NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » PROTIV IDOLA

PROTIV IDOLA

 

PROTIV IDOLA
 

 
POGOVOR
 
47. Ko li će, dakle, izmeriti Oca da bi sagledao kolike su sile Njegovoga Logosa? Jer, kao što Sin jeste Logos i Mudrost Očeva, tako isto, zbog snishoćenja ka tvorevini i radi poznanja i poimanja Tvorca, On je Samoosvećenje, Samoživot, Dveri, Pastir, Put, Car, Vladar, a iznad svega Spasitelj i Životvorac i Svetlost i Promisao o svemu. Pa pošto Otac iz Sebe ima takvoga Sina, Koji je blag i Sazdatelj, nije Ga sakrio od stvorenih bića, nego Ga dan za danom svima otkriva, jer kroz Njega sve sazdaje i svemu daruje život. U Njemu i kroz Njega On i Sebe objavljuje, kao što veli Spasitelj: Ja sam u Ocu i Otac u meni.[1] Jasno je, prema tome, da Logos počiva u tvorevini, a što je stvoreno, to zajedno sa Ocem živi u vekove.
Dakle, pošto je sve to tako, nema ničega što bi bilo izvan Njega, nego i nebo, i zemlja, i sve što je u njima, od Njega zavisi; pa ipak, bezumni ljudi su se udaljili od poznanja Boga i poštovanja prema Njemu i počeli više da uvažavaju ono što ne postoji nego ono što postoji; i umesto istinitoga Boga, počeli su da obožavaju lažne bogove, klanjajući se tvari umesto Tvopcu,[2] dospevši tako do bezumlja i nepobožnosti. Jer, to bi bilo nalik na ono kad se neko više divi delu nego umetniku, ili kad je opčinjen građevinama u nekom gradu, a prezire njihovog tvorca; ili kao kad neko hvali neki muzički instrument, a kudi onoga ko je sastavio pesmu i načinio harmoniju. Bezumnici i slepci kod očiju! Jer, kako će drugačije upoznati neku građevinu, ili lađu, ili pesmu na liri, ako je ne podigne neimar, i ako je ne sagradi brodograditelj, i ako je muzičar ne sačini? Dakle, onaj ko tako misli, taj je sumanut i prevazilazi svako bezumlje, a čini mi se da nisu zdravoga uma ni oni koji ne priznaju Boga i ne poštuju Njegovog Logosa, Spasitelja svega, Gospoda našega Isusa Hrista, kroz Koga Otac sve ustrojava i održava i o svemu promišlja. Imajući veru u Njega i ukazujući Mu bogopoštovanje, o, bogoljubivi, raduj se i imaj dobro nadanje, jer plod pobožnosti i vere u Boga jeste besmrtnost i Carstvo nebesko samo ukoliko je duša ukrašena prema zakonima Njegovim. Kao što večni život postaje nagrada za one koji žive u skladu sa zakonom Božijim, tako i one koji hode putem suprotnim vrlini, očekuje velika sramota i velika propast u dan Suda jer su, iako svesni puta istine, činili suprotno od onoga što su znali.
 


 
NAPOMENE:

  1. Jov. 14,10
  2. Vidi Rimlj. 1,25
Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *