PUT KA SPASENJU

 

PUT KA SPASENJU
 

 
ZAODEVANJE U SILU SA NEBA ZA DELO BOGOUGAĐANJA U POKAJANJU I PRIČEŠĆU
 
B) Pokajnik pristupa Svetoj Tajni Pričešća
 
U priči o bludnom sinu, otac, primivši sina koji mu se vratio sa okajanjem pošto ga je privio u zagrljaj, pocelovao ga je u znak sveoproštaja i naredio je slugama da ga odenu i da prirede gozbu, večeru svetlu i radosnu. Roditeljskom srcu nije bilo dovoljno da oprosti, ono izričitije hoće da uveri sina u svoje pomirenje sa njim i da snažnije izrazi radost zbog ponovnog susreta sa njim nakon tako bolne rastavljenosti. Očinska ljubav daje ono što nije očekivala sinovljeva nada. Koji bi grešnik mogao da očekuje išta više nakon što je primio sveoproštaj? I, gle, ipak, njega još pozivaju na Večeru Gospodnju, na kojoj mu Sam Gospod daje Plot, tj. Telo Svoje da Ga pojede i Krv Svoju da je popije. To je kruna štedrosti prema grešniku koji se obraća, no, ipak, ne predstavlja izlišnost, no suštinsku neophodnost sjedinjavanja sa Gospodom.
Život hrišćanski je život u Gospodu Isusu Hristu Onaj koji je poverovao oblači se u Hrista i živi Njime. Onaj koji posle krštenja padne, gubi tu blagodat. Ustajući iz pada i vraćajući se Gospodu, valja mu se ponovo nje udostojiti, i on je biva udostojen u Svetom Pričešću. „Onaj koji jede Moju Plot (Telo) i pije moju Krv u Meni ostaje i Ja u njemu“, kaže Gospod (Jn. 6, 56).
Tu je za pokajnika i početak života u Isusu Hristu. Gospod je rekao da je On Čokot, a da su oni koji u Njega veruju loze (Jn. 15, 46). Lozama nema života, ako nisu na čokotu: tako i verujućima nema života, ako nisu u Gospodu. Nigde nema istinskog života, osim na tom Čokotu. Što nije na njemu mrtvo je. Zato se, onaj ko hoće da istinski živi, mora uz Njega prionuti i primati od Njega životne sokove i živeti, hraneći se njima. To pribijanje i savršava se u Svetom Pričešću – u njemu Hrišćanin postaje jedno sa Gospodom. Dok je Gospod samo rukovodio grešnika ka punom pokajanju, samo je kucao na dveri njegovog srca, a kada se one otvore skrušenjem i pokajanjem. On ulazi unutra i večerava sa pričasnikom.
Sada se čovek rađa ponovo. U njemu počinje život na nov način. Život ne može da se održava bez hrane i to hrane koja joj je srodna. A hrana takve vrste jesu Telo i Krv Gospodnja. Sam je rekao Gospod: „Telo Moja istinsko je jelo i Krv Moja istinsko piće“ (Jn. 6, 55). Njima onaj ko je započeo nov život i treba da taj život hrani. Utoliko je sasvim neophodno kušati tu hranu u prvim časovima, na, takoreći, prvim koracima svoga novog života. Govore da prva hrana ima uticaj na karakter telesni i posle čini stalnu potrebu tela. A kakav treba da bude karakter života čoveka pokajnika? To je život u Isusu Hristu, Gospodu našem: Šta predstavlja stalnu njegovu potrebu? Potreba za opštenjem (zajedničenjem) sa Gospodom. Pohitaj na prvim koracima ovog života da okusiš Telo i Krv Hristovu, da položiš, da tako kažemo, osnovu života saobraznog Hristu i da se u tebi rodi živa potreba za stalnim opštenjem (zajedničenjem) sa Njim preko toga Jestiva. Onaj ko Njega jede, osetivši sladost te Manne nebeske, potom više ne može da ne bude gladan i žedan toga Jestiva sve više i više.
Dobivši, dakle, pomilovanje i sveoproštaj u Pokajanju, pristupi k Svetom Pričešću radi punote oživljenja unutarnjeg tvoga čoveka. Nema potrebe propisivati posebna pravila pripreme za to. Onaj ko se pokajao ima već sve što je potrebno i on prirodno prilazi Pričešću. Ko je oplakao svoje grehe i ispovedio se, taj je gotov da pristupi toj velikoj Tajni. Ni Apostol ništa više ne propisuje, on kaže samo „neka svako ispituje sebe i tako od Hleba i iz Čaše neka pije“. Moglo bi se reći – imaj to što postoji ili ne izgubi to što imaš, – i dovoljno je.
Po kod nas uspostavljenom poretku, između ispovesti i pričešća ne nrolazi mnogo vremena: većinom samo veče, jutro i Sveta Liturgija. U tim momentima treba se pobrinuti da se sačuva blagonastrojenje, doneseno iz hrama posle ispovesti i sa njim ući u opštenje (zajedničenje) sa Gospodom u Svetom Pričešću.
a) pažnju čuvaj nerastresenom i srce nenomućenim. Kloni se rasejavanja i smućujućih briga i, uklanjajući se od svega uđi u sebe i prebivaj sam sa jedinom mišlju o Gospodu, Koji će doći k tebi. Odstrani svaki pokret misli i sagledajući jedinoga Gospoda, moli mu se nerastresenom srdačnom molitvom.
b) Ako misao ne može da prebiva samo u tome, daj joj da se bavi razmišljanjem o samom pričešću, a da ne bi mnogo bludela, vezuj je rečima Gospoda i Svetih Apostola o ovoj Svetoj Tajni.
v) Razmišljajući o kakvom god iskazu Gospoda ili svetih Apostola, izvlači iz njih pouku, oraspoložuj sebe na skrušenu molitvu. Kada molitva dođe, padaj pred Gospodom i ne odstupaj od molitve, ako ti se molitva daje.
g) U tim bavljenjima provedi veče, dok ti san ne sklopi oči. Nastaće jutro. Čim dođeš k sebi, probudivši se, pre svega vaskrsni svest o veličini dana koji za tebe nastupa. Ali, ne trčkaraj užurbano, posvećujući pažnju samo onome što se ima zbiti sa tobom i u tebi. Čuvaj se! Vrag na sve načine iskušava, da bi dušu doveo u rđavo stanje, nastojeći ili misli da raseje ili brigu o nečemu da pobudi ili nezadovoljstvo nečim ili zlovolju prema nekom. Pazi na sebe, moleći se Gospodu, i izbeći ćeš te kamenove spoticanja.
d) Ušavši u hram, osećaj se kao da si u Sionskoj Gornjoj odaji, u kojoj je Gospod pričestio svete Apostole i više pazi, nego ikada, na ono što se poje i čita, usmeravajući sve na misao da to Sam Gospod gotovi spasiteljnu Večeru.
e) Pri ovome ražaruj veru u stvarno Prisustvo Samoga Gospoda i Spasitelja u svetim Tajnama. Polazeći od te vere i sagledajući da Sam Gospod već takoreći ide ka tebi, samoponišteno zavapi „Nisam dostojan da pod krov moj uđeš!“. Od samoponištenosti pređi u sinovski strah, koji ne rida u grču no prinosi trezvenje sa strahopoštovanjem. Pošto, pak, Sam Gospod i poziva i nalaže da pristupimo, budi spreman da pristupiš radosno sa željom i žeđi, kao jelen izvorima vodenim, iščekujući sa uverenošću da primaš Samoga Gospoda a sa njim i sva blaga životna u Njemu sakrivena okrećući se od tog iščekivanja koje se neće posramiti, k sebi, u gotovosti da sretneš Gospoda, silnije ražari srdačnu skrušenost i ponovi obećanje da ćeš se odvraćati od greha, makar se zbog toga moralo i umreti.
ž) Potrudi se da odstojiš svu Liturgiju, prelazeći izjednog čuvstva u drugo i u tom blagonastrojenju pristupi, najzad,Čaši Gospodnjoj, Koju kada ugledaš, podaj svoje poklonjenje Gospodu Koji ti dolazi i, otvorivši usta i srce, primi Ga, smerno i sa strahopoštovanjem usklikni sa apostolom Tomom: „Gospod moj i Bog moj!“. Slava Tebi, Bože! Slava Tebi, Bože! Slava Tebi, Bože!
Pristupivši sa takvim raspoloženjem Čaši Gospodnjoj i odlazeći od nje čuvstvovaćeš u srcu svome: „Istinita je reč, da pričešćujući se božanstvenih blagodati nisam više sam no sa Tobom, Hriste moj, Svetlošću Trosunčanom, koja prosvetljuje svet.“ Od sada ti počinješ da nosiš u sebi Hrista. Potrudi se usrdno da Ga na svaki način držiš u spokoju i zadržiš u sebi. Ako je Hristos u tebi, ko je protiv tebe? I sve ostalo uzmoći ćeš u Gospodu koji te ukrepljuje.
Time se završava obrazovanje duhovnog života u čoveku Hrišćaninu, koji se posle grehopada ponovo obratio bogougađanju.
To je, eto, svekoliki poredak obraćenja! On je ovde predstavljen u vidu duge povesti radi toga da se jasnije sagledaju svi obrti kroz koje onome ko se obraća valja proći, pri uzajamnosti delovanja slobode i blagodati. Sve što je rečeno biva sa svakim ko se obraća, ali kako i u kojoj meri – to zavisi od ličnosti i okolnosti svakoga ponaosob. Kod nekoga se svecelo obraćenje savršava za nekoliko minuta, a u međuvremenu biva i pobuđivan blagodaću, i kaje se, i uzlazi do rešenosti. Pojave duhovne su trenutne. Uostalom primeri takvog obraćenja vrlo su retki, većinom se obraćenje savršava ne odjednom nego postepeno. I mada su same unutarnje promene trenutne, do njih se ne dolazi odjedared, no ponekad posle dosta dugog truda nad sobom. Kod nekoga se potpuno obraćanje zato protegne na čitave godine. Glavne tačke u kojima dolazi do zastoja jesu one u kojima je potrebno da postrada naše samoljublje, na primer, pri savlađivanju prepreka ili uzrokovača greha, pri ispovesti i dr. Ono krajnje stanje koje treba dostići jeste potpuno odvezivanje od sebe i predavanje sebe Gospodu. Od toga trenutka i počinje potpuni uistinu hrišćanski život, zato što tada čovek stoji u svome cilju – sakriven u Bogu. Sve zavisi od srčanosti sa kojom neko prilegne na rad na sebi, i ubeđenosti da ono što je neophodno treba i učiniti, bilo sada, bilo posle, ali da ga treba učiniti, i to bolje – sada.
Ako sada počneš da delaš, ubrzo ćeš se i utvrditi. A utvrditi se jeste glavni zadatak obraćenja.

Ključne reči:

7 komentar(a)

 1. Stari sajt je imao linkove za download knjiga, sto je jedna veoma korisna i bitna opcija jer korisnicima ovog sajta omogucava citanje i kad nisu online ili nemaju pristup internetu.

 2. Posetilac

  Pomaze Bog!

  Cini mi se da ni jedna grafika na novom website-u nije dobro povezana na strani gde treba da se vidi.
  Na primer: Slika (grafika) na vrhu ove strane nije prikazana ( https://svetosavlje.org/put-ka-spasenju/SvetiTeofanZatvornik.jpg )

  Takodje, nema ni linkova za elektronske kopije knjiga koje su postojale ranije. Na primer, strana knjige ‘Starac Siluan’ ( https://svetosavlje.org/starac-siluan ) je na starom website-u imala link sa skeniranom knjigom u pdf formatu za download. Sada nema linka.

  Da li mozete to da popravite?

  P.S. Izbrisite ovu poruku nakon sto poravite, da ne bude konfuzije.

  Blagodarim unapred.

  • Bibliotekar

   Brate, hvala za komentar. Knjige su sa starog na novi sajt prebačene automatski i predstoji im konačno doterivanje što smo već počeli da radimo. Ovo uključuje i slike i dodatne fajlove gde bude potrebe. Molimo vas za još malo strpljenja. Hvala!

 3. Gdje je deo „Saveti i upozorenja koja se tiču mladićkog uzrastae „? To je veoma važan deo za našu omladinu

  • Bibliotekar

   Dragi brate, koje izdanje knjige imaš? Mi smo ovde postavili šta je bilo u originalnom izdanju.

   • Poštovani brate,
    Podnaslov „Saveti i upozorenja koja se tiču mladićkog uzrasta “ koliko vidim nije posebno izdvojen u ovom izdanju knjige koju je izdala Svetigora, već se taj tekst nalazi u okviru podnaslova „Delovanje na srce“. U izdanju koju je izdao Obraz Svetački/Očev Dom iz 2013. godine taj tekst je posebno izdvojen u okviru prvog poglavlja knjige sa navedenim podnaslovom.
    Svako dobro od Boga Vam želim.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *