PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
CBETA MARIJA MAGDALINA
Beseda na Svetoj Liturgiji na Svetu Mariju Magdalinu u crkvi Svete Marije Magdaline u Belom Potoku
 
„I bi posle toga, i on prohođaše po gradovima i po selima propovedajući i blagovesteći Carstvo Božije, i Dvanaestorica s njim, i neke žene koje behu izlečene od zlih duhova i bolesti: Marija, zvana Magdalina, iz koje je izašlo sedam demona, i Jovana, žena Huze, pristava Irodova, u Susana, u druge mnoge koje mu služahu svojim imanjem“.
 
(Luka 8, 13; Zač, 34)
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Bogu se pomolismo, braćo i sestre, i danas i tako počesmo ovaj dap. I kad se dignemo iz postelja da se pomolimo Bogu, da Njemu uputimo naše prve misli, naše molitve, da blagoslovi i pomogne svima pa i nama. To je ono što pokazuje da smo mi pravoslavni hrišćani i da znamo zapovest Gospoda Isusa Hrista: „Prva je, veli, zapovest: Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom mišlju svojom i svom snagom svojom. Ovo je, veli, prva i najveća zapovest“. A druga je kao i ova: „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe“.
Ako zaista budemo ljubili, voleli Boga kao svoga Oca nebeskoga, onda će On koji je ljubav ukazati ljubav prema nama, svima našim u domu i svom narodu našem i svim ljudima dobre volje u ovom svetu. I ako budemo takođe voleli svoje bližnje učeći se o tome najpre u svojoj porodici pa onda dalje sve šire i šire, da zaista volimo i svoj narod i svaki drugi narod u svetu, i kažem i ponavljam, sve ljude dobre volje. Sveti evanđelist Jovan kaže: „Kako možete govoriti, kako možemo govoriti da ljubimo Boga koga ne vidimo, ako ne budemo voleli brata svoga koga vidimo“, a dalje nastavlja: „Ako zaista ljubimo Boga kao Oca, mi ćemo ljubiti i Njegovu decu, a to su naši bližnji“ (up. 1 Jn. 4, 20, 21). Dakle, iz ljubavi prema Bogu, iz nje ističe i ljubav prema bližnjima, i obratno. To je ono što je najveće u ovom svetu. Zato Gospod Isus od nas traži da ljubimo i neprijatelje svoje i sveti apostol kaže: „kakva je to korist, šta je nešto naročito ako volimo one koji nas vole, nego je ako volimo i one koji nas mrze i gone“. To je prava hrišćanska ljubav. Jer Gospod Isus kaže: „da se ugledamo na Oca našeg Nebeskog koji daje kišu i dobrima i zlima, Njegovo sunce sija i pravednim i nepravednima“(Mt. 5, 45).
To je, braćo i sestre, nauka i svih svetih pa i svete Marije Magdaline, koja je prva videla vaskrslog Gospoda i u dva maha ga je videla: jedanput se On javio samo njoj, a drugi put sa ostalim ženama mironosicama, onima koje su došle da po običaju jevrejskom pomažu telo pokajnika. I kad se Gospod vaskrsli javio, On ih je pozdravio rečima: „Radujte se!“ A kad se javio apostolima On im je rekao: „Mir vam!“ Sveti Oci kažu da ova dva pozdrava imaju duboki smisao. Naime, u raju je naša pramati ubrala zabranjeni plod i na taj način prestupila zapovest Božiju i kad je Gospod pitao najpre Adama i Evu, pa onda Evu, i onda im govorio da mesto oni da se pokaju i da traže oproštenje od Boga, oni jedno drugom bacaju krivicu, i na đavola i na svakog drugog, ne osetivši da je to samo opravdanje svoga greha za koji su oni bili krivi, kao što i mi činimo opravdavajući svoj greh i bacajući na drugog krivicu. Na taj način i oni i mi hoćemo sebe da oslobodimo od ispravke. Jer ako je drugi i kriv neka se on ispravlja, a kad shvatimo da smo ustvari mi krivi, ako nas neko i nagovori i prisiljava na ono to je zlo, ja ako pristanem ja sam kriv. Jeste da je on kriv što je isprovocirao uvredom ili čime bilo, ali ja sam kriv što sam pristao da se na nedostojan, neljudski, nehrišćanski način branim od zločinaca. To je kažem i ponavljam, nauka Gospoda Isusa. Zato On vaskrsli najpre pozdravlja Mariju Magdalinu i sve mironosice i sve žene vešću: „Radujte se! Na taj način On onu reč Gospodnju u raju, ublažava i poziva i žene i sve na radost vaskrsenja Hristovog i života po Njemu. A svete apostole i sve verne i sve ljude dobre volje u svetu Gospod pozdravlja rečima: Mir vam! Jer su ljudi bili i ostali uglavnom ratoborni, uglavnom potiču od njih naredbe za rat i za nesreće koje rat i sukobi donose. Ako budemo zaista slušali Gospoda Isusa, izvršavali Njegove zapovesti, mi ćemo uneti u dušu radost, mi ćemo uneti i mir u svoju dušu, mir sa Bogom i mir koji će onda zračiti u društvu u kome se krećemo, u porodicu i biti od koristi svome narodu.
Neka Gospod Isus i svi Njegovi sveti i sveta Marija Magdalina koja ga je videla prva vaskrsloga, koja je svedočila Njegovo vaskrsenje u svetu, pomognu nam. Čestitajući današnji praznik, sveštenicima ovoga svetog hrama i okolnim parohijanima ove parohije i svima vama, braćo i sestre, svima njima želim od Gospoda da se ugledamo na Njegove svete, da izvršavamo njegove zapovesti i da Njegovo blaženstvo uđe u naša srca zajedno sa Njime i mir da se spusti na ovu zemlju nemira koja sva u zlu leži. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao!
 
4. avgust 1997.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.