PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
SVADBA U KANI GALILEJSKOJ
Beseda na Svetoj Liturgiji u ponedeljak posle Tomine nedelje u Patrijaršijskoj kipeli Svetog Simeona Mirotočivog
 
„I u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, u onde beše mati Isusova. A pozvan bijaše u Isus u učenici Njegovi na svadbu. I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: Nemaju vina. Isus joj reče: Šta hoćeš od mene, ženo? Još nije došao čas moj. Reče mati njegova slugama: Što god vam reče učinite. A onde bijaše šest kamenih sudova za vodu, postavljenih po običaju judejskog očišćenja, koji hvataju po dve ili po tri mere. Reče im Isus: Zahvatite sad u nosite peharnik. I odnesoše. A kad okusi peharnik vino koje je postalo od vode, i ne znađaše otkuda je, a sluge znadijahu koje su zahvatile vodu, pozva peharnik ženika. I reče mu: Svaki čovek najpre dobro vino iznosi, a kada se opiju, onda lošije; a ti si čuvao dobro vino do sada, Ovim, u Kani Galilejskoj, učini Isus početak znamenja, u pokaza slavu svoju; u verovaše u njega učenici njegovi“.
 
(Jovan 2, 1-11; Zač, 61)
 
Gospod je ovim čudom učinio početak ostalih čuda koje je On učinio uvek radi potrebe ljudi. I ovo čudo pretvaranja vode u vino nije Gospod učinio zato da se ljudi opijaju nego što je očigledno da su to bili siroti ljudi, dok je bilo moguće da na svadbi nestane vina. Prpo, učinio je to da im se nađe, dakle, u nevolji, a drugo, mi već znamo i danas ono što je Gospod kao Bog već znao i zbog toga stvorio i vino i nije ga zabranio svojim učenicima i hrišćanima, a to je da vino u malim količinama deluje kao hrana, odmah odlazi u telo, u krv, brzo sagorena u organizmu i daje toplotu. Tako da kad ga upotrebljavamo razumno, onako kao što treba, onda nam služi na korist. Jedno što daje eto toplotu kao hranu, drugo ono luči u organizam gotove sastojke, ne sam alkohol, nego i tanin, i kiseline i druge sastojke. Ako budemo upotrebljavali nauku Hristovu onako kako treba, ona će u nama delovati kao vino dobro, tj. davati snagu neophodno potrebnu.
To što Gospod reče majci: „Šta hoćeš od mene ženo?“, to u našem jeziku, za naš sadašnji način izražavanja, izgleda grubo, obraćajući se majci rečju „ženo“, ali u njihovo vreme to je predstavljalo odnos poštovanja nazvati majku „ženom“. Bog vas blagoslovio!
 
5. maj 1997.
 
 

 
 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.