NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – II SRPSKA CRKVA

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – II SRPSKA CRKVA

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
SRPSKA CRKVA
 
g) Krušedolska (karlovačka) mitropolija
 
1. Godinu dana i nešto više po smrti patrijarha Arsenija III. sastao se po carskoj dozvoli sabor u manastiru Krušedolu da bira starešinu srpskoj Crkvi. U Beču su tom prilikom želeli dvoje: prvo, da na saboru budu zastupljeni samo Arsenijevi doseljenici, a nipošto i Srbi koji su pre velike seobe živeli u Hrvatskoj. Tako bi hrvatski Srbi bili izlučeni iz svoje crkvene zajednice i propaganda bi među njima imala odrešene ruke. Želeli su, zatim, da taj sabor bira Srbima u Ugarskoj samostalnog patrijarha, koji ne bi bio u vezi sa pećkim; time bi srpska Crkva bila uopće oslabljena.
2. Krušedolski sabor je održan o sv. Jovanu 1708. g. i smrsio je obe bečke želje. Na saboru je učestvovao izaslanik Ličana i Hrvaćana i bez dozvole državnih vlasti. On je tu, uz otpor carskog izaslanika, sa ostalima birao i izabrao Isaiju Đakovića, za starešinu svih pravoslavnih Srba pod carskom vlasti. Time je spaseno jedinstvo Srba u carevini. Drugo, taj sabor nije izabrao Isaiju za patrijarha, nego za prvog i načalnog mitropolita, a Isaija je odmah položio zakletvu da će pećkog patrijarha priznavati za svoga starešinu u duhovnim poslovima. Time je očuvano jedinstvo srpske Crkve uopće.
Episkopi su položili zakletvu da će novoga mitropolita slušati dokle god ostane u pravoslavnoj veri.
3. Još pre samog izbora odredio je sabor da carski, sveti i svešteni manastir Krušedol bude mitropolitska stolica za sav srpski narod pod vlašću bečkog cara. Tako je osnovana, zapravo obnovljena, krušedolska mitropolija. Pećki patrijarh ju je priznao 1710. g.
Isaija je o svome izboru izvestio i ruskoga cara Petra Velikog kao „našeg pravoslavnog cara“.
Mitropolija je bila u Krušedolu do 1713. g. Tada je preneta u Karlovce te se za dalja vremena naziva karlovačkom mitropolijom.
Isaija je umro iste godine – u Beču, kao i Arsenije.
Za naslednika mu je izabran Sofronije Podgoričanin episkop slavonijski. On je umro već posle godinu dana. U narodu se proneo glas da naše mitropolite neko truje.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *