PUT U ŽIVOT

 

PUT U ŽIVOT
 

 
O POSTU I O SABLAŽNJAVANJU
Beseda na Svetoj Liturgiji u ponedeljak 36. po Duhovima, u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Cimeona Mirotočivog.
 
„Tada pristupiše učenici njegovi i rekoše mu: Znaš li ga fariseji, čuvši tu reč; sablazniše se? A on odgovarajući reče: Svako drvo koje nije usadio Otac moj nebeski, iskoreniće se. Ostavite ih, slepi su vođi slepima; a slepi slepoga ako vodi, oba će u jamu pasti. A Petar odgovarajući reče mu: Rastumači nam priču ovu. A Isus reče: E da li ste i vi još nerazumni? Zar još ne znate da cve što ulazi u usta ide u trbuh, i izbacuje se napolje?A što izlazi iz usta izlazi iz srca, i ono pogani čoveka. Jer iz srca izlaze zle pomisli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna. svedočanstva, hule. I ovo je što pogani čoveka, a neumivenim rukama jesti ne pogani čoveka“.
 
(Matej 15, 12-20; Zač. 61)
 
Ovde je reč o propisu zakona Mojsijevog koji je Bog dao Jevrejima, ali koji su bili po duhovnom još neuzrasli, još kao deca kojoj se moraju davati određene zapovesti: ovo čini, ovo ne čini i redom.
A nama hrišćanima koji smo uzrasli i zreli, nama su dati uopšte principi: ljubav prema Bogu i prema bližnjima. Ako budemo ljubili Boga, mi nećemo, dabome, ni klanjati se idolima, nećemo ni da ne slušamo Njegovu reč. Ako budemo ljubili svoje bližnje, mi ćemo činiti sve ono što zakon Mojsijev naređuje i još nesravnjivo više. Zato je Gospod preko Mojsija dao propise da ne smeju da jedu jela i nabrojana su koja su to jela, da bi se oni razlikovali od ostalih neznabožačkih naroda i po jelu. Princip je evo u tome bio. Tako, ako su oni jeli na primer svinjsko meso ili od životinja koje su nečiste, koje nemaju papke, a onda je redom nabrajano u Zakonu, kažem podrobno, koja su jela nečista, oni su učinili greh. Mi pak, uzdržavajući se od jela uz post, mi se ne uzdržavamo zato što su ta jela nečista sama po sebi, onda ta jela ne bi mogli jesti ni kad je mrs – nego se uzdržavamo zato što je, po reči Svetog Vasilija Velikog: „Ustanova posta uređena u Raju, da se ne jede od toga, da bi jačali svoju volju“, pošto je hrana biljna posna, blaža je, i da bi tako imali priliku i da bi kasnije mogli jasnije razgledati svoje duhovno stanje i ispravljati se, izbacivati navike rđave, i raditi ono što je vrlina.
I onda i ovu drugu reč. Dakle, da razumete u čemu je razlika između našeg posta i zakona jevrejskog. Kaže Gospod: „iz srca izlazi ono što izlazi na usta, a to su: zle misli, zle reči, dela i redom. I to je ono što čoveka čini nečistim“. I još veli da su Jevreji, da bi se fariseji sablaznili, kako je on rekao „teško svetu bez sablazni“. „Sablazni“, veli, „moraju doći jer đe uvek biti rđavih ljudi. Ali teško čoveku preko koga dolaze sablazni“ (Mt. 18, 7). Međutim, On na ovo ne obraća pažnju, jer On nije rekao ništa što je sablažnjivo. A oni su zbog svojih već rđavih navika, stečenih navika, zbog kojih nisu ni primali Gospoda Isusa kao Svetitelja, oni – fariseji, sadukeji i ostali što god je On rekao to je njih već sablažnjavalo. Tako da On kaže: „I slepe su vođe slepima, i ako slepac slepog vodi, oba đe u jamu pasti“.
Trudite se, dakle, da budemo oni koji imaju oči čiste, da vidimo ne samo ovaj svet i da ga gledamo sa ostalim živim bićima, nego da imamo i duhovno oko čisto, to je um, da vidimo onaj svet i suštinu sviju stvari i sviju zapovesti. Dakle, da budemo oni koji imaju uši da čuju što je dobro i koji imaju oči da vide šta je dobro. U zlo ne gledati. Mi se možemo i okrenuti kad vidimo nešto zlo i pobeći, a razume se možemo i zatvoriti kapke da nas ono što je zlo, ne povuče.
Hristos je, kažem, najviše osudio sablazan, tj. kad mi kojima je više dato činimo ono što je greh i sablažnjavamo, povlačimo zna zlo one slabije. On je to najviše osudio. Ali nigde nema Njegova reč da su blaženi oni koji su sablažnjeni. Svi mi imamo um i razum i snagu da se odupremo sablazni i da na taj način izbegnemo njenu pogubnu silu koja vuče u greh, Bog vas blagoslovio!
 
3. februar 1997.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.