NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – II SRPSKA CRKVA

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – II SRPSKA CRKVA

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
SRPSKA CRKVA
 
v) Hilandar
 
1. Uz grčke manastire imali su u Svetoj Gori i drugi pravoslavni narodi svoje manastire. Npr. Đurđijanci (Iveri), Rusi i Bugari. U tim se manastirima živelo i radilo kao i u grčkim manastirima koji su čuvali pravoslavlje i širili prosvetu. Simeon i Sava želeli su i za Srbe tako jedno mesto. U ostalom, neprilično je bilo da srpski vladar i njegov sin, ma i zamonašeni, žive pod tuđim krovom. Oni su, dakle, potražili i dobili od vizaitijskog cara dozvolu da na ruševinama starog manastira Hilandara dignu nov, srpski manastir. Tako je 1198. g. dignut u lepom kraju, na severoistoku Atosa, srpski manastir Hilandar. Novac i radnike za gradnju beše poslao iz Srbije župan Stevan. On se postarao i za izdržavanje hilandarskih monaha, te je obdario novi manastir selima i imanjem u Srbiji.
2. Hilandaru su njegovi osnivači bili namenili veliki, istorijski zadatak. Atos je bio žarište pravoslavlja, a njemu na domak bio je Carigrad, središte tadanje visoke prosvete. Tu je bilo najzgodnije mesto da se obrazuju srpski monasi, pa stečenu prosvećenost da nose u manastire po Srbiji, a iz njih u svoj narod. Hilandar je zaista i postao taka škola, a srpski su kaluđeri tako činili. Pored obrazovanja mladih srpskih monaha u Hilandaru su prevođene sa grčkog mnoge knjige. Mnogi hilandarski igumani su postajali srpski arhiepiskopi i episkopi, a kaluđeri su postavljani za igumane drugim manastirima. Srpski vladari stalno su vodili brigu o Hilandaru kao o visokoj školi srpske jerarhije. Najviše ga je pazio car Dušan. – On ga je toliko obdarivao da je Hilandar postao prvi među svetogorskim manastirima i imao najveća vlastelinstva u Srbiji i Vizantiji.
3. Simeon – Nemanja sklopio je oči u toj svojoj zadužbini 1200. g. Tu je privremeno sahranjen, a već posle godinu dana proglašen je za sveca zbog zasluga za pravoslavnu veru, zbog pobožna života i zbog neobičnih pojava na njegovom grobu (mirotočivost).

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *