PUT KA SPASENJU

 

PUT KA SPASENJU
 

 
NEOBIČNA DEJSTVA BOŽIJE BLAGODATI U PROBUĐENJU GREŠNIKA IZ GREHOVNOG SNA
 
Onima koji žive blagodatnim životom, spasonosno je za dušu da upoznaju neobična dejstva Božije blagodati da bi je, videći mnogo staranje Božije, o grešnicima, neizrecivu, proslavili i nadahnuli se dobrom nadom u pomoć s Neba u svakom dobrom delu. Onima, pak, koji božanstvenu blagodat traže, neophodno je da ta dejstva poznaju stoga što se u njima izrazitije no igde ispoljavaju svojstva blagodatnog probuđenja, a ta je svojstva potrebno da saznamo i objasnimo radi toga da bismo odredili da li je buđenje koje okušamo blagodatno, a – kada neko već deluje – čini li to po blagodati ili samo snagama sopstvenog oduševljenja. Istinski hrišćanski život život je blagodatni. Život koji se kreće samo sopstvenim snagama, ma kako naizgled bio lep i ma kako se inače držao hrišćanske forme, nipošto nije hrišćanski. Početak hrišćanskog života postavlja se blagodatnim probuđenjem, čijeg se blagodatnog rukovođenja i opštenja (zajedničenja) čovek koji ga je primio, ne lišava sve dok ostaje veran njegovim savetima.
Eto zašto je potrebno shvatiti da li se u nama zbilo ili nije zbilo blagodatno probuđenje. Radi zadovoljavanja toga zahteva moglo bi se kazati: sudi o sebi po svojstvima blagodatnog probuđenja, koja ti se otkrivaju u neobičnim slučajevima, jer su svojstva blagodati u neobičnim prilikama očituju upadljivije, određenije i osobenije!
Kao što je već ukazano, pri blagodatnom probuđenju u svesti se takoreći magnoveno razorava celokupni poredak samougodljivog grehovnog života, koji se u njoj bio uspostavio, i – na drugoj strani – pred njome se otkriva jedan drugi i bolji, božanstveni poredak, jedini istiniti i Bogu ugodan. Taj se poredak može ukratko ovako predstaviti: Bog Kome se klanjamo u Svetoj Trojici i Koji je stvorio svet i o njemu promisleno brine, spasva nas, pale ljude; u Gospodu Isusu Hristu, blagodaću Svetoga Duha, pod rukovodstvom i brižnim nadzorom Svete Crkve, kroz življenje ovde na zemlji kao na ispitu, u znaku Krsta, koje nas prevodi ka večnom, beskonačnom blaženstvu u budućem životu. Taj poredak objedinjuje u sebi i lica i događaje i ustanove i sama načela po kojima se kreće. On se sav živo upečaćuje u duhu grešniku i zapanjuje ga, upadljivo mu predočavajući i njega samog sa njegovim nastrojenjima, kao i sve ono u čemu je dotad živeo i čime se naslađivao – kao suprotnost tome poretku, sa kojim bi čovek, međutim, trebalo da živi u potpunoj saglasnosti i sličnom nastrojenju. Svaka crta toga poretka odiše obličenjem i prekorom grešniku zbog ranijeg nerazuma i nemara, i ti su prekori tim upečatljiviji što on, istovremeno, uviđa svekoliku, prezrenja dostojnu ništavnost svoga pređašnjeg grešnog puta. Pod dejstvom toga, srce se oslobađa dotadašnjih uza i stoji slobodno, pa je tako slobodno i da izabere nov način života. To je granica delovanja blagodatnog probuđenja. Ono u čuvstvu i svesti ništi sve pređašnje što je bilo rđavo i živo im predočava samo to novo i bolje, ostavljajući pritom zapanjenog čoveka slobodnim da izabere novo ili da se opet vrati na staro. Uočljivo je da blagodatno probuđenje uvek prate zapanjenost i neka uplašenost – da li stoga što nekako odjednom i takoreći neočekivano zatiče grešnika na životnim raspućima kao prestupnika i izvodi pred neizbežni sud Božiji; ili, pak, otuda što je novi poredak koji mu se u svesti otkriva, za njega sasvim nov i upadljivo suprotstavljen pređašnjem, i ne samo da je nov nego i savršen u svim svojim delovima te kao takav predstavlja izvor blaženstva, dok je u onome prvom, ništavnome, sve tuga srcu i propast duhu.
Ipak, prolazna tačka sviju dobrih dejstava blagodatnog probuđenja jeste živo saznanje novog, božanstvenog poretka. Polazeći od toga, podsetićemo na sva postojeća iskustva na polju Božijeg blagodatnog dejstva. Saznanje novog poretka bitija i života proizvodi se dvama načinima:
A) ponekad se sam taj poredak u celini ili delovima spolja opazivo pokazuje grešniku, koji je toga udostojen, u svojoj očiglednosti.
B) ponekad, pak, čovekov duh biva uveden u taj poredak te ga iznutra sazire.
 
A)
 
Milosrdni Gospod na različite načine otkriva pred svešću onoga ko doživljava obraćanje Svoj božanstveni svet, u kome je našem duhu određeno da živi.
1) Neretko se Bog takvome vidljivo javlja Sam, u kakvom bilo obličju, u snu ili, pak, kada je ovaj u budnom stanju.Tako se Gospod javio apostolu Pavlu na njegovom putu u Damask,pa Konstantinu Velikom, Evstatiju Plakidi (20. septembar), Neaniju koji je pošao da muči Hrišćane (to je potonji mučenik Prokopije – 8. juli), Petermutiju (u snu – 9. juli) i mnogim drugima.
2) Ponekad, pak, Gospod blagovoli da iz toga sveta odašilje razna lica, kako na javi tako i u snoviđenjima, u njihovome liku ili u nekom drugom obličju. Tako se Majka Božija mnogo puta javljala ljudima sama ili sa Predvečnim Mladencem, ili sa pratnjom Svetih pored sebe (jednog, dvoje ili troje). Velikomučenica Ekatarina, npr., obratila se pošto joj se u snu javila Presveta Bogomajka sa svojim Mladencem, Koji ju je obručio Sebi za nevestu (v. Prolog – 24. novembar). Mnogo puta su se ljudima javljali Angeli, pojedinačno ili u čitavim činovima npr., sv. Andreju Jurodivom u snu se pokazao celi svet svetih Angela nasuprot vojsci mračnih sila (2. oktobar); mnogo puta javljali su se i Svetitelji, npr., sv. episkop Mitrofan koji se javio lekaru-luterancu, bolesnoj devojci i mnogim drugima.
3) Ponekad se sam taj svet i njegove osobeno ustrojstvo i osnovna njegova načela takoreći oslikavaju u nekom zadivljujućem obliku pred neupućenom svešću, kako se vidi iz već navedenog slučaja sa Andrejom Jurodivim i mnogih drugih primera, u kojima su se obraćenima pokazala, ili im se pokazuju blažena staništa pravednih, kao npr. indijskom caru i njegovom bratu,pošto je apostol Toma razdao sirotinji novac koji su mu bili dali za podizanje kuće (6. oktobar); ili, pak, strašna mučenja grešnika – kao npr., Isihiju Horevitu (3. oktobar); ili – vršenje posmrtnog suda nad dušom, kao npr., Joasafu careviću (19. novembar), sv. Klimentu (25. novembar) i jednom razvratnom mladiću kome je otac na samrti stavio u amanet da, neizostavno, svake večeri ulazi u sobu u kojoj on umire.
4) Ponekad se, pak, čoveku daje da opipljivo oseti neku nevidljivu silu koja deluje među vidljivim silama i pojavama,ali je upadljivo različita od njih, jer potiče iz drugog sveta. Tu uopšte spadaju sva čuda pomoću kojih su se zbila obraćenja i koja nije moguće izbrojati. I Spasitelj je rekao da neverujući neće poverovati ako ne vidi znamenje. Veliki deo tih čudesa dogodio se posle Hrista, u prvim vremenima Hrišćanstva preko Apostola, i zatim svetih Mučenika. Upadljivost prisustva nevidljive Božije sile ovde na zemlji često je obraćala čitava sela i gradove i nikada nije ostajala bez ploda. Krv Mučenika zaista leži u temeljima Crkve… Bilo je, pak, i takvih slučajeva da se Božija sila javljala Sama, bez ljudskog posredovanja, kao npr.,prilikom obraćenja sv. Marije Egipćanke, ili, pak, posredstvom osvećenih stvari, ikona, moštiju, itd. Tako je do obraćenja Jevreja u Viritu došlo usled čudesnih pojava na ikoni Raspeća Gospodnjeg. Prilikom svih tih javljanja, svest sputava raznim predmetima i sablaznima ovoga sveta i bezizlazno zadržavana u spoljašnjem, vidljivom i čulnom poretku – pošto joj se upadljivo, neočekivano i trenutno predoče lica i sile sviše, iz nevidljive oblasti, magnoveno se otrže iz svojih uza (okova) i prodire u drugo ustrojstvo bitija i života i sa udviljenjem boravi u njemu. Ovde se dešava isto što i pri izazivanju elektriciteta u jednome telu elektricitetom drugog tela: već naelektrisano telo otrže ono drugo iz uza materije i, privlačeći ga, drži u strujnom kolu sa sobom.
 
B)
 
Naš duh, kao što smo videli, prekriven je i zaglušen mnogim koprenama. Ali, po svojoj prirodi, on je posmatralac božanstvenog poretka. Sposobnost za to gotova je da se javi i stvarno i projavljuje svoju silu, čim se uklone prepreke koje sapinju duh. Otuda, radi probuđenja u čoveku dremajućeg duha i njegovog uvođenja u gledanje božanstvenog poretka Božija blagodat.
a) ili na njega neposredno dejstvuje i, ispunjavajući ga Svojom silom daje mu moć da raskine uze koje ga okivaju.
b) ili dejstvuje posredno, stresajući sa njega koprene i mreže, i dajući mu time slobodu da prebiva u svome činu.
a) Božanstvena, sveprisutna i sveprožimajuća blagodat neposredno silazi na duh čovekov, ostavljajući kao trag svoga prisustva u njemu misli i duboka čuvstva koji ga odvraćaju od svih prolaznih stvari i obraćaju ka drugom, boljem, premda nevidljivom i tajanstvenom svetu.
Zajednička crta ovakvih probuđenja jeste nezadovoljstvo sobom i svim svojim, i neka tuga. Čovek više ne može da se zadovolji ničim što ga okružuje – ni svojim vrlinama (dobrodeteljima) ni onim što poseduje, ma bila to i neizmerna blaga, te živi kao tugom ubijan. Utehu ne nalazi ni u čemu vidljivom i obraća se nevidljivome i prima ga spremno, i iskreno usvaja, i sebe njemu daje na „usvojenje“. Mnogi su podsticani pitanjem čime će se sve ovo završiti i do čega će dovesti, ostavljali sve i preizmenjivali ne samo osećanja i ponašanje nego i način života. Bilo je slučajeva da se takvo nezadovoljstvo ispoljavalo pretežno u sferi saznanja, kao kod Justina Filosofa, koji je prvenstveno tražio svetlost poznanja Bića Božijeg; ponekad, baš u srcu, kao kod Avgustina koji je, pre svega, tražio pokoja svome nemirnom srcu, a ponekad, uostalom i najvećim delom, u sferi delanja, u savesti, kao kod razbojnika Mojseja, i Davida.
Bilo je mnoštvo slučajeva da je čoveku odjednom iznutra bio obasjan dom njegovog duha i da mu se tako rodila sudbonosna želja i usmerila mu duh na drugu stranu. „Ne znaš otkuda dolazi i kamo ide“, rekao je o tome Gospod (Jn. 3, 8). Često se duh budi podsećanjem na prošlo. Tako se obratila Marija, srodnica zatvornika Avraamija, pa učenik sv. Jovana Bogoslova, crkveni ekonom Teofil, propadajući u razbojništvu. Ta Božija sila odnekuda ulazi u čoveka i njegovoj savesti razgovetno proiznosi reči – „seti se otkuda si pao“, i njega koji je nad sobom bio izgubio vlast takoreći zapanjuje. Tu se mogu svrstati sva obraćenja posle mladalačkih padova. Nema sumnje da se i takve promene promišlju Božijom izdaleka pripremaju raznim slučajevima, koji čoveka navode na primanje blagodatnog uticaja, otuda je i ovde neposrednost samo relativna. Ali, sa druge strane, potrebno je znati i to da se svako blagodatno (pro)buđenje ispoljava u sličnim težnjama i pobudama našega duha. Blagodat se, pak, iako preko vidljivog posredništva, duha čovekovog ipak dotiče uvek neposredno a nevidljivo, i iz njegovih bolnih uza izvlači ga na svetlost Božiju, u oblast božanstvenog života.
b) Sva posredna dejstva koja ovde spadaju, usmerena su na raskidanje duhovnih okova. Razdreši duh, daj mu slobodu i on će sam poteći tamo odakle je otrgnut – ka Bogu. Uze duhovne trostruko su spletene, kao što smo videli, otuda što ih iza sebe suču tri izvora – samougađanje, svet i đavo. Protiv ovih su i uperena poništiteljska dejstva blagodati, koja budi duh čovekov.

Ključne reči:

7 komentar(a)

 1. Stari sajt je imao linkove za download knjiga, sto je jedna veoma korisna i bitna opcija jer korisnicima ovog sajta omogucava citanje i kad nisu online ili nemaju pristup internetu.

 2. Posetilac

  Pomaze Bog!

  Cini mi se da ni jedna grafika na novom website-u nije dobro povezana na strani gde treba da se vidi.
  Na primer: Slika (grafika) na vrhu ove strane nije prikazana ( https://svetosavlje.org/put-ka-spasenju/SvetiTeofanZatvornik.jpg )

  Takodje, nema ni linkova za elektronske kopije knjiga koje su postojale ranije. Na primer, strana knjige ‘Starac Siluan’ ( https://svetosavlje.org/starac-siluan ) je na starom website-u imala link sa skeniranom knjigom u pdf formatu za download. Sada nema linka.

  Da li mozete to da popravite?

  P.S. Izbrisite ovu poruku nakon sto poravite, da ne bude konfuzije.

  Blagodarim unapred.

  • Bibliotekar

   Brate, hvala za komentar. Knjige su sa starog na novi sajt prebačene automatski i predstoji im konačno doterivanje što smo već počeli da radimo. Ovo uključuje i slike i dodatne fajlove gde bude potrebe. Molimo vas za još malo strpljenja. Hvala!

 3. Gdje je deo „Saveti i upozorenja koja se tiču mladićkog uzrastae „? To je veoma važan deo za našu omladinu

  • Bibliotekar

   Dragi brate, koje izdanje knjige imaš? Mi smo ovde postavili šta je bilo u originalnom izdanju.

   • Poštovani brate,
    Podnaslov „Saveti i upozorenja koja se tiču mladićkog uzrasta “ koliko vidim nije posebno izdvojen u ovom izdanju knjige koju je izdala Svetigora, već se taj tekst nalazi u okviru podnaslova „Delovanje na srce“. U izdanju koju je izdao Obraz Svetački/Očev Dom iz 2013. godine taj tekst je posebno izdvojen u okviru prvog poglavlja knjige sa navedenim podnaslovom.
    Svako dobro od Boga Vam želim.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *