NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » PUT KA SPASENJU

PUT KA SPASENJU

 

PUT KA SPASENJU
 

 
2) DRŽANJE TELA PO DUHU NOVOG ŽIVOTA
 
Najznačajnija odlika držanja tela po duhu novog života jeste pritešnjivanje ploti. To znači ne ugađati ploti u njenim pohotama, odnosno ništa ne činiti sa nasladom. Ni hranu, ni piće, ni san, ni kretanje, ni ono što vidimo ili čujemo, niti ma kakve čulne utiske ne treba Prihvatati kao neku vrednost, već kao nešto uzgredno, sporedno, ne obraćajući Pažnju ni ranije ni kasnije na to, pa čak i više – odnositi se prema svemu tome sa gotovošću na lišavanje, ne po meri plotskih želja, već no meri razuma i dobrih namera. Pruži telu ono što mu je potrebno sa izvesnim lišavanjem, i, ostavivši ga, sav se upravi ka duši. Sveti Oci ovo nazivaju izbegavanjem spokojstva ploti – te najopasnije i Bogu mrske slabosti. Duh Božiji ne može da prebiva u onome ko žali svoju plot. Čak i povremeno, ređe ugađanje ploti zbog nepažnje ili lenosti dovodi do ohladnelosti; a šta kazati za one kojima je naslađivanje ploti postalo zakon? Spokojstvo ploti za duh predstavlja isto ono što i voda za vatru. Plot je obitalište sviju strasti, kako uči Kasijan i kao što svako iskustveno može da proveri; zato je iznuravanje ploti isušivanje strasti. Ko čak i u malom ugađa ploti, ne može da prebiva u unutrašnjosti svoga bića; on prebiva u onome čime se plot naslađuje, i stoga on nije sabran, a duh mu je hladan. Duša kojoj je omilelo plotsko stapa se sa njime, i otuda otežava, priklanja se zemlji, i nesposobna je da slobodno umom sazrcava (sagledava) duhovni svet. A kako je zdravo oko u onoga ko je iznurio plot, kako se on lako priklanja unutrašnjosti svoga bića, i strasti u njemu ne nalaze obitališta sebi – jednom rečju, kako vidljivo oživljava u njemu duhovni život! „Ako se naš spoljašnji čovjek i raspada, ipak se unutrašnji obnavlja iz dana u dan“. Ako i jača, plot to čini na račun duha; ako, pak, duh sazreva, postiže to na račun kroćenja ploti. Ni kod jednog Svetitelja nećemo naići na primer lagodnog života: svi su oni živeli veoma teško, u stalnoj teskobi, slabosti, ispošćavanju, u stalnom iznuravanju ploti. Iz ovog razloga Sveti Isak Sirin pritešnjavanje ploti drži za uslov spasenja. Ko žali plot svoju, nalazi se na prelasnom, klizavom, varljivom, lažnom putu. Plot treba pritesniti u svim njenim delovima, udovima i funkcijama, kako bi svi udovi njeni postali oruđa pravednosti.
Od udova našeg telesnog življenja jedni su životno-duševni, i to su najneposrednija oruđa duševne delatnosti, dok su drugi čisto životni – to su oruđa življenja, ishrane i rasta. Prvi su slobodniji, i manje vezani, dok su ovi potonji neslobodniji, plotskiji, grublji.
U prvu grupu spadaju čula, jezik, pokreti, a u drugu ishrana, san, polnost i različiti utisci koji se primaju putem kože (toplota, hladnoća, mekoća, i slično).
Iz ovoga proističu sledeća pravila pritešnjavanja sopstvene ploti:
 
1) Vladaj svojim čulima, osobito vidom i sluhom, obuzdaj pokretljivost, pazi na jezik. Ko ne obuzdava čula, kretanje i jezik, unutrašnjost njegovog bića je raslabljena, klonula i porobljena, i on ne prebiva u njoj; jer ovo su prolazi duše iznutra prema spolja, svojevrsni prozori kroz koje se rashlađuje unutarnja toplota.
2) Svoju vlast nad njima izražavaj njihovim nasilnim upravljanjem prema onome što je na potrebu duhu. Ranije su čula,kretanje i jezik nezadrživo stremili prema onome što je pothranjivalo egoizam i najveće strasti, dok ih sada valja usmeravati prema onome što sazdava duh.
3) Odredi hranu potrebnu tvojoj ploti, jednostavnu i zdravu, izmeri je, odredi joj kakvoću, količinu i vreme uzimanja,i budi spokojan. Isto to čini i sa snom. Polnost umrtvi ispošćavanjem ploti. U pogledu spoljašnjih uslova, plot drži u izvesnoj napetosti, u hladnom, pa i studenom, bez nežnosti.
4) Pošto sve ovo uzmeš za pravilo, bori se sa ploću ,sve dok se ona ne ukroti, te dok se ne navikne na ovakvo skromno i teskobno stanje, i ne privoli da postane nema robinja. Smirenje ploti najzad će poći za rukom. Ovo stanje treba imati uvidu i stremiti ka njemu kao svojevrsnoj nagradi za trudove. Telesnim podvizima izgrađuju se telesne vrline: osamljivanje, tihovanje, pošćenje, bdenje, trudovi, trpeljivost u oskudici, čistota, devstvenost.
5) Valja znati da nam je plot nezgodna pratilja do groba. Mnogi kažu: ne veruj ploti, lako će te prevariti. Čim joj popustiš, nadajući se njenom smiravanju, istog trena će te ugrabiti i savladati. Borba sa njom traje do groba, ali ona je najmukotrpnija na početku, da bi kasnije bila sve lakša i lakša,sve dok nam na kraju ne preostane samo da vodimo računa o poretku, sa lakim osećanjem plotskih poriva.
6) Radi postizanja trajnijeg uspeha neophodno je pridržavati se zakona postupnosti; ako je igde taj zakon neophodan,to je slučaj kod telesnih podviga. Najopštiji savet glasio bi ovako: najpre plot drži pod zakonom uzdržanja svih njenih delova, obraćajući sveukupnu pažnju na unutarnje delanje. Kada strasti počnu da se stišavaju, kada se pojavi toplina u srcu, tada će, već prema razbuktavanju unutarnjeg žara, telesne potrebe oslabiti same po sebi, tako da će gotovo prirodno otpočeti veliki telesni podvizi.
7) Najvažniji telesni podvizi koji pritešnjuju plot jesu pošćenje, bdenje, trudovi i čistota. Ovo poslednje je najdelotvornije, najnužnije, najneophodnije. Zbog toga je devstvenost najbrži put ka hrišćanskom savršenstvu. Bez nje se ne može udostojiti one kreposti i onih darova koje zadobijaju savršeni. Treba, međutim, znati da pored telesne postoji i duševna čistota, i da nje može biti lišen i neko ko je do groba čuvao telesnu čistotu. Duševna čistota značajnija je od telesne. Iz ovog razloga se i supružnici, do izvesne mere, mogu približiti devstenicima preko duševne čistote. Trudbeniku koji se Gospodu privoleo pomaže blagodat. Zbog toga i supružnici često poseduju duhovna savršenstva.

Ključne reči:

7 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *