PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
RAZGOVOR HRISTA SA SADUKEJIMA
Beseda na Svetoj Liturgiji u petak deseti po Duhovima u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog
 
„U taj isti dan pristupiše mu sadukeji koji govore da nema vaskrsenja i upitaše Ga Govoreći: Učitelju, Mojsej reče: Ako umre ko bez dece, da uzme brat njegov ženu njegovu i podigne seme bratu ceome. U nas beše sedam braće; i prvi oženivši se umre, i ne imavši poroda ostavi ženu svoju bratu ceome. A tako i drugi, i treći, cve do sedmoga. A pospe sviju umre i žena. O vaskrsenju, dakle, kojega će od sedmorice biti žena? Jer je za svima bila. A Isus odgovarajući reče im: Varate se, ne znajući Pisma ni sile Božije. Jer o vaskrsenju niti se žene niti udaju, nego su kao anđeli Božji na nebu. A za vaskrsenje mrtvih niste li čitali šta vam je rekao Bog govoreći: Ja sam Bog Avramov, i Bog Isakov, u Bog Jakovljev? Bog nuje Bog mrtvih, nego živih. I narod čuvši divljaše se nauci njegovoj“.
 
(Matej22, 23-33; Zač, 91)
 
Sadukeji su bili racionalisti, tj. oni su se oslanjali samo na svoj razum, a ne shvatajući da nam je Bog u Svetom Pismu izneo onoliko koliko mi možemo da shvatimo i koliko nam je potrebno za spasenje, a da ima istina koje prevazilaze naš ograničeni um. I da bi ponizili Hrista, i da bi ga prikazali pred narodom krivim, oni su izmislili jedan događaj, prema zakonu Mojsijevom po kome ako je neki čovek bio oženjen i umro bez dece brat njegov bio je obavezan da uzme tu ženu a dete koje se bude rodilo iz tog brak da se upisuje na ime umrloga brata da njegovo potomstvo ne bi prestalo i da bi i ono učestvovalo kad dođe Spasitelj u toj slavi. Iz ovih reči sadukeja očigledno da je žena bila nerotkinja i da je to bilo bespredmetno da kada je bila za prvim i za drugim i kad nije imala dece, da je uzmu i ostali. Ali oni su to, kažem, izmislili da bi pokazali besmislenost. Da je jedan čovek mogao imati više žena i po zakonu Mojsijevom to je jasno. Ustvari, to je bilo i zbog teškoća što su u to doba u borbama mnogi muškarci izginuli i ostalo bi više žena i šta bi onda bilo sa njima. No, to je druga stvar. Bog je preko Mojsija doneo odluku da jedan čovek može imati više žena. E sad, dabome, da jedna žena u isto vreme može imati više muževa, to već nije moglo biti. Razume se, jer se na taj način ne bi znalo ni čije je dete, ako bi žena imala više muževa, da li jednog ili drugog muža. I Hristos kaže da „oni ne znaju ni Pisma Svetoga ni sile Božije, jer o vaskrsenju niti se žene, niti se udaju“.
Rađanje i brak su vezani za ovaj svet. U onom svetu niti se žene, niti se udaju nego su kao anđeli. Tj. poznaće muž ženu i žena muža, i dabome, deca roditelje, ali muž ženu ne po ovim odnosima zemaljskim nego po onoj ljubavi koja je njih u ovom svetu u stvari spojila.
A oni, sadukeji, takođe nisu verovali ni u anđele. I Hristos im, ovo, iznosi, govoreći i o anđelima, iako to oni nisu pitali. Naime, kad je Mojsije pobegavši iz Egipta i kad je čuvao ovce svoga tasta Jotora, video kupinu koja gori a ne sagoreva i došavši da vidi šta je to, Gospod mu iz ognja kaže: Izuj obuću svoju jer je mesto na kome stojiš sveto. Ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev (2. Mojs. 3, 5, 6). U tom smislu Bog je Mojsija utešio da narod jevrejski u ropstvu misirskom neće izginuti, on jeste kao da je na ognju, ali sagoreti neće. I još je to čudo kupine koja gori i ne sagoreva ujedno simvol, znak, Svete Bogorodice koja je primila Sina Božijeg i rodila, da je Ona kao kupina koja pije sagorela od ognja božanstva.
To, dakle, da imamo u vidu da je Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. Bog se ne naziva Bogom miliona, nego Bogom evo po jednoga u jednoj generaciji u celom čovečanstvu, ali Bogom svetog Avrama, i u drugoj generaciji Bogom svetog Isaka, i u trećoj svetog Jakova. Trudimo se, braćo i sestre, da se Bog može nazvati i Bogom našim po tom što smo mi Njegovi iskreni sinovi i kćeri. Bog vas blagoslovio!
 
21. avgusta 1997.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *