PRINOS SAVREMENOM MONAŠTVU

PRINOS SAVREMENOM MONAŠTVU
 

 
Sveti Ignjatije Brjančaninov
 

Pozdravno slovo
 
* * * * * *
 
Predgovor
 
PRAVILA SPOLJAŠNJEG PONAŠANJA ZA MONAHE POČETNIKE
 
Uvod
Pravila
Zaključak
 
SAVETI O DUŠEVNOM MONAŠKOM DELANJU
 
Uvod
Duševno delanje je čoveku urođeno
i predstavlja njegov neraskidivi deo
Glava prva
O izučavanju jevanđelskih zapovesti
i o životu pojevanđelskim zapovestima
Glava druga
Ljudima će se na sudu Božijem
suditi po jevanđelskim zapovestima
Glava treća
Monaški život je život po jevanđelskim zapovestima
Glava četvrta
O nepostojanosti monaškog života
kada on nije zasnovan na jevanđelskim zapovestima
Glava peta
O čuvanju od sablazni
Glava šesta
Bogougodnom življenju u bezmolviju
mora prethoditi bogougodno življenje
u ljudskoj zajednici
Glava sedma
O čuvanju sebe od dobra
koje pripada paloj ljudskoj prirodi
Glava osma
O neprijateljstvu i borbi
između pale prirode i jevanđelskih zapovesti
Glava deveta
O čitanju Jevanđelja i svetootačkih spisa
Glava deseta
O opreznosti prilikom čitanja
svetootačkih knjiga o monaškom životu
Glava jedanaesta
O otšelničkom životu
Glava dvanaesta
O življenju u poslušanju starcu
Glava trinaesta
O življenju po savetu
Glava četrnaesta
Cilj monaškog života sastoji se u izučavanju volje Božije,
u njenom prihvatanju i u pokornosti ovoj volji
Glava petnaesta
Ljubav prema bližnjem služi
kao sredstvo da se dostigneljubav prema Bogu
Glava šesnaesta
Smirenje pred bližnjim služi
kao sredstvo kojim će se dostići ljubav prema bližnjem
Glava sedamnaesta
O molitvi
Glava osamnaesta
O pripremi za molitvu
Glava devetnaesta
O pažnji tokom molitve
Glava dvadeseta
O kelijskom pravilu
Glava dvadeset prva
O poklonima
Glava dvadeset druga
O prilagođavanju kelijskog pravila manastirskom pravilu
Glava dvadeset treća
O molitvi Isusovoj
Glava dvadeset četvrta
O upražnjavanju molitve Isusove
Glava dvadeset peta
O neprestanoj molitvi
Glava dvadeset šesta
O usmenoj, umnoj i srdačnoj molitvi Isusovoj
Glava dvadeset sedma
O bogomisliju
Glava dvadeset osma
O sećanju na smrt
Glava dvadeset deveta
Tesan put ustanovio je Sam Bog za Svoje istinske služitelje
Glava trideseta
Patnje su prevashodno udeo monaha poslednjeg vremena
Glava trideset prva
Izvori monaških patnji
Glava trideset druga
O potrebi za odvažnošću u iskušenjima
Glava trideset treća
Učenje Svetih Otaca o tesnom putu
Glava trideset četvrta
O trezvenoumlju
Glava trideset peta
O koristi i šteti od telesnih podviga
Glava trideset šesta
O duševnoj i duhovnoj revnosti
Glava trideset sedma
O milostinji
Glava trideset osma
O nestjažateljstvu (dobrovoljnom siromaštvu)
Glava trideset deveta
O ljudskoj slavi
Glava četrdeseta
O zlopamćenju
Glava četrdeset prva
Značenje reči „svet“
Glava četrdeset druga
O čuvanju od poznanstva sa ženskim polom
Glava četrdeset treća
O palim angelima
Glava četrdeset četvrta
Prvi način borbe s palim angelima
Glava četrdeset peta
Drugi način borbe s palim angelima
Glava četrdeset šesta
O snoviđenjima
Glava četrdeset sedma
O međusobnom srodstvu kako vrlina, tako i poroka
Glava četrdeset osma
O posebnom suprotstavljanju palih duhova molitvi
Glava četrdeset deveta
O čuvanju duševnog oka od svega što je za njega štetno
Glava pedeseta
O pokajanju i plaču
Zaključak
O primenljivosti izloženih pravila
na položaj savremenog monaštva
 
* * * * * *
 
Svetitelj Ignjatije (Brjančaninov)
episkop crnomorski i kavkaski

 


SVETI IGNJATIJE BRJANČANINOV
PRINOS SAVREMENOM MONAŠTVU

ŠTAMPANO IZDANJE

 Knjiga: PRINOS SAVREMENOM MONAŠTVU
 Blagoslov: igumana Svete srpske carske lavre Hilandara
 Izvornik: Tvoreniя iže vo svяtыh otca našego
Svяtitelя Ignatiя episkopa Stavropolьskogo
Prinošenie sovremennomu monašestvu
tom V
Sretenskiй monactыpь, 1998
 Izdavač: Zadužbina Svetog manastira Hilandara
 Izdato: 2004.
 Mesto: Beograd
 Prevod: Antonina Pantelić
 Lektura i korektura: Vladimir Vuković i Aleksandar Ilčić
 Urednik: mr Aleksandar Đakovac
 Štampa: Artprint, Novi Sad

INTERNET IZDANJE

 Objavljeno:
19. februar 2011.
 Izdaje: ©
Svetosavlje.org
 Urednik:
prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format:
Vladimir Blagojević
 Digitalizacija:
Stanoje Stanković
 Korektura:
Stanoje Stanković
 Dizajn stranice:
Stanoje Stanković

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *