NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » PREDANJE O DUHOVNOM ŽIVOTU

PREDANJE O DUHOVNOM ŽIVOTU

 

PREDANJE O DUHOVNOM ŽIVOTU
 

 
DRUGI DEO
 
DRUGA POMISAO – BLUD
 
Veliki je naš podvig u borbi s duhom bluda i težak kao opaki otrov; jer ta borba zahvata i dušu i telo – ove naše biće; zato moramo da se snažno i neprekidno brinemo o tome, da bismo budno i neumorno čuvali svoje srce od bludnih misli, a najpre u dane svetih praznika, kada se pripremamo za pričešće Svetim Tajnama: u to vreme demoni svom snagom nastoje da okaljaju našu savest.
Kada nas napadaju bludne pomisli, tada treba da u sebi oživljavamo Božiji strah – dozivamo sebi u pamet činjenicu da se od Boga ništa ne može sakriti, čak ni tanani otkucaji srca, i da je Gospod Sudija i Ubiratelj sveta, čak i onog najtajnijeg i najskrovitijeg. Tada treba u svom pamćenju da obnovimo i ono obećanje koje smo izgovorili pred Angelima i ljudima, obećanje da ćemo živeti celomudreno i čisto.
Trezvenoumlje i čistota ne odnosi se samo na spoljašnji život, ono treba da obitava u tajnosti srca čoveka koji čuva sebe od rđavih pomisli: a to je Bogu mnogoceno i ugodno; ko se često predaje bludnim mislima i skrnavi sebe njima, taj čini preljubu u srcu svome, rekli su Oci, – i ako ne čuva sebe, onda sa misli prelazi i na samo delo.
A kako je velika beda – sam taj čin – vidi se po tome, što se nijedan greh ne naziva imenom koje su Oci dali ovom grehu: oni ga nazivaju padom; jer, ko upadne u to, oseća se bespomoćnim i silno ga očajanje obuzima.
U vreme borbe protiv bluda mislim da je korisno razmišljati o sebi samom, o liku i zvanju u kojem se nalazimo – razmišljati da smo obučeni u obraz angelski: kako se usuđujemo da uprljamo našu savest i bludnom gadošću uništimo angelski lik koji nosimo? Opomenimo se i stida i srama pred ljudima; jar i tim zamišljanjem stida i srama možemo da odagnamo prljavu i gnusnu nameru. U samoj stvari, predstavimo sebi da nas je neko zatekao u skrnodejstvu: zar ne bismo tada više voleli da umremo, nego da se nađemo u takvom sramu? Na takve i slične načine postarajmo se da odsečemo nečiste pomisli.
Glavno i silno i pobedonosno oružje protiv duha nečistote sastoji se u prilježnoj molitvi Gospodu Bogu, kako uče Sveti Oci. Sveti Maksim Ispovednik dodaje da se protiv bludnih pomisli treba naoružati molitvom, koristeći se molitvenim rečima Psalmopesnika Davida: Izagnavši me opet su oko mene (Ps. 17, 11); radosti moja, izbavi me od onih koji me okružuju (Ps. 32, 7). I Sveti Jovan Levstičnik, govoreći o tome, poziva se na svedoka koji se ovako moli protiv bludnih pomisli: Bože, priteci mi u pomoć (Ps. 63, 1), i tome slično.
Pri tome je potrebno prizivati u pomoć one svete koji su se istakli naročitim podvizima i trudom u čuvanju čistote i celomudrenosti, kako je, na primer, Danilo Skitski zapovedio jednom bratu koji se borio s bludom, da se pomoli i prizove na pomoć mučenicu Tomaidu, ubijenu radi celomudrenosti, i da kaže ovako: „Bože, radi molitava mučenice Tomaide, pomozi mi!“ I taj brat, pomolivši se tako kod groba Mučenice, istog časa je bio izbavljen od bludne strasti. Imajući takva svedočanstva i mi ćemo se moliti i prizivati u pomoć one, o kojima se u Delima svetih govori kako su se podvizavali u trezvenoumlju i čistoti.
Ako te borba silno davi, onda ustani, i, gledajući na nebo, raširi ruke, pomoli se, kao što je savetovao Grigorije Sinait, i Bog će odagnati pomisli. Moli se i tako, kako kaže Sv. Isak: „Ti si silan, Gospode, i Tvoj je podvig: Ti ratuj i pobedi u ovome, Gospode, za nas!“
I, kako uči Jovan Lestvičnik: „Zavapi ka Svemogućem da te spase, ne na brzinu sačinjenim rečima, već smirenim i prostim izgovaranjem: Pomiluj me Gospode, jer sam nemoćan! I poznaćeš silu Višnjega i nevidljive demone nevidljivo odagnati. Uvek se bori protiv napadača imenom Isusovim; jer jače od ovog oružja nećeš naći ni na nebu ni na zemlji.“
Kako Jovan Leetvičnik napominje, demon motri na nas, i, kada vidi da nismo u stanju da se protiv njega naoružamo spoljašnjom molitvom, tj. da se pomolimo i rečima i umom, onda naročito napada na nas. Budno pazi i ne oklevaj da se moliš baš u to vreme kada te smućuju skverne pomisli, kao što smo rekli. Uzdiži telesno oko, ili duševno, kako ti je zgodnije, s obzirom na vreme i na meru tvoje snage. I ako budeš tako činio, opitom ćeš poznati da se silom Višnjega i nevidljivom pomoći oni lako pobeđuju. Ako se, pak, olenjiš, posle ćeš se stideti što su te pobedili i savest će ti biti uprljana.
Potrebno je da znamo i onu đavolsku hitrinu, rekli su Oci, kojom on ubacuje u naš um misli na ženska i mlada privlačna lica, da bi se istog trenutka to preseklo, makar ta lica naizgled bila i bezazlena i delovala kao da nisu u stanju da probude strasti; jer, ako zatajiš, onda će te zli prevarant lako zavesti, i tvoje misli okrenuti u mrsku i skvernu pohotu.
Ponekad se događa da i mi sami gledamo na bludne pomisli sa gorčinom, a razmišljajući o njima, hvatamo sebe u tome da želimo takvu gnusnost koja je svojstvena samo beslovesnima, čak se uzbuđujemo time, što je to, budući protivprirodno i životinji strano… Ali, pri takvim čuvstvima, posebno početnici, treba da se čuvaju da ne bi, pri dugom razmišljanju o tome, podlegli u borbi i strasnu misao sproveli u delo. Zato je za nas bezopasnije da odsečemo predlog – početak pomisla. Svojstvo je snažnih da stupaju s njima u rat, jer su naučili da blagougodno razrešavaju te pomisli.
Napokon, čuvaj sebe od razgovora sa ženama i gledanja na njih; izbegavaj, takođe, i stanovanje sa mladim, ženolikim i lepim licima, i od pogleda na njih se uzdržavaj; jer to je đavolja zamka inocima, kako je rekao neko od Otaca. I, ako je moguće, ne ostaj s njima nasamo, kaže Vasilije Veliki, ni u nužnoj potrebi: jer ništa nije važnije za tebe, osim tvoje duše, za koju je Hristos umro i vaskrsao… I ne želi da slušaš od bilo koga nepristojne razgovore koji pobuđuju strasti.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *