PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
ŠTA JE BORBA PROTIV ZLA
Beseda na Svetoj Liturgiji u duhovni utorak, u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog
 
Još ste čuli kako je kazano starima: Ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako: ni nebom jer je presto Božji; ni zemljom jer je podnožje nogama Njegovim; ni Jerusalimom jep je grad velikoga Cara. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlaku jednu belom ili crnom učiniti, Dakle, neka bude reč vaša; da, da; ne, ne; a što je više od toga, od zloga je. Čuli ste ua je kazano: Oko za oko, i zub za zub. A ja vam kažem ua se ne protivite zlu, nego ako te ko udari po desnom obrazu tvom, okreni mu i drugi; i koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju ua uzme, podaj mu i haljinu; i ako te ko potera jednu milju, idi s njim, uve“.
 
(Matej 5,33-41;3ač,14)
 
Gospod nas opominje da se ne kunemo, nego da među nama bude takvo istinoljublje, takvo poverenje da govorimo istinu, da je dovoljno reći, da, da ili ne, ne. Istina, u važnim momentima i crkva dopušta da se zakune da bi se došlo jasnije do istine, pogotovo na sud. Znamo i iz Svetog Pisma gde se Gospod, kaže se, „zakle sobom „. Dakle, nije tu reč da se zakletva ne upotrebi nikako, kad je nužda i potreba, nego da se mi trudimo, kažem, da budemo istinoljubivi jer je Bog istina, a đavo da je laža i otac laži. U tom smislu da budemo istinoljubivi.
I još reč, da ponovim. U starom zakoniku Mojsijevom rečeno je: „oko za oko, zub za zub“. To je viši stepen zakonitosti nego što je bilo ranije. Lameh, koji je imao dve žene, rekao je da he ubiti mladića za masnicu, čoveka za ranu (1. Mojs.4, 23). I, sad dolazi zakon Mojsijev koji kaže: Ne može, nego samo oko za oko, zub za zub, užeg za užeg (2. Mojs. 21, 24,1 5), koliko ti je učinjeno toliko možeš da vratiš. E, onda dolazi reč Gospodnja da činimo više, da inicijativa od zloga pređe na nas. Pa kaže da se ne protivimo zlu zlom. Ne da se ne protivimo zlu uopšte, to bi bila pasivnost, uništenje razlike između dobra i zla. Nego da se ne protivimo, zlom, ne možemo zločinom odgovarati na zločin. Jer apostol Pavle kaže: „Ne daj da te navede zlo, nego nadvladaj zlo dobrim“ (Rim. 12, 21). To je smisao ovih reči Hristovih, ponavljam ne bukvalno. Jer i On kad je na sudu bio i kad ga je sluga ošamario, on mu nije okrenuo levi obraz, nego je rekao: „Ako zlo rekoh, dokaži; ako dobro, zašto me biješ? (Jn. 18,23).
Mislim da shvatate o čemu je reč. Budimo spremni da učinimo više nego što zlo traži, ako je u izgledu da đe se taj grešnik popraviti, da će shvatiti. U svakom slučaju ne budimo pasivni, nego uzmimo inicijativu u pogledu dobra. Koliko je, dabome, onih zlih postalo hrišćanima zbog toga što su hrišćani pokazivali tu reč Hristovu koliko vole neprijatelje svoje, koliko se trude da se i oni pokaju, shvate da idu, srljaju u propast.
Neka Gospod pomogne da i među nama bude istinoljublje i da iz ljubavi prema bližnjima volimo čak neprijatelje svoje u smislu da se molimo Bogu, ali i mi da ukazujemo svojim životom, e da i oni shvate da idu u propast duhovnu, u muku večnu, da se pokaju i spasu. Bog vas blagoslovio!
 
20.juni 1997.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *