NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – I OPŠTI DEO

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – I OPŠTI DEO

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
OPŠTI DEO
 
PREDGOVOR PRVOM IZDANJU
 
Pri sastavljanju ovog udžbenika za srednje škole upotrebio sam sledeća dela:
1. J. Popović-Stojkov: Opća crkvena istorija, I-II, Srem. Karlovci 1912.
2. P. I. Malickій: Istorія hristianskoй cerkvi, I-III, Tula 1911.
3. Dr J. Magh: Lehrbuch d. Kirchengeschichte, Trier 1908 (rimokatol.).
4. Karl Heussi: Kompendium d. Kirchengeschichte, Tubingen 1922 (protest.).
5. Milutin Jakšić: Istorija Srp. prav. crkve, rukopis.
6. S. M. Kaufmann: Handbuch d. christl. Archaologie, Paderborn 1922.
7. A. Hamack: Mission u. Ausbreitung d. Christentums, I-II, Leipzig 1906.
8. Die Religion in Geschichte u. Gegernwart, I-V, Tubingen, 1913.
9. O. Bardenhewer: Geschichte d. altkirchl. Literatur, Freiburg 1914.
10. Dr. Svetozar Ritig: Povijest i pravo slovenstine itd. Zagreb 1910.
Želeo sam da ce ovaj udžbenik može upotrebiti i u višim razredima srednjih škola i u učiteljskoj školi i zato se nisam u naslovima držao doslovno nastavnih programa. „Ali sama sadržina odgovara njima. Obuhvaćeno je sve što programi traže, a izlišnog gradiva nema“, kako je to rečeno i u zvaničnim referatima o ovoj knjizi.
Knjiga je štampana sa dva tipa slova, krupnijim i sitnijim slovima[1]. To ne znači da sam smatrao mnogo manje važnima one delove knjige koji su složeni sitnijim slovima. Ako se svi ti delovi i ne budu svugde predavali i učili, svakako su potrebna lektira i „korisna dopuna onoga, što he se morati da nauči“. Pazio sam, naime, na to da u knjigu uđe samo ono, ali i sve ono, što učenici treba da nauče o prošlosti i radu hrišćanske crkve i što spada u njihovo opšte obrazovanje.
Knjizi sam dodao malu zbirku odlomaka iz izvora za istoriju hrišćanske crkve. Preveo sam ih iz knjiga: Reukauf und Neun, Lesebuch fur Kirchengeschichte; J. B. Arenz, Historischapologetisches Lesebuch i J. Paust, Kirchengeschichte. Odlomke iz života sv. slovenskih apostola uzeo sam iz knjige Milivoja M. Bašića, kao što je to na svome mestu naznačeno. – Obrada pojedinih delova istorije crkve na osnovu pročitanog izvora biće mnogo življa i lakše će se pamtiti. Osim toga ostaviće takva obrada, bez sumnje, potreban utisak da nauka o prošlosti Hristove crkve počiva na pouzdanim činjenicama kao i svaka druga nauka. Žalim što nisam mogao dati još i više tih izvora. No onda bi knjiga bila isuviše opsežna. Zato nisam uneo u knjigu ni one delove iz Dela apostolskih koji su izvori za istoriju prvih vremena Crkve. Mestimice sam uputio na ta mesta i predavači ih mogu učenicima čitati iz Novog zaveta. To su ona mesta koja govore o arhiđakonu Stevanu, o obraćanju ap. Pavla, o blagodatnim darovima u prvoj crkvi itd.
Vrlo sam daleko od misli da će ova knjiga u svemu odgovarati potrebama srednjoškolske verske obuke. Udžbenik ne stvara znanje i iskustvo samo jednog učitelja; ne stvara se ni jednim zamahom, a najmanje prvim. No verujem da će ova knjiga, uz dobro mišljene primedbe i iskustvo mojih drugova nastavnika, moći postati bolja. Molim ih da mi te primedbe kažu.
Drugi deo ove knjige, Istorija srpske crkve, biće podnesen na odobrenje ove jeseni.
U Srem. Karlovcima, pred Duhove, 1930.
Grigorije Mikić
gimn. profesor
 


 
NAPOMENA:

  1. U drugom izdanju sva slova su iste veličine.
Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *