PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – I OPŠTI DEO

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
OPŠTI DEO
 
v) Martin Luter
 
1. Rodio se u Ajslebenu 1483. godine. Roditelji su mu bili siromašni rudarski radnici. Vaspitan je vrlo strogo. Škole je učio u Erfurtu kao i drugi tadašnji siromašni đaci – primajući milostinju. Tu je stupio u avgustinski manastir, jer se tako zavetovao kad je jedne burne noći udario grom kraj njega. U manastiru je svršio bogoslovske nauke, dobio je stepen doktora i postao profesor na Univerzitetu u Vitembergu.
2. Luter je bio duboko religiozan i ozbiljno se brinuo o svojoj duši. Slučaj sa gromom i nagla smrt jednog njegovog prijatelja podsećalo ga je da je sudnji čas čoveku često vrlo blizu. U manastiru je živeo u strogoj askezi, no duša nije mogla da mu se smiri. Nikada nije bio siguran da lije ono što čini dosta Božjoj pravdi. Tražio je izlaza i bio je utučen. Zadubljivao se u Sveto pismo, u Blaženog Avgustina i najveće mislioce srednjeg veka. Pitao ih je kako da živi, pa da može svakog časa mirno očekivati smrt i spasenje. Najzad se u njemu javila jedna misao koja ga je utešila: čovek uopšte ne može biti dovoljno dobar da bi bio siguran za svoj spas. Spasenje se ne zarađuje, već ga BOG daje na poklon onome ko iskreno veruje u Spasitelja i uzda se u njegovu milost. Na toj misli počiva od sada sav život i rad Luterov i cela reformacija.
Tecel je naišao kad su te misli u Luteru bile već sazrele.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *