PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – II SRPSKA CRKVA

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
SRPSKA CRKVA
 
A) Istorija srpske pravoslavne Crkve i njena podela
 
Istorija srpske pravoslavne Crkve sastavni je deo opće crkvene istorije i ima da pokaže
1) u kakvim prilikama su Srbi primili hrišćanstvo i kako su primljeno hrišćanstvo kroz svoju samostalnu Crkvu među sobom učvršćivali i u svoj život unosili;
2) kroz koje je unutrašnje i spoljašnje promene srpska Crkva u toku vremena prolazila i šta su bili uzroci i posledice tih istorijskih promena:
3) kako je Crkva u svom narodu zasnovala i razvijala hrišćansku nacionalnu kulturu;
4) u kakvom je odnošaju srpska Crkva bivala prema svojoj državi i prema drugim, nepravoslavnim, crkvama, državama i verama;
5) kako se starala za politički i nacionalni život svoga naroda u vremenima kada je narod ostao bez svoje države i u krajevima gde je živeo u tuđim državama.
Istorija srpske Crkve deli svoja izlaganja na više delova.
U I. svome delu govori o verskom i crkvenom životu našega naroda do osnivanja samostalne srpske Crkve.
U II. o životu naše samostalne Crkve do njenog ukidanja. U tome vremenu su najvažniji događaji samo dobijanje samostalnosti, dizanje arhiepiskopije na stepen patrijaršije) utrnuće patrijaršije pri propasti države, obnavljanje patrijaršije i njeno ukidanje.
U III. delu govori o verskom životu Srba i samostalnoj srpskoj arhiepiskopiji i mitropoliji u Slavoniji, Hrvatskoj i u Ugarskoj sve do ujedinjenja Crkve.
U IV. o životu naših pokrajinskih Crkava u Dalmaciji, Bosni i Hercegovini i o samostalnoj arhiepiskopiji i mitropoliji crnogorskoj.
U V. delu svome govori istorija naše Crkve o crkvenom .životu našem u Srbiji od oslobođenja amo i o crkvenim prilikama u starim srpskim zemljama, koje su do balkanskog rata bile pod Turcima.
VI. deo govori o ujedinjenju srpskih pokrajinskih Crkava, o ustrojstvu i sadanjem stanju srpske Crkve.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *