NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – I OPŠTI DEO

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – I OPŠTI DEO

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
OPŠTI DEO
 
v) Vatikanski sabor – Nove dogme – Starokatolici
– Borbe Zapadne crkve
 
1. U novijoj istoriji Zapadne crkve vrlo je važan Vatikanski sabor, koji je održan 1869-70. g. za vreme pape Pija IX. Taj sabor je proglasio papsku nepogrešivost, tj. da je papa nepogrešiv kada zvanično – eh sagkeLga2ovori o pitanjima vere i morala. Opozicija protiv te „dogme“ bila je na saboru ispočetka velika, no naposletku je popustila (Štrosmajer). „Dogma“ o papskoj nepogrešivosti veli-ka je povreda reda crkvenog i njenog učenja. Ista je takva „dogma“, da je Bogorodica natprirodno rođena kao i Spasitelj. Ni za jednu nema osnove ni u Svetom pismu ni u Predanju. Obe te dogme su delo jezui-ta. Dogma o Bogorodici proglašena je 1854. godine.
2. Sa dogmom o papskoj nepogrešivosti nije se složila sva Zapadna crkva. Osobito oštro su ustali protiv nje profesori bogoslovije i filozofije u Minhenu sa prof. Delingerom na čelu. Iz toga protesta razvio se jači pokret, te su mnogi istupili iz Rimske crkve. To je starokatolički pokret koji se stekao u posebnu crkvu. Starokatolička crkva ima svojih sledbenika u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Nizozemskoj, Francuskoj i drugde, a u novije doba i među Hrvatima. Starokatolici primaju u veru za obavezno samo ono što je rešilo sedam vaseljenskih sabora. To ih u dogmatici izjednačuje sa našom crkvom. Zadržali su obred Rimske crkve. Sa pravoslavnom crkvom održavaju veze. Poznat je starokatolički Bogoslovski fakultet u Bernu.
3. U XIX i XX v. izdržala je Zapadna crkva više borbi sa raznim državama. Sa Italijom političku borbu zbog toga što je prilikom ujedinjenja Italije ukinuta Papska država (1870) koja je obnovljena 1929. g.; sa Nemačkom tzv. kulturnu borbu u kojoj je knez Bizmark nameravao da ograniči kulturni i politički upliv rimokatolika i sa Francuskom političku i kulturnu borbu, koja je završena 1905. g. razdvajanjem države i crkve. Crkvene škole su zatvorene, sve crkveno imanje (hramovi, stvari, zgrade, itd.) prešlo je u državno vlasništvo. Ni iz jedne od tih teških borbi nije Zapadna crkva izašla oslabljena.
4. Zapadna crkva učestvuje u svim državama, gde je ima, u političkom, kulturnom i društvenom životu (nuncijature, klerikalne stranke, hrišćanski socijalizam, katolička štampa, škole, kulturna i ekonomska udruženja).

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *