaja a ostavljamo ono što je najvažnije.
Neka Gospod pomogne i nama koji danas predstavljamo pravoslavnu veru i narod srpski i sveštenstvo pravoslavno, da budemo dorasli i iskreni svedoci vere i Sina Božijeg i života po toj veri, jer to je dvoje ono što i nas spasava i to je ono što će pomoći spasenju i sviju bližnjih koji hoće da čuju i koji hoće da vide istinu. Bog vas blagoslovio!
 
25. avgust 1997.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.