PUT KA SPASENJU

 

PUT KA SPASENJU
 

 
KAKO SE ZAČINJE HRIŠĆANSKO ŽIVLJENJE U SVETOJ TAJNI KRŠTENJA?
 
Krštenje je prva sveta Tajna u Hrišćanstvu, koja čoveka Hrišćanina čini dostojnim darova blagodati koje on zadobija preko drugih svetih Tajni. Bez Krštenja se ne može biti pribrojan među Hrišćane, odnosno postati članom Crkve Hristove. Predvečna Premudrost sazdala je sebi dom na zemlji, a dveri koje u njega vode jeste sveta Tajna Krštenja. Kroz ove dveri ne samo što se ulazi u dom Božiji, nego se kraj njih zaogrće i dostojnom odećom, zadobija novo ime i znak koji će se urezati u čitavo biće onoga koji krštenje prima, a zahvaljujući kome će ga raspoznavati i na nebu i na zemlji.
„Ako je ko u Hristu, nova je tvar“, uči Božanstveni Apostol (2. Kor. 5, 17). Hrišćanin postaje nova tvar u Krštenju. Iz banje Krštenja čovek izlazi sasvim drugačiji nego što u nju stupa. Koliko je svetlost daleko od tame, koliko je život udaljen od smrti, tako je kršten čovek suprotstavljen nekrštenom. Začet u bezakonjima i rođen u gresima, čovek pre Krštenja nosi u sebi sav otrov greha, sa svom težinom njegovih posledica. On je u nemilosti Božijoj, i jestastvom je čedo gneva; pomračen je, rastrojen u samom sebi – u neskladu svojih udova i snaga i njihovoj usmerenosti prevashodno prema umnoženju greha; potčinjen je uticaju satane, koji u njemu deluje kao onaj što vlast ima, gospodarski i zapovednički, a čemu je uzrok greh koji u čoveku obitava. Zbog svega toga nekršten čovek po smrti je neminovno zatočenik ada, gde ga čekaju muke zajedno sa gospodarom njegovim – knezom tame i svima slugama i pomagačima njegovim.
Krštenje nas izbavlja od svih ovih zala. Ono skida prokletstvo silom Krsta Hristovog i vraća čoveku blagoslov Božiji: oni koji prime Krštenje deca su Božija, kao što im je Sam Gospod dao da se nazivaju i da to budu. „A kad smo djeca, i nasljednici smo: nasljednici, dakle, Božiji a sunasljednici Hristovi“ (Rimlj. 8,17). Carstvo Nebesko pripada krštenome već neposredno nakon Krštenja. On biva oslobođen od vlasti satane, koji sada gubi vlast nad njim i snagu da samovoljno u njemu deluje. Stupanjem u Crkvu – to pribežište i utočište roda ljudskoga – satani se preprečuje pristup novokrštenom. On je u Crkvi kao u bezbednom ograđenom prostoru.
Sve su to spoljašnja duhovna preimućstva i darovi. A šta se dešava unutra, u samom čoveku? – Isceljenje grehovne bolesti i pomračenosti. Sila blagodati, naime, prodire u čoveka i vaspostavlja u njemu božanstveni poredak u svoj njegovoj krasoti, isceljuje rastrojenost, kako u ustrojstvu i međusobnom odnosu udova i snaga čovekovih, tako i u njegovoj osnovnoj usmerenosti od sebe prema Bogu, usmerenosti na bogougađanje i umnoženje dobrih dela. Zato je Krštenje preporod ili novo rođenje, koje čoveka uvodi u obnovljeno stanje. Apostol Pavle sve krštene upoređuje sa Vaskrslim Spasiteljem, ukazujući da i oni imaju isto onakvo obnovljeno biće kao što je to bilo sa ljudskom prirodom u Gospodu Isusu, vaskresenjem Njegovim u slavi (Rimlj. 6, 4). Da se i usmerenost delanja u krštenom čoveku menja vidi se takođe iz reči Svetog Apostola Pavla, koji na drugom mestu kazuje da stupanjem u Crkvu Hristovu ljudi „ne žive više sebi, nego Onome Koji za njih umrije i vaskrse“ (2. Kor. 5,15). „Jer što je umro, grijehu je umro jednom za svagda; a što živi, Bogu živi“ (Rimlj. 6, 10). „Tako se s Njim pogrebosmo kroz krštenje u smrt“ (Rimlj. 6, 4), i: „Stari naš čovjek razape se s Njime, da bi se uništilo tijelo grjehovno, da više ne robujemo grijehu“ (Rimlj. 6, 6). Na taj način celokupna se delatnost čovekova silom Krštenja obraća od sebe i greha prema Bogu i pravdi Njegovoj.
Veoma su značajne reči Apostola Pavla: „Niti dajte udove svoje grijehu…“, i dalje: „jer grijeh neće vama ovladati“ (Rimlj. 6,14). One nam omogućavaju da shvatimo da ono što u rastrojenoj paloj prirodi čovekovoj predstavlja snagu koja vuče ka grehu ne biva do kraja iskorenjeno u svetoj Tajni Krštenja, već se samo postavlja u stanje u kome više nema vlasti nad nama, u kome ne raspolaže nama, i mi mu ne služimo. Grehovnost i dalje prebiva, živi i deluje u nama, ali više ne kao naš gospodar. Od sada, naime, vlast pripada blagodati Božijoj i duhu koji joj se svesno predaje. Tako Sveti Diodoh, objašnjavajući silu Svetog Krštenja, kazuje da pre primanja Krštenja greh živi u srcu, dok blagodat deluje izvana; ali nakon njega blagodat se nastanjuje u srcu, a greh deluje izvana. Greh biva izgonjen iz srca kao što se neprijatelj izgoni iz tvrđave, te biva prinuđen da se nastani negde drugde, u telesnim udovima, odakle i deluje na mahove, u naletima. Zbog toga greh i jeste neprestani kušač i sablaznitelj, ali više ne i gospodar krštenoga čoveka: on uznemirava i onespokojava, ali nema vlasti (Dobrotoljublje, deo 4, 79 i dalje).
Tako se u Svetom krštenju rađa novi život. A šta se pri tome zahteva od samog čoveka, ili kako on dolazi do obnovljenja u krštenju, opisali smo u Priručniku iz moralnog bogoslovlja, osobito u poglavlju „Norma hrišćanskog života“. Ovde to nećemo ponavljati, zato što odrastao čovek koji pristupa krštenju nije ništa drugo do grešnik koji se obratio Bogu pokajanjem; a o ovom poslednjem još ćemo podrobno govoriti u drugom poglavlju. U njemu ćemo se potruditi da zadovoljimo znatiželju čitalaca u vezi sa tom temom.
Ovde ćemo obratiti pažnju na to kako se Krštenjem začinje hrišćanski život u onima koji tu svetu Tajnu primaju kao deca, onako kako to najčešće biva. Naime, u ovom slučaju otpočinjanje hrišćanskog života ima izvesne karakteristične odlike koje proističu iz odnosa blagodati prema slobodi.
Već vam je poznato da blagodat nizlazi na slobodnu želju i traganje (za Hristom), te da samo njihovim međusobnim sjedinjenjem biva začet novi blagodatni život, saobrazan blagodati i kakvoći slobodne tvari. Gospod dariva blagodat zabadava, ali zahteva da je čovek ište i da je dobrovoljno prihvata, svecelo posvećujući sebe Bogu. U krštenju odraslih i u pokajanju ispunjenje toga uslova potpuno je očigledno. Postavlja se, međutim, pitanje: kako taj uslov biva ispunjen u krštenju dece? Dete, naime, ne koristi svesno razum i slobodu, te stoga sa svoje strane, dakle, željom da posveti sebe Bogu, ne može da ispuni uslove za otpočinjanje hrišćanskog življenja. A to je uslov koji se neizostavno mora ispoštovati. Način ispunjavanja toga uslova i otpočinjanje hrišćanskog življenja u dece kroz krštenje odlikuje se izvesnim naročitim crtama. Evo o čemu je reč.

Ključne reči:

7 komentar(a)

 1. Stari sajt je imao linkove za download knjiga, sto je jedna veoma korisna i bitna opcija jer korisnicima ovog sajta omogucava citanje i kad nisu online ili nemaju pristup internetu.

 2. Posetilac

  Pomaze Bog!

  Cini mi se da ni jedna grafika na novom website-u nije dobro povezana na strani gde treba da se vidi.
  Na primer: Slika (grafika) na vrhu ove strane nije prikazana ( https://svetosavlje.org/put-ka-spasenju/SvetiTeofanZatvornik.jpg )

  Takodje, nema ni linkova za elektronske kopije knjiga koje su postojale ranije. Na primer, strana knjige ‘Starac Siluan’ ( https://svetosavlje.org/starac-siluan ) je na starom website-u imala link sa skeniranom knjigom u pdf formatu za download. Sada nema linka.

  Da li mozete to da popravite?

  P.S. Izbrisite ovu poruku nakon sto poravite, da ne bude konfuzije.

  Blagodarim unapred.

  • Bibliotekar

   Brate, hvala za komentar. Knjige su sa starog na novi sajt prebačene automatski i predstoji im konačno doterivanje što smo već počeli da radimo. Ovo uključuje i slike i dodatne fajlove gde bude potrebe. Molimo vas za još malo strpljenja. Hvala!

 3. Gdje je deo „Saveti i upozorenja koja se tiču mladićkog uzrastae „? To je veoma važan deo za našu omladinu

  • Bibliotekar

   Dragi brate, koje izdanje knjige imaš? Mi smo ovde postavili šta je bilo u originalnom izdanju.

   • Poštovani brate,
    Podnaslov „Saveti i upozorenja koja se tiču mladićkog uzrasta “ koliko vidim nije posebno izdvojen u ovom izdanju knjige koju je izdala Svetigora, već se taj tekst nalazi u okviru podnaslova „Delovanje na srce“. U izdanju koju je izdao Obraz Svetački/Očev Dom iz 2013. godine taj tekst je posebno izdvojen u okviru prvog poglavlja knjige sa navedenim podnaslovom.
    Svako dobro od Boga Vam želim.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.