NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » PUT PODVIŽNIKA

PUT PODVIŽNIKA

 

PUT PODVIŽNIKA
 

GLAVA ŠESNAESTA
O molitvi
 
Iz prethodnog poglavlja vidimo da pod molitvom sveti Oci nisu podrazumevali povremenu molitvu, jutarnje i večernje pravilo, niti blagodarenja pre i posle jela, za njih je molitva imala značenje neprestane molitve, života ispunjenog molitvom. Molite se bez prestanka (1 Sol.5:17) je zapovest koju trebamo da shvatimo sasvim doslovno.
Kada se ovako posmatra, molitva je nauka nad naukama i umetnost nad umetnostima. Umetnik radi sa ilovačom, bojama, rečima ili muzičkim tonovima i prema svojoj sposobnosti daje materijalu s kojim radi oblik, punoću i lepotu. Za onoga koji se moli materijal je živa priroda čovečja. Molitvom je on oblikuje, daje joj punoću i lepotu, prvo u samome sebi, a zatim i u drugima.
Naučnik izučava stvoreni svet i prirodne pojave, a molitvenik korača ka Stvoritelju celokupne tvari. Ljubav njegovu ne podstiče toplina, već blagorodni izvor topline; ne životne funkcije, već istočnik života, ne njegovo sopstveno „ja“, već izvor svesti toga „ja“, Tvorac toga „ja.“
Umetnik i naučnik moraju da ulože mnogo rada i truda pre no što dostignu zrelost u svom radu i nikada ne dostižu onaj stepen umeća kome streme. Kada bi samo čekali na Božansko nadahnuće svaki put kada bi se latili svog rada, nikada ne bi naučili ni osnovne stavke svoga posla. Violinista, na primer, mora marljivo da vežba kako bi prodro u tajne svog tananog instrumenta. A koliko je tek tananije ljudsko srce od bilo kog instrumenta!
Približite se Bogu i on će se približiti vama (Jakovlj. 4:8). Na nama je da počnemo. Učinimo li jedan korak ka Gospodu, On će učiniti deset prema nama, On koji je ugledao Bludnog Sina dok je ovaj još bio podaleko, sažalio se na njega, potrčao mu u susret, zagrlio ga i poljubio (Lk.15:20).
Ako imalo želiš da se Bogu približiš, moraš jednom sam načiniti taj prvi, klimavi korak. Ne očajavaj zbog svog nespretnog početka; ne popuštaj pred osećanjem stida i nesigurnosti, nemoj ustuknuti pred rugalačkim smehom neprijatelja koji će pokušavati da te ubedi da je tvoje ponašanje smešno i da je sve to plod nečije mašte, te stoga bespredmetno. Znaj da neprijatelj ni od čega toliko ne strahuje, kao od molitve.
Želja za čitanjem kod malog deteta se razvija onom brzinom kojom dete uči da čita; što više govorimo strani jezik, to ga bolje poznajemo i više volimo. Uživanje u nekom poslu raste sa stepenom stručnosti. Stručnost se postiže vežbom. Vežba postaje prijatnija što smo stručniji u tom poslu.
Nemoj misliti da je sa molitvom drugačije. Nemoj čekati na nekakvo Božansko nadahnuće u molitvi. Čovek je stvoren za da bi se molio u istoj meri u kojoj je stvoren da bi govorio i mislio, no baš je za molitvu naročito stvoren: jer ga je Gospod Bog postavio u vrtu Edemskom, da ga radi i da ga čuva (1 Mojs.2:15). A gde ćeš drugde naći Edemski vrt, do u svome srcu?
Kao Adam, i ti treba da plačeš za Edemskim vrtom iz kojeg si proteran zbog svoje neuzdržljivosti. Obučen si u smokvino lišće i haljine od kože (1 Mojs.3:21), to jest u propadljivo telo koje se muči. Između tebe i uzanog puta koji vodi do Drveta Života nalaze se mračni plamenovi želja za zemaljskim blagom; samo onome koji savlada ove želje biće dato da jede od drveta života koje je u raju (Otkr.2:7).
Kako je teško zadobiti takvu pobedu! Adam je prekršio samo jednu od Božjih zapovesti, a ti svakog dana i svakoga časa kršiš svaku postojeću zapovest, kaže sv. Andrej Kritski. Iz tebe se, kao iz okorelog, nepopravljivog zločinca, molitva mora neprestano uzdizati kako bi mogla da dostigne visine.
Okoreli zločinac često i nije svestan svoje krivice; on se sa njom srodio. Tako je i nama. Ne dozvoli da te uplaši otvrdlost tvoga sopstvenog srca. Molitva je ta koja će ga postepeno omekšati.
 

   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *