PUT KA SPASENJU

 

PUT KA SPASENJU
 

 
UVOD
 
U ovom priručniku iz moralnog bogoslovlja prikazuju se čuvstva (osećanja) i raspoloženja koja bi trebalo da ima svaki Hrišćanin; ali, to ni izdaleka nije dovoljno za ustrojenje našega spasenja. Glavno je naše delo – istinsko življenje u duhu Hristovom. A čim se dotaknemo ovoga pitanja – koliko se samo nedoumica javlja, koliko je stoga potrebno dati uputstava i preporuka, i to na svakom koraku!
Doduše, u bogoslovskoj literaturi ukazuje se na to da je krajnji cilj i vrhovno naznačenje čovekovo opštenje (zajedničenje) sa Bogom, kao što se opisuje i put ka ostvarivanju toga cilja: to je vera sa držanjem zapovesti Hristovih, uz pomoć blagodati Božije. Reklo bi se, dovoljno je kazati samo jednu reč: „Evo puta! – Kreni!“.
Lako je, međutim, reći: put je pred tobom, kreni! Ali kako to učiniti? Najčešće ljudima nedostaje želja da tim putem hode. Duša obremenjena strastima sklona je upornom odbijanju svakog podstreka i svakog poziva; ona se odvraća od Boga, ne želeći da se upravi prema Njemu. Zakon Hristov nije joj mio; u takvoj duši nema raspoloženja čak ni da sluša o Njemu, ili, kako bi se to jednostavnije reklo, nije joj do toga. Postavlja se pitanje: kako dospeti u stanje u kome se javlja želja da se ushodi ka Bogu putem Hristovim; šta učiniti da se zakon Božiji ureže u srce, te da čovek, postupajući po zapovestima Gospodnjim, sve čini prirodno, lako, kao po svojoj volji, kao da nije pod zakonom odozgo, nego da on (taj zakon) izvire iz njega samoga?
Pretpostavimo sada da se čovek obratio ka Bogu, da mu je omilio zakon Gospodnji. Ali, da li će ushođenje ka Bogu, idenje putem držanja zapovesti Hristovih biti uspešno već samim tim što postoji odgovarajuća želja? Nikako. Pored želje neophodno je posedovati i snagu, i umeće delanja: neophodna je delatna mudrost. Svakome ko krene istinskim putem bogougodnog življenja ili uz pomoć blagodati stane stremiti ka Bogu, držeći se zakona Hristova, neminovno će pretiti opasnost da skrene sa puta, da se izgubi i propadne, nalazeći se u mislenoj zabludi da se spasava. Ovaia lutanja neizbežna su zbog težnje prema grehu i rastrojstva snaga, koji opstaju u duši čak i.nakonJJskrenog obraćenja Bogu, a koji su u stanju da predstavljaju čoveku stvari u iskrivljenom svetlu, da ga prelašćuju i upropašćavaju. Njima se pridružuje i ulagivanje satansko, pošto se neprijatelj našega spasenja veoma nevoljno rastaje od svojih žrtava, pa kada neko iz njegovog okrilja krene ka svetlosti Hristovoj, ovaj ga prati i postavlja mu svakojake mreže i zamke, ne bi li ga iznova ulovio, i neretko zaista uspeva u tome. Zbog toga je i onima koji već imaju želju da krenu ukazanim putem ka Gospodu neophodno obratiti pažnju na sve zamke i iskušenja koja ih na tom putu vrebaju. Tako će onaj ko se ka Gospodu zaputio unapred biti upozoren na sve, sagledaće opasnosti na koje će neminovno naići i znaće na koji način može da ih izbegne.
Sve ove, zajedničke za sve Hrišćane neminovnosti na putu ka spasenju, iziskuju izlaganje osobitih rukovodstvenih pravila hrišćanskog življenja, kojima valja odrediti i ukazati na to kako doći do spasonosne želje za bogoopštenjem (bogozajedničenjem) i revnosti da se u njemu prebiva, i kako bezbedno stići do Gospoda, izbegavajući sve stranputice i padove mogućne na svakoj od stepenica ushođenja ka Njemu. Drugim rečima, kako otpočeti hrišćanski život i kako se u njemu usavršavati. Ovakvo duhovno rukovođenje treba da pođe od čoveka koji je još daleko od Boga, da ga Njemu obrati, te da ga najzad dovede pred Lice Njegovo; njegov je zadatak da opiše hrišćanski život u svim njegovim projavljivanjima, na delu, od početka do kraja: kako se on rađa, razvija, sazreva i dostiže svoju punotu. Drugačije kazano, valja izložiti tok delatnog življenja svakoga hrišćanina, pokazujući kako mu valja postupati u raznim prilikama, kako bi se dolično održao u zvanju u koje je prizvan.
Začetak i razvitak hrišćanskog življenja bitno se razlikuje od začeća i razvoja prirodnog života. To je uslovljeno osobitim karakterom hrišćanskog življenja i njegovog odnosa prema našoj prirodi. Čovek se ne rađa kao Hrišćanin, već to postaje. Seme Hristovo pada na zemlju srca koje već kuca. Ali, pošto je telesno rođeni čovek već načet grehom i suprotstavljen zahtevima življenja po Hristu, početak istinskog hrišćanskog života predstavlja izvesno obnavljanje tvorevine, darivanje novih snaga, novoga života, za razliku od, recimo, rastinja, kojemu je početak života – buđenje klice u semenu. Dalje: pretpostavimo da je Hrišćanstvo usvojeno i prihvaćeno kao zakon, da postoji čvrsta rešenost da se živi po zapovestima Gospodnjim; međutim, to seme života, ta prvobitna odlučnost kod čoveka ne nailazi na povoljne uslove i mogućnosti za razvoj. Pri tome čitav čovek, i njegovo telo i duša, ostaju neprilagođeni novom životu, nepokorni bremenu Hristovom. Zato od toga trenutka čoveku predstoji krvavi, mukotrpni trud – da svega sebe, sve svoje snage saobrazi liku Hristovom.
Eto zbog čega je duhovno uzrastanje jedna velika borba sa samim sobom, tegobna i mukotrpna, za razliku od, recimo, prirodnog rastenja biljaka, koje predstavlja postepeno, lagano i neusiljeno napredovanje. Hrišćanin treba da svoje snage usmerava na ono čemu te snage prirodno ne streme: on je dužan da, poput ratnika, zauzima svaki pedalj zemlje – premda je ta zemlja upravo njegova svojina – vojevanjem, suprotstavljanjem neprijatelju dvoseklim mačem samoprinude i samoprotivljenja. Ali naposletku, posle velikih i teških trudova i napora, hrišćanska načela odnose pobedu, ovladavaju čovekom ne nailazeći više na otpor, prodiru u samu srž jestastva njegovog, udaljivši iz toga jestastva sva sebi protivna stremljenja i prohteve, i uznose čoveka u stanje bestrašća i čistote, udostojavajući one koji su čisti srcem blaženstva viđenja lica Božijeg u sebi, u najiskrenijem opštenju sa Njime.
Takvo je stanje hrišćanskog života u nama. Taj život poznaje tri stepena, koji se prema njihovim svojstvima mogu označiti na sledeći način: prvi stepen – obraćenje ka Bogu; drugi stepen – očišćenje ili samoispravljanje, i treći – osveštanje. Na prvom stepenu čovek se obraća od tame ka svetlosti, iz okrilja satanskog kreće ka naručju Gospodnjem; na drugom on čisti hram svoga srca od svake nečistote, kako bi u njemu ugostio Hrista Gospoda Koji mu ide u sretanje; na trećem Gospod dolazi, nastanjuje se u srcu i večerava sa njime. To je stanje blaženog bogoopštenja (bogozajedničenja), to je cilj svih trudova i podviga!
Opisati sve ovo i dati odgovarajuća pravila znači ukazati put ka spasenju. Sveobuhvatno duhovno rukovodstvo usmereno na dostizanje toga cilja čuva čoveka na stranputicama greha, vodi ga kroz vatru očišćenja i pomaže mu da se uspne na onu stepenicu savršenstva za koju je sposoban, u meru rasta visine Hristove. Drugim rečima, takvo duhovno rukovođenje treba da pokaže:
1) kako se u nama začinje hrišćanski život;
2) kako se on usavršava – sazreva i jača, i
3) kako on izgleda u svom punom savršenstvu.

Ključne reči:

7 komentar(a)

 1. Stari sajt je imao linkove za download knjiga, sto je jedna veoma korisna i bitna opcija jer korisnicima ovog sajta omogucava citanje i kad nisu online ili nemaju pristup internetu.

 2. Posetilac

  Pomaze Bog!

  Cini mi se da ni jedna grafika na novom website-u nije dobro povezana na strani gde treba da se vidi.
  Na primer: Slika (grafika) na vrhu ove strane nije prikazana ( https://svetosavlje.org/put-ka-spasenju/SvetiTeofanZatvornik.jpg )

  Takodje, nema ni linkova za elektronske kopije knjiga koje su postojale ranije. Na primer, strana knjige ‘Starac Siluan’ ( https://svetosavlje.org/starac-siluan ) je na starom website-u imala link sa skeniranom knjigom u pdf formatu za download. Sada nema linka.

  Da li mozete to da popravite?

  P.S. Izbrisite ovu poruku nakon sto poravite, da ne bude konfuzije.

  Blagodarim unapred.

  • Bibliotekar

   Brate, hvala za komentar. Knjige su sa starog na novi sajt prebačene automatski i predstoji im konačno doterivanje što smo već počeli da radimo. Ovo uključuje i slike i dodatne fajlove gde bude potrebe. Molimo vas za još malo strpljenja. Hvala!

 3. Gdje je deo „Saveti i upozorenja koja se tiču mladićkog uzrastae „? To je veoma važan deo za našu omladinu

  • Bibliotekar

   Dragi brate, koje izdanje knjige imaš? Mi smo ovde postavili šta je bilo u originalnom izdanju.

   • Poštovani brate,
    Podnaslov „Saveti i upozorenja koja se tiču mladićkog uzrasta “ koliko vidim nije posebno izdvojen u ovom izdanju knjige koju je izdala Svetigora, već se taj tekst nalazi u okviru podnaslova „Delovanje na srce“. U izdanju koju je izdao Obraz Svetački/Očev Dom iz 2013. godine taj tekst je posebno izdvojen u okviru prvog poglavlja knjige sa navedenim podnaslovom.
    Svako dobro od Boga Vam želim.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *