PRINOS SAVREMENOM MONAŠTVU

 

PRINOS SAVREMENOM MONAŠTVU
 

 
GLAVA ČETVRTA
O nepostojanosti monaškog života kada on nije zasnovan na jevanđelskim zapovestima
 
Onaj, koji je svoj život zasnovao na izučavanju Jevanđelja i izvršavanju jevanđelskih zapovesti, zasnovao ga je na najtvrđem kamenu. U kakav god položaj da ga postave životne okolnosti, njegov podvig će stalno biti uz njega. On neprestano dela, neprestano se podvizava i neprestano napreduje, čak i ako su njegovo delo, njegov podvig i njegov napredak nerazumljivi za druge. Ma kakve patnje i iskušenja da ga sustignu, oni ne mogu da ga sruše. Gospod je rekao: Svaki, dakle, koji sluša ove riječi Moje i izvršuje ih, uporediću ga sa čovjekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu; i udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, i navališe na kuću onu, i ne pade;jer bješe utemeljena na kamenu (Mt 7,2425). Ovde se život i duševno ustrojstvo porede sa kućom: ta kuća dobija svoju neobičnu čvrstinu od neograničene božanstvene sile, kojom su preispunjene reči Hristove. Očigledno je da takvu čvrstinu, kakvu duši daje izvršavanje zapovesti Hristovih, ne može da obezbedi nijedno drugo sredstvo ili način: sila Hristova dejstvuje u Njegovim zapovestima. Gospod je gorenavedenim rečima dodao i sledeće: A svaki koji sluša ove riječi Moje i ne izvršuje ih, biće sličan čovjeku ludom koji sazida kuću svoju na pijesku; I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i udariše na kuću onu, i pade, i pad njezin bijaše strašan (Mt 7,26-27). Lako biva srušen prividno dobar život onih, koji njegove temelje utvrđuju na nekom telesnom podvigu, pa čak i na mnogim podvizima, ponekad veoma teškim i veoma istaknutim, ali pri tom ne obraćaju potrebnu pažnju na jevanđelske zapovesti. Često se dešava da podvižnici čak i ne obraćaju nikakvu pažnju na jevanđelske zapovesti i otvoreno ih krše, ne dajući im nikakvu vrednost i niukoliko ne shvatajući njihovu važnost. Kada se susretnu s neočekivanim iskušenjem ili kada dođe do iznenadne promene u životu, takvi podvižnici ne samo da se brzo pokolebaju, nego bivaju izloženi i potpunom moralnom rastrojstvu, koje se u Jevanđelju naziva strašnim padom duševne kuće. Navešćemo primer pustinjaka koji živi u dubokom usamljeništvu i koji je u to usamljeništvo položio svu svoju nadu u napredak i spasenje. Pretpostavimo da je taj pustinjak iznenada, silom prilika, bio primoran da napusti svoje usamljeništvo i da živi među mnoštvom ljudi. Budući da u samome sebi nije učvršćen jevanđelskim zapovestima, on se nužno mora izložiti najsnažnijem uticaju sablazni, koje se u velikoj meri susreću u ljudskom društvu. To je sasvim prirodno: osim spoljašnjeg usamljeništva, on nije imao nijednu drugu silu koja ga je ograđivala. Kada je lišen njega, lišen je svake svoje potpore i nužno mora da se povuče pred snagom ostalih spoljašnjih uticaja. Ono što smo rekli nipošto nije izgovoreno s namerom da nipodaštavamo pustinjački život koji čuva od sablazni i rasejanosti i posebno pogoduje izučavanju i izvršavanju jevanđelskih zapovesti. Naprotiv, to je rečeno zbog toga da bi se i pustinjaci u svojim pustinjama osobito potrudili da izuče i izvrše jevanđelske zapovesti, čijim se posredstvom u dušu uvodi Hristos, Božija sila i Božija premudrost (1Kop 1.24). Istinsko hrišćanstvo i istinsko monaštvo sastoji se u izvršavanju jevanđelskih zapovesti. Tamo gde nema tog izvršavanja, tamo nema ni hrišćanstva ni monaštva, ma kakva bila njegova spoljašnjost. Pravedni pak naslediće zemlju i u vek veka nastaniće se na njoj. Pismo naziva pravednicima one, koji se brižljivo trude da izvrše istinsku i jedinu pravednu volju Božiju a nipošto svoju, prividno i lažno pravednu. Samo izvršioci pravde Božije mogu naslediti zemlju, tj. ovladati svojim srcem, svojim telom i svojom krvlju. Usta pravednoga proučavaće mudrost, i jezik njegov govoriće sud pravi. Zakon Boga njegovo! u srcu je njegovom, i neće se spotaći koraci njegovi (Ps Z6,30-31).

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *