PSALTIR

PRVA KNJIGA PSALAMA (1-40)

Katizma 1. (Ps. 1-8)

 • PSALAM 1.
  „Blažen čovek koji ne ide na veće bezbožnika..“
 • PSALAM 2.
  „Zašto se uzbuniše narodi..“
 • PSALAM 3.
  „Gospode, što se umnožiše oni koji me ugnjetavaju..“
 • PSALAM 4.
  „Kada (Te) prizvah, uslišio si me..“
 • PSALAM 5.
  „Reči moje čuj, Gospode..“
 • PSALAM 6.
  „Gospode, nemoj me jarošću Svojom pokarati..“
 • PSALAM 7.
  „Gospode Bože moj, na Tebe se pouzdah..“
 • PSALAM 8.
  „Gospode, Gospode naš, kako je divno Ime Tvoje po svoj zemlji..“

Katizma 2. (Ps. 9-16)

 • PSALAM 9.
  „Ispovedaću se Tebi, Gospode, svim srcem svojim..“
 • PSALAM 10.
  „Na Gospoda se pouzdah, kako ćete reći duši mojoj..“
 • PSALAM 11.
  „Spasi me, Gospode, jer nesta prepodobnoga..“
 • PSALAM 12.
  „Dokle ćeš, Gospode, zaboravljati me do kraja..“
 • PSALAM 13.
  „Reče bezumnik u srcu svome: Nema Boga..“
 • PSALAM 14.
  „Gospode, ko će se nastaniti u naselju Tvome..“
 • PSALAM 15.
  „Sačuvaj me, Gospode, jer se u Tebe pouzdah..“
 • PSALAM 16.
  „Usliši, Gospode, pravdu moju..“

Katizma 3. (Ps. 17-23)

 • PSALAM 17.
  „Ljubiću Te, Gospode, snago moja..“
 • PSALAM 18.
  „Nebesa kazuju slavu Božiju..“
 • PSALAM 19.
  „Uslišiće te Gospod u dan žalosti..“
 • PSALAM 20.
  „Gospode, silom Tvojom uzveseliće se car..“
 • PSALAM 21.
  „Bože, Bože moj, (čuj me;) zašto si me ostavio?..“
 • PSALAM 22.
  „Gospod me napasa, i ničega me neće lišiti..“
 • PSALAM 23.
  „Gospodnja je zemlja i punoća njena..“

Katizma 4. (Ps. 24-31)

 • PSALAM 24.
  „Tebi, Gospode, uzdigoh dušu moju, Bože moj..“
 • PSALAM 25.
  „Sudi mi, Gospode, jer hodih u nezlobivosti mojoj..“
 • PSALAM 26.
  „Gospod je prosvetljenje moje i Spasitelj moj, koga ću se bojati?..“
 • PSALAM 27.
  „Tebi, Gospode, zavikah..“
 • PSALAM 28.
  „Prinesite Gospodu, sinovi Božiji..“
 • PSALAM 29.
  „Uzvisiću Te, Gospode, jer si me prihvatio..“
 • PSALAM 30.
  „Na tebe se, Gospode, pouzdah, da se ne postidim do veka..“
 • PSALAM 31.
  „Blaženi kojima se otpustiše bezakonja..“

Katizma 5. (Ps. 32-36)

 • PSALAM 32.
  „Radujte se, pravedni, u Gospodu..“
 • PSALAM 33.
  „Blagosiljaću Gospoda u svako vreme..“
 • PSALAM 34.
  „Sudi, Gospode, onima koji mi čine nepravdu..“
 • PSALAM 35.
  „Govori bezakonik grešeći u sebi..“
 • PSALAM 36.
  „Ne porevnuj lukavima..“

Katizma 6. (Ps. 37-45)

 • PSALAM 37.
  „Gospode, nemoj me jarošću Tvojom karati..“
 • PSALAM 38.
  „Rekoh: Sačuvaću puteve moje da ne grešim jezikom mojim..“
 • PSALAM 39.
  „Trpeći potrpeh Gospoda, i obrati pažnju na me..“
 • PSALAM 40.
  „Blažen je koji razume siromaha i ubogoga..“
 • PSALAM 41.
  „Kao što čezne jelen za izvorima voda..“
 • PSALAM 42.
  „Sudi me, Bože, i rasudi parbu moju od naroda nesvetoga..“
 • PSALAM 43.
  „Bože, ušima našim slušasmo..“
 • PSALAM 44.
  „Izreče srce moje Reč dobru..“
 • PSALAM 45.
  „Bog nam je utočište i sila..“

 

DRUGA KNJIGA PSALAMA (41-71)

Katizma 7. (Ps. 46-54)

 • PSALAM 46.
  „Svi narodi zapljeskajte rukama..“
 • PSALAM 47.
  „Veliki je Gospod i hvaljen veoma..“
 • PSALAM 48.
  „Slušajte ovo svi narodi..“
 • PSALAM 49.
  „Bog nad bogovima, Gospod, govoraše, i prizva zemlju..“
 • PSALAM 50.
  „Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj..“
 • PSALAM 51.
  „Što se hvališ zlobom, silniče..“
 • PSALAM 52.
  „Reče bezuman u srcu svome: Nema Boga!..“
 • PSALAM 53.
  „Bože, u Ime Tvoje spasi me..“
 • PSALAM 54.
  „Čuj, Bože, molitvu moju..“

Katizma 8. (Ps. 55-63)

 • PSALAM 55.
  „Pomiluj me, Bože, jer me pogazi čovek..“
 • PSALAM 56.
  „Pomiluj me, Bože, pomiluj me..“
 • PSALAM 57.
  „Eda li zaista pravdu govorite?..“
 • PSALAM 58.
  „Uzmi me od neprijatelja mojih, Bože..“
 • PSALAM 59.
  „Bože, odbacio si nas i oborio si nas..“
 • PSALAM 60.
  „Usliši, Gospode, moljenje moje..“
 • PSALAM 61.
  „Zar se neće Bogu povinovati duša moja?..“
 • PSALAM 62.
  „Bože, Bože moj, k Tebi jutrenjujem..“
 • PSALAM 63.
  „Usliši, Bože, glas moj kada Ti se molim..“

Katizma 9. (Ps. 64-69)

 • PSALAM 64.
  „Tebi priliči pesma, Bože, na Sionu..“
 • PSALAM 65.
  „Uskliknite Gospodu, sva zemljo!..“
 • PSALAM 66.
  „Bože, smiluj se na nas i blagoslovi nas..“
 • PSALAM 67.
  „Da vaskrsne Bog i da se raseju neprijatelji Njegovi..“
 • PSALAM 68.
  „Spasi me, Bože, jer dođoše vode do duše moje..“
 • PSALAM 69.
  „Bože, na pomoć moju pazi..“

Katizma 10. (Ps. 70-76)

 • PSALAM 70.
  „U Tebe se, Gospode, pouzdah, da se ne postidim do veka..“
 • PSALAM 71.
  „Bože, sud Tvoj caru daj..“
 • PSALAM 72.
  „Kako je dobar Bog Izrailju..“
 • PSALAM 73.
  „Zašto si, Bože, odbacio (nas) do kraja..“
 • PSALAM 74.
  „Ispovedaćemo se Tebi, Bože..“
 • PSALAM 75.
  „Poznat je u Judeji Bog..“
 • PSALAM 76.
  „Glasom mojim ka Gospodu zavikah..“

 

TREĆA KNJIGA PSALAMA (72-88)

Katizma 11. (Ps. 77-84)

 • PSALAM 77.
  „Pazite, narode moj, na zakon moj..“
 • PSALAM 78.
  „Bože, dođoše neznabožci u nasleđe Tvoje..“
 • PSALAM 79.
  „Ti kojinapasaš Izrailja, pazi..“
 • PSALAM 80.
  „Radujte se Bogu pomoćniku našem..“
 • PSALAM 81.
  „Bog stade na saboru bogova..“
 • PSALAM 82.
  „Bože, ko će se upodobiti Tebi?..“
 • PSALAM 83.
  „Kako su mila naselja Tvoja, Gospode nad vojskama..“
 • PSALAM 84.
  „Blagovoleo si, Gospode, zemlju Tvoju..“

Katizma 12. (Ps. 85-90)

 • PSALAM 85.
  „Prikloni, Gospode, uho Tvoje, i usliši me..“
 • PSALAM 86.
  „Temelji su njegovi na gorama svetim..“
 • PSALAM 87.
  „Gospode Bože spasenja moga..“
 • PSALAM 88.
  „Milosti Tvoje, Gospode, do veka pevaću..“
 • PSALAM 89.
  „Gospode, utočište si nam bio iz naraštaja u naraštaj..“
 • PSALAM 90.
  „Koji živi u pomoći Višnjega..“

 

ČETVRTA KNJIGA PSALAMA (89-105)

Katizma 13. (Ps. 91-100)

 • PSALAM 91.
  „Dobro je ispovedati se Gospodu..“
 • PSALAM 92.
  „Gospod se zacari, u lepotu se obuče..“
 • PSALAM 93.
  „Bog pravednog suda je Gospod..“
 • PSALAM 94.
  „Hodite, obradujmo se Gospodu..“
 • PSALAM 95.
  „Pevajte Gospodu pesmu novu..“
 • PSALAM 96.
  „Gospod se zacari, neka se raduje zemlja..“
 • PSALAM 97.
  „Pevajte Gospodu pesmu novu..“
 • PSALAM 98.
  „Gospod se zacari, neka se gnjeve narodi..“
 • PSALAM 99.
  „Uskliknite Gospodu (Bogu) sva zemljo..“
 • PSALAM 100.
  „Milost i sud pevaću Ti, Gospode..“

Katizma 14. (Ps. 101-104)

 • PSALAM 101.
  „Gospode, usliši molitvu moju..“
 • PSALAM 102.
  „Blagoslovi, dušo moja, Gospoda..“
 • PSALAM 103.
  „Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda..“
 • PSALAM 104.
  „Ispovedajte se Gospodu, i prizivajte Ime Njegovo..“

Katizma 15. (Ps. 105-108)

 • PSALAM 105.
  „Ispovedajte i hvalite Gospoda, jer je dobar..“
 • PSALAM 106.
  „Ispovedajte i hvalite Gospoda, jer je dobar..“
 • PSALAM 107.
  „Gotovo je srce moje, Bože, gotovo je srce moje..“
 • PSALAM 108.
  „Bože, hvalu moju ne prećuti..“

 

PETA KNJIGA PSALAMA (106-150)

Katizma 16. (Ps. 109-117)

 • PSALAM 109.
  „Reče Gospod Gospodu mome: Sedi Meni s desne strane..“
 • PSALAM 110.
  „Ispovedaću se Tebi, Gospode, svim srcem svojim..“
 • PSALAM 111.
  „Blažen je čovek koji se boji Gospoda..“
 • PSALAM 112.
  „Hvalite, sluge, Gospoda..“
 • PSALAM 113.
  „Pri izlasku Izrailja iz Egipta..“
 • PSALAM 114.
  „Zavoleh što će Gospod uslišiti..“
 • PSALAM 115.
  „Verovah, zato (i) govorih..“
 • PSALAM 116.
  „Hvalite Gospoda sve nacije..“
 • PSALAM 117.
  „Ispovedajte se Gospodu, jer je dobar..“

Katizma 17. (Psalam 118)

Katizma 18. (Ps. 119-133)

Katizma 19. (Ps. 134-142)

Katizma 20. (Ps. 143-150)

[ PSALAM 151. ]
„Malen bejah među braćom svojom..“

   

41 komentar(a)

 1. Jasmina Simic

  Postovani,duze vreme citamPsaltir,da li je tacno da se ne cita oko uskrsnjih praznika…

 2. Najvažniji molitvenik među pravoslavnim hrišćanima, lek za dušu i ponizno klanjanje Svevišnjem.

 3. Poštovani, premili Bog s’ nama, pomozite mi kako da nađem psaltir po blagoslovu Svetog Petra Mogile od tereta naslednih bolesti.
  Hoću lično da ga čitam( da se molim ) jer
  neki moji preci su predpostavljam bili:
  hajduci, razbojnici, ratnici, lopovi, komunisti
  kockari i nisam siguran da su činili dela na
  ponos svojih predaka i potomaka.
  Potrebno mi je to jer moja deca nemaju
  baš nešto sreće a ja i pored velikog
  rada truda i znanja sve manje zarađujem
  i sve teže živim.

 4. Pomaže Bog, hteo bih da vas pitam kada se kadi, slava, kolač, itd,dali se kadi sa leve na desno ili desne na levo? Hvala

 5. Jelena Lakic

  Pomaze Bog. Da li je prevod ovog Psaltira delo vladike Atanasija i ako jeste, gde mogu da ga kupim?
  Hvala unapred na odgovoru.

 6. Marija Pajić

  Zbog čega se tekst psaltira razlikuje npr. na vašem sajtu i u kupljenom psaltiru u vaznesenskoj crkvi. obzirom na to da razlike nisu male iskreno se pitam kako je to uopšte moguće. Psaltir je jedan, jedini jedinstven, i menjanjem nekih pojmova i reči nema isti smisao..

 7. Slava Bogu.

 8. Jer Ti si Bog moj i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek u vekove vekova Amin.

 9. Bilo bi lepo da neko objasni ljudima ono što su pitali. Valjda zato služi ovo mesto za komentare. Pouke sv. Arsenija Kapadokijskog gube smisao. Nismo svi poznavaoci i znalci da znamo u čemu je razlika. Ja recimo imam psaltir kupljen u crkvi. Izdala ga je pravoslavna crkvena opština Linc. Glavni i odgovorni urednik protojerej Dragan Milićić. Recezent protojerej Milan Pantelić. Preveo Đura Daničić. Predgovor sveti Vladika Nikolaj u Njujorku 1955.
  Molio bih vas da nam otklonite nedoumice i pojasnite kako čitati Psaltir u skladu sa poukama sv. Arsenija Kapadokiskog.
  Hvala ne razumevanju . Nadam se da će administrator ili neko drugi odgovoriti

 10. Izvinite, zar to nije psalam 51? U Bibliji piše da je to psalam 51, a ovde je označen broj 50. Da nije greška u broju?

 11. Hbala Bogu i da nas čuva doveka, mene i moje najmilije

  • Poštovani,
   da li mi možete objasniti kako da čitam vaš psaltir ako želim da čitam neke psalme po pouci Arsenija Kapadokijskog?Da li se pomjera po jedan naprijed npr. ako želim da čitam psalm 24 da li je to kod Vas onda psalm 25?
   Hvala unaprijed!

 12. Kako su velicanstvena dela tvoja Gospode,sve si premudroscu stvorio.

 13. Spasi me gospode Boze gresnog I pomiluj, oprosti mi sve grehe moje. Amin.

 14. Toliko odlazaka u crkvu i posta i ispovesti i priče tj pominjanja da postoji Psaltir, a tek juče se osvestih i počeh da čitam Psaltir!
  Slava Gospodu i Svetom Nikolaju što me vode kroz ovaj život <3

 15. Zvjezdana

  Gospode nado naša i spasenje naše. Obrani i spasi od svakog zla i operi me od bezakonja moga i od grijeha moga očisti me. Iscijeli me od duševne potištenosti i tjelesne bolesti. Slava Ti Gospode sa Sinom Tvojim Isusom Hristom i Duhom Tvojim Svetim u sve vijekove vijekova. Amin.

 16. Miroslav Džudović

  Imam nekoliko izdanja psaltira. Čitam ih po trenutnom raspoloženju . Kada čitam ove komentare, kako neki psaltiri ne valjaju dolazim u nedoumicu, kao i mnogi moji prijatelji. Pomozite braćo, molim vas.

 17. Šta znači „smetoše se kosti moje“?

 18. Cije je ovo izdanje? U mom Psaltiru je drugaciji prevod ili slog, sta li je vec… Ovo mi se vise svidja. Da li neko zna??

  • Ovo je zajedničko izdanje manastira Hilandar,Tvrdoš,Gračanica,Cetinjskog i bratstva sv. Simeona Mirotočivog.Prvo izdanje nisi datum – Vaskrs 2000.

 19. „Slava“ je skraćenica za „Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu“ , „I sada“ je skraćenica za „I sada i uvek i u vekove vekova“ . „Aliluja“ se čita – Aliluja,aliluja,aliluja,slava tebi Bože (tri puta).

 20. Spasi me Gospode a ti znas od cega i uputi nas na pravi put Amin

 21. Hvala Gospodu i da nas cuva do vijeka

 22. Šta se izgovara kod “Slava“:, šta kod „Slava, I sada“ i kod „Slava, I Sada: Aliluja!?

 23. Slava Bogu.

 24. Slava Godpodu na vjeke vjekova! Amen.

 25. Pomaze Bog i Hristos vaskrse.
  Yelim vam saopstiti da posjedujem drugaciju verziju Psaltira od ove koju ste objavili na stranici. Moj Psaltir je prevod od Djure Danicica od iydavacke kuce „Pravoslavac“ iz Linca u Austriji (2002. god).
  Da li je taj prevod u redu, obzirom da sam dobila komentare u nekim mamastirima da nisu dobri pojedini prevodi Psaltira

  • Za mene lično svaki psaltir je more Božije ljubavi , lično nisam pristalica nekih drugih prevoda sve što je izdato sa blagoslovom Episkopa je suština sad manje više koji prevod
   Ako ništa ima izdanje sv Sinoda naše crkve celo sv Pismo sa psaltirom i samo uključiš mitraljez i pucaj po podnebesju

  • Prevod Đure Daničića su „stručnjaci“ tzv. Biblijskog društva uskladili sa masoretskim tekstom Starog Zaveta i zato se razlikuje od Grčkog (Prevod Sedamdesetorice).Iako na nekoliko mesta netačan , on je ipak manje loš od prevoda Atanasija Jevtića , koji je tragi-komičan.Ovo se ne može nazvati Psaltir.

 26. Blagost bozja za nas gresne.

 27. Što prosto kad može i komplikovano… Spojismo Psalm 9 sa Psalmom 10, i sad imamo 1 Psalm razlike pa onda pouka svetog Arsenija Kapadokijskog može lagano da se promaši, ako neko ne zna za spajanje kao što ja ne znadoh…

  • Odnosno ne spojismo, nego od 9og napravismo 2 psalma pa sada imamo ne 150 nego 151…

   • Možete li mi malo pojasniti kod pouka sv. Arsenija Kapadokijskog, kako da znam koji se Psalm čita za određenu pouku? Tj. ako on na primer preporuči psalam 36, trebam li onda da čitam Psalam 37 u našem novom Psaltiru?

   • Sanja Jovanic

    Miljane molim vas recite mi jel onda 25 psalm ustari 26?

 28. Slava Gospodu.

 29. Hvala i slava Bogu za Psalme Davidove. Hvala i slava vecita jer su spas dusi u nevolji. Amen.

 30. spasi bože sve one koji spas traže

 31. Spasi BOŽE Pravoslavni narod Tvoj! AMIN!

Ostavite odgovor na Dosta Otkaži

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.