PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – I OPŠTI DEO

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
OPŠTI DEO
 
ILUSTRACIJE
 
I PERIOD
OD PRVIH DANA DO PROGLAŠENJA SLOBODE 313. G.
Izgled katakombe Molitelj
Unutrašnjost katakombe, sa pogrebnim nišama, Rim Molitelj, detalj sa freske iz katakombe Sv. Kalista, Rim
 
Vrlina
Simbolične predstave hrišćanskih vrlina, mozaik iz crkve Sv. Konstance u Rimu

 
 

 
 

Ključne reči:

Komentarisanje nije više omogućeno.