PSALTIR

Psalam 77.
Poučan, (Psalam) Asafov.(MT: Psalam 78)

 1. PAZITE, narode moj, na zakon moj,
  prignite uho svoje rečima usta mojih.
 2. Otvoriću u pričama usta svoja,[1]
  govoriću zagonetke (=skrivenosti) od početka.
 3. Ono što čusmo i doznasmo,
  to i oci naši kazivaše;
 4. ne skri se od dece njihove u drugom naraštaju,
  kazujući hvale Gospodnje,
  i (sve) sile Njegove,
  i čudesa Njegova, koja učini.
 5. I podiže svedočanstvo u Jakovu,
  i zakon postavi u Izrailju,
  što je zapovedio ocima našim
  da to obznane sinovima svojim,
 6. da dozna naraštaj drugi,
  sinovi koji će se roditi,
  i ustanu i kazuju to sinovima svojim,
 7. da na Boga polažu nadu svoju
  i ne zaborave dela Božija,
  i zapovesti Njegove da traže;
 8. da ne budu kao oci njihovi,
  naraštaj pokvaren i preogorčujući,
  naraštaj koji nije ispravljao srce svoje,
  i nije poverio Bogu duh svoj.
 9. Sinovi Jefremovi zatežući i bacajući strele
  okrenuše se u dan rata.
 10. Ne sačuvaše zavet Božiji,
  i u zakonu Njegovom ne hteše hoditi.
 11. I zaboraviše dobročinstva Njegova
  i čudesa Njegova, koja im je pokazao
 12. pred ocima njihovim, što učini čudesa
  u zemlji Egipatskoj, na polju Tanejskom.
 13. Razdvoji more i povede ih,
  postavi vode kao mešinu,
 14. i vođaše ih oblakom danju
  i posvu noć svetlošću ognja.
 15. Raseče stenu u pustinji
  i napoji ih kao bezdanom mnogim,
 16. i izvede vodu iz kamena
  i nizvede vode kao reke.
 17. I oni još produžiše da Mu greše,
  ogorčiše Višnjega u (pustinji) bezvodnoj,
 18. i iskušavahu Boga u srcima svojim,
  da traže jela dušama svojim;
 19. i klevetaše na Boga, i rekoše:
  Ne može li Bog spremiti trpezu u pustinji?
 20. Pošto (već) udari kamen i potekoše vode
  i potoci nabujaše,
  zar ne može (On) i hleba dati
  ili pripremiti trpezu narodu Svome?
 21. I za to ču Gospod, i odbaci (ih),
  i oganj se zapali u Jakovu,
  i gnjev uziđe na Izrailja;
 22. jer ne verovaše u Boga,
  niti se nadaše u spasenje Njegovo.
 23. I zapovedi oblacima odozgo
  i vrata nebeska otvori,
 24. i odoždi im manu da jedu,
  i hleb nebeski dade im;
 25. hleb anđelski jede čovek,
  hranu im posla u izobilju.
 26. Podiže jug sa neba
  i navede silom Svojom istočni vetar,
 27. i dade kišu mesa po njima kao prašinu,
  i kao pesak morski ptice krilate;
 28. i padoše usred okola njihovog,
  okolo šatora njihovih.
 29. I jedoše i nasitiše se veoma,
  i želju njihovu dade njima,
 30. ne lišiše se želje svoje.
  (Ali), još dok hrana beše u ustima njihovim,
 31. dođe gnjev Božiji na njih,
  i većinu među njima pobi,
  i izabrane Izrailjeve satre.
 32. U svemu tome još sagrešiše,
  i ne poverovaše čudesima Njegovim,
 33. i iščezoše u sujeti dani njihovi,
  i godine njihove sa hitanjem.
 34. Kada ih pogubi, (tad) Ga tražahu,
  i vraćahu se i rano raniše k Bogu,
 35. i opomenuše se da je Bog pomoćnik njihov
  i Bog Višnji Izbavitelj je njihov.
 36. I zavoleše ga ustima svojim,
  a jezikom svojim slagaše Ga,
 37. i srce njihovo ne beše iskreno sa Njim,
  niti poverovaše zavetu Njegovom.
 38. A On je milosrdan
  i očišćuje grehe njihove, i ne pogubljuje,
  i većma nastoji da odvrati jarost Svoju
  i ne raspaljuje sav gnjev Svoj.
 39. I opomenu se da su telo,
  duh koji odlazi i ne vraća se.
 40. Koliko puta Ga ogorčiše u pustinji,
  razgnjeviše Ga u zemlji bezvodnoj?
 41. I vratiše se i iskušavahu Boga,
  i Svetoga Izrailjevog razljutiše.
 42. I ne opomenuše se ruke Njegove,
  dana u koji ih izbavi iz ruke mučitelja,
 43. kako učini u Egiptu znake Svoje
  i čudesa Svoja u polju Tanejskom.
 44. I preobrati u krv potoke njihove (u Egiptu),
  i bunare njihove, da ne bi pili.
 45. Posla na njih pseću muvu, i izjede ih;
  i žabu, i razjede ih;
 46. i dade crvu plodove njihove,
  i trudove njihove skakavcima;
 47. pobi gradom vinograde njihove,
  i smokve njihove mrazevima,
 48. i predade gradu stoku njihovu,
  i imanje njihovo ognju.
 49. Posla na njih gnjev jarosti Svoje,
  jarost i gnjev i žalost,
  poslanje po anđelima zla.
 50. Pripremi put gnjevu Svome
  i ne poštedi od smrti duše njihove
  i stoku njihovu zatvori u smrt;
 51. i pogubi svako prvorođeno u zemlji Egipta,
  prvinu svakog bola njihovog u šatorima Hamovim.
 52. I podiže kao ovce narod Svoj,
  i povede ih kao stado u pustinju,
 53. i vođaše ih sa pouzdanjem, i ne ustrašiše se;
  i neprijatelje njihove pokri more (Crveno).
 54. I uzvede ih na goru Svetinje Svoje,
  goru ovu (Sion) koju steče desnica Njegova.
 55. I izagna ispred lica njihova narode (neznabožne),
  i dade im u nasleđe užetom delomerenja,
  i nastani u naseljima njihovim plemena Izrailjeva.
 56. I (opet) iskušavahu i ogorčavahu Boga Višnjega,
  i svedočanstva Njegova ne sačuvaše;
 57. i odvratiše se i odvrgoše, kao i oci njihovi,
  i preokrenuše se u luk iskrivljen;
 58. i razgnjeviše Ga na humovima svojim,
  i idolima svojim razdražiše Ga.
 59. Ču Bog i odvrati oči,
  i potre veoma Izrailja,
 60. i odbaci skiniju Silomsku,
  naselje (Svoje) gde se nastani među ljudima.
 61. I predade u ropstvo snagu njihovu,
  i lepotu njihovu u ruke neprijatelja,
 62. i skoli mačem narod Svoj,
  i nasleđe Svoje prezre.
 63. Mladiće njihove proždre oganj,
  i devojke njihove ne biše ožaljene;
 64. sveštenici njihovi padoše od mača,
  i udovice njihove ne biše oplakane.
 65. I ustade kao spavajući Gospod,
  kao moćnik opijen vinom,
 66. i porazi neprijatelje Svoje unatrag,
  posramljenje večno dade njima.
 67. I odbaci naselje Josifovo,
  i pleme Jefremovo ne izabra;
 68. a izabra pleme Judino,
  goru Sion koju zavole.
 69. I izgradi kao jednoroga Svetinju Svoju,
  na zemlji je utemelji do veka.
 70. I izabra Davida slugu Svoga,
  i uze ga od stada ovčijih,
 71. od jagnjilišta uze njega,
  da on napasa Jakova slugu Svoga,
  i Izrailja nasleđe Svoje.
 72. I napasaše ih u bezazlenosti srca svog,
  i u razboritosti ruku svojih vođaše ih.

 1. Mt. 13, 35

 
>  

41 komentar(a)

 1. Jasmina Simic

  Postovani,duze vreme citamPsaltir,da li je tacno da se ne cita oko uskrsnjih praznika…

 2. Najvažniji molitvenik među pravoslavnim hrišćanima, lek za dušu i ponizno klanjanje Svevišnjem.

 3. Poštovani, premili Bog s’ nama, pomozite mi kako da nađem psaltir po blagoslovu Svetog Petra Mogile od tereta naslednih bolesti.
  Hoću lično da ga čitam( da se molim ) jer
  neki moji preci su predpostavljam bili:
  hajduci, razbojnici, ratnici, lopovi, komunisti
  kockari i nisam siguran da su činili dela na
  ponos svojih predaka i potomaka.
  Potrebno mi je to jer moja deca nemaju
  baš nešto sreće a ja i pored velikog
  rada truda i znanja sve manje zarađujem
  i sve teže živim.

 4. Pomaže Bog, hteo bih da vas pitam kada se kadi, slava, kolač, itd,dali se kadi sa leve na desno ili desne na levo? Hvala

 5. Jelena Lakic

  Pomaze Bog. Da li je prevod ovog Psaltira delo vladike Atanasija i ako jeste, gde mogu da ga kupim?
  Hvala unapred na odgovoru.

 6. Marija Pajić

  Zbog čega se tekst psaltira razlikuje npr. na vašem sajtu i u kupljenom psaltiru u vaznesenskoj crkvi. obzirom na to da razlike nisu male iskreno se pitam kako je to uopšte moguće. Psaltir je jedan, jedini jedinstven, i menjanjem nekih pojmova i reči nema isti smisao..

 7. Slava Bogu.

 8. Jer Ti si Bog moj i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek u vekove vekova Amin.

 9. Bilo bi lepo da neko objasni ljudima ono što su pitali. Valjda zato služi ovo mesto za komentare. Pouke sv. Arsenija Kapadokijskog gube smisao. Nismo svi poznavaoci i znalci da znamo u čemu je razlika. Ja recimo imam psaltir kupljen u crkvi. Izdala ga je pravoslavna crkvena opština Linc. Glavni i odgovorni urednik protojerej Dragan Milićić. Recezent protojerej Milan Pantelić. Preveo Đura Daničić. Predgovor sveti Vladika Nikolaj u Njujorku 1955.
  Molio bih vas da nam otklonite nedoumice i pojasnite kako čitati Psaltir u skladu sa poukama sv. Arsenija Kapadokiskog.
  Hvala ne razumevanju . Nadam se da će administrator ili neko drugi odgovoriti

 10. Izvinite, zar to nije psalam 51? U Bibliji piše da je to psalam 51, a ovde je označen broj 50. Da nije greška u broju?

 11. Hbala Bogu i da nas čuva doveka, mene i moje najmilije

  • Poštovani,
   da li mi možete objasniti kako da čitam vaš psaltir ako želim da čitam neke psalme po pouci Arsenija Kapadokijskog?Da li se pomjera po jedan naprijed npr. ako želim da čitam psalm 24 da li je to kod Vas onda psalm 25?
   Hvala unaprijed!

 12. Kako su velicanstvena dela tvoja Gospode,sve si premudroscu stvorio.

 13. Spasi me gospode Boze gresnog I pomiluj, oprosti mi sve grehe moje. Amin.

 14. Toliko odlazaka u crkvu i posta i ispovesti i priče tj pominjanja da postoji Psaltir, a tek juče se osvestih i počeh da čitam Psaltir!
  Slava Gospodu i Svetom Nikolaju što me vode kroz ovaj život <3

 15. Zvjezdana

  Gospode nado naša i spasenje naše. Obrani i spasi od svakog zla i operi me od bezakonja moga i od grijeha moga očisti me. Iscijeli me od duševne potištenosti i tjelesne bolesti. Slava Ti Gospode sa Sinom Tvojim Isusom Hristom i Duhom Tvojim Svetim u sve vijekove vijekova. Amin.

 16. Miroslav Džudović

  Imam nekoliko izdanja psaltira. Čitam ih po trenutnom raspoloženju . Kada čitam ove komentare, kako neki psaltiri ne valjaju dolazim u nedoumicu, kao i mnogi moji prijatelji. Pomozite braćo, molim vas.

 17. Šta znači „smetoše se kosti moje“?

 18. Cije je ovo izdanje? U mom Psaltiru je drugaciji prevod ili slog, sta li je vec… Ovo mi se vise svidja. Da li neko zna??

  • Ovo je zajedničko izdanje manastira Hilandar,Tvrdoš,Gračanica,Cetinjskog i bratstva sv. Simeona Mirotočivog.Prvo izdanje nisi datum – Vaskrs 2000.

 19. „Slava“ je skraćenica za „Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu“ , „I sada“ je skraćenica za „I sada i uvek i u vekove vekova“ . „Aliluja“ se čita – Aliluja,aliluja,aliluja,slava tebi Bože (tri puta).

 20. Spasi me Gospode a ti znas od cega i uputi nas na pravi put Amin

 21. Hvala Gospodu i da nas cuva do vijeka

 22. Šta se izgovara kod “Slava“:, šta kod „Slava, I sada“ i kod „Slava, I Sada: Aliluja!?

 23. Slava Bogu.

 24. Slava Godpodu na vjeke vjekova! Amen.

 25. Pomaze Bog i Hristos vaskrse.
  Yelim vam saopstiti da posjedujem drugaciju verziju Psaltira od ove koju ste objavili na stranici. Moj Psaltir je prevod od Djure Danicica od iydavacke kuce „Pravoslavac“ iz Linca u Austriji (2002. god).
  Da li je taj prevod u redu, obzirom da sam dobila komentare u nekim mamastirima da nisu dobri pojedini prevodi Psaltira

  • Za mene lično svaki psaltir je more Božije ljubavi , lično nisam pristalica nekih drugih prevoda sve što je izdato sa blagoslovom Episkopa je suština sad manje više koji prevod
   Ako ništa ima izdanje sv Sinoda naše crkve celo sv Pismo sa psaltirom i samo uključiš mitraljez i pucaj po podnebesju

  • Prevod Đure Daničića su „stručnjaci“ tzv. Biblijskog društva uskladili sa masoretskim tekstom Starog Zaveta i zato se razlikuje od Grčkog (Prevod Sedamdesetorice).Iako na nekoliko mesta netačan , on je ipak manje loš od prevoda Atanasija Jevtića , koji je tragi-komičan.Ovo se ne može nazvati Psaltir.

 26. Blagost bozja za nas gresne.

 27. Što prosto kad može i komplikovano… Spojismo Psalm 9 sa Psalmom 10, i sad imamo 1 Psalm razlike pa onda pouka svetog Arsenija Kapadokijskog može lagano da se promaši, ako neko ne zna za spajanje kao što ja ne znadoh…

  • Odnosno ne spojismo, nego od 9og napravismo 2 psalma pa sada imamo ne 150 nego 151…

   • Možete li mi malo pojasniti kod pouka sv. Arsenija Kapadokijskog, kako da znam koji se Psalm čita za određenu pouku? Tj. ako on na primer preporuči psalam 36, trebam li onda da čitam Psalam 37 u našem novom Psaltiru?

   • Sanja Jovanic

    Miljane molim vas recite mi jel onda 25 psalm ustari 26?

 28. Slava Gospodu.

 29. Hvala i slava Bogu za Psalme Davidove. Hvala i slava vecita jer su spas dusi u nevolji. Amen.

 30. spasi bože sve one koji spas traže

 31. Spasi BOŽE Pravoslavni narod Tvoj! AMIN!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *