NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – II SRPSKA CRKVA

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – II SRPSKA CRKVA

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
SRPSKA CRKVA
 
SADRŽAJ
 
A Istorija srpske pravoslavne Crkve i njena podela
 
B Dohrišćanska vera naših predaka
 
PRVI DEO
 
I. Krštavanje Srba
 
II. Učenici sv. braće Ćirila i Metodija
 
III. Prve crkvene organizacije na srpskom zemljištu
 
IV. Doba Nemanjino
     a) Verske prilike u doba dolaska Nemanje na vlast
     b) Bogumilstvo
     v) Nemanja i pravoslavna vera
 
V. Sveti Sava
    a) Mladost i monaštvo
    b) Nemanjin silazak sa vlasti
    v) Hilandar
    g) Savin povratak u otadžbinu
 
DRUGI DEO
 
VI. Samostalnost srpske Crkve
     a) Osnivanje i uređivanje
     b) Ohridska arhiepiskopija i samostalnost srpske Crkve
     v) Savin silazak sa arhiepiskopske stolice i njegova smrt
     g) Naslednici sv. Save na arhiepiskopskoj katedri
 
VII. Patrijaršija
      a) Proglas srpske patrijaršije
      b) Ustrojstvo pećke patrijaršije
      v) Vere i Crkve u Nemanjićkoj državi
      g) Sveštenstvo, prosveta, hrišćanski život
      d) Dužnosti srpske Crkve prema državi i društvu
 
VIII. Sukob srpske Crkve sa grčkom
 
IX. Važnije Nemanjićke zadužbine
 
X. Prilike u srpskoj Crkvi posle raspada carevine i kosovske bitke
    a) Izbor patrijarha Jefrema
    b) Sveti knez Lazar
    v) Posledice kosovske bitke za Crkvu i narod
    g) Despot Stevan Lazarević
 
XI. Naša stara crkvena književnost
 
XII. Dalji život Pećke patrijaršije
      a) Ukidanje
      b) Obnavljanje
      v) Konačno ukidanje
 
TREĆI DEO
 
I. Crkveni život Srba u Ugarskoj, Slavoniji i Hrvatskoj pre velike seobe
   a) Život u Ugarskoj
   b) Verske prilike u Slavoniji i Hrvatskoj
 
II. Srpska Crkva u Habzburškim zemljama posle velike seobe 1690 g.
    a) Velika seoba
    b) Borba patrijarha Arsenija sa unijom
    v) Patrijarh u daljoj borbi organizuje Crkvu
    g) Krušedolska (Karlovačka) mitropolija
    d) Beogradsko-karlovačka mitropolija
    đ) Seoba pod Arsenijem IV Šakabentom
 
III. Unutrašnji život Karlovačke arhiepiskopije
     a) Crkvena uprava
     b) Knjige i škole
 
IV. Podvlašćenje srpske Crkve državi
     a) Mitropolit Pavle Nenadović
     b) Državne uredbe za srpsku Crkvu
 
V. Temišvarski sabor 1790 g. i život Karlov. mitropolije posle tog sabora
 
ČETVRTI DEO
 
I. Pravoslavna Crkva u Crnoj Gori
 
II. Pravoslavna Crkva u Dalmaciji
 
III. Pravoslavni crkveni život u Bosni i Hercegovini
 
PETI DEO
 
Srpska Crkva u Kraljevini Srbiji i Staroj Srbiji i Makedoniji
 
ŠESTI DEO
 
Ujedinjenje Srpske Crkve i današnje stanje
 
Istorijski udeo Srpske Crkve u kulturnom, političkom i nacionalnom životu našega naroda
 


GRIGORIJE MIKIĆ
PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
II SRPSKA CRKVA

 ŠTAMPANO IZDANJE

 Izdato: 1936.
 Mesto: Sremski Karlovci
 Štampa: Srpska manastirska štamparija

 INTERNET IZDANJE

 Objavljeno: 15. avgust 2007.
 Izdaje: © Svetosavlje.org
 Urednik: prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format: Vladimir Blagojević
 Dizajn stranice: Gojko Sredović

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *