PUT PODVIŽNIKA

TIT KOLIANDER

PUT
PODVIŽNIKA
 

O čvrstoj i trajnoj rešenosti

O nedovoljnosti čovekovih snaga

O vrtu srca

O tihoj i nevidljivoj borbi

O odricanju od sebe i očišćenju srca

O iskorenjivanju želje za ugodnošću

O prenošenju ljubavi od sebe ka Hristu

O straženju da se pobeđeno zlo opet ne pojavi

O pobeđivanju sveta

O gresima drugih i o tvojim sopstvenim

O unutrašnjoj borbi kao sredstvu

O poslušnosti

O napredovanju u dubinu

O smirenosti i straženju

O molitvi

O molitvi

O molitvi

O molitvi

O telesnim i umnim radnjama koje prate molitvu

O postu

O izbegavanju svega neumerenog

O korišćenju materijalnih stvari

O tmurnim vremenima

O jednom tumačenju priče o Zakheju

O Isusovoj molitvi

O bescenom biseru

 

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.