NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Knjige i izabrani članci » PRAVOSLAVNA ŽENA U SAVREMENOM SVETU

PRAVOSLAVNA ŽENA U SAVREMENOM SVETU

 
>
 
Sveti Teofan Zatvornik
O OBAVEZAMA MUŽA I ŽENE
 
Lične obaveze svakog od supružnika proističu iz shvatanja o ulozi svakog od njih. Muž je glava ženi. Odavde sledi da muž: a) mora da ima i da pokazuje svoju vlast nad ženom, da ne ponižava sebe i ne ustupa vodeću ulogu zbog malodušnosti i strasti, jer je ovo sramota za muževe. Samo ovo ne sme da bude despotska vlast, već vlast zasnovana na ljubavi. Neka ti žena bude drug i nateraj je da ti bude pokorna snagom svoje ljubavi. b) U svim poslovima ona za tebe mora da bude prva, najvernija i najiskrenija savetnica, prva kojoj se poveravaju tajne. v) Moraš da paziš na nju, da se brineš o njenom umnom i moralnom usavršavanju, snishodljivo i trpeljivo otklanjajući ono što nije dobro, a usađujući dobro, a da ono što je nepopravljivo u telu i naravi podnosiš blagodušno i blagočestivo. g) Ali nikako ne smeš dozvoliti da je razvratiš svojom nebrigom i samovoljom. Muž je ubica, ako smirena, krotka i pobožna žena uz njega postane rasejana, svojeglava i bez straha Božijeg…d) Briga o moralnosti, isto tako ne predstavlja prepreku da se zadovolji njena želja za opštenjem sa spoljnim svetom, ali uz njegovu saglasnosti.
Žena, pak, sa svoje strane: a) mora da u svemu sluša muža, da na sve načine svoju narav priklanja njegovoj naravi i da mu bude potpuno predana i da ni postupcima ni mišlju čak ni ne planira ništa bez njegove volje. b) I zato tačno da izvršava sve njegove odluke, savete, zapovesti i da ne dopušta ni misao o tome da ostane pri svome, i uopšte ni u čemu da ne želi i ne pokazuje svoje glavešinstvo. v) U slučaju nesaglasnosti da bude popustljiva i trpeljivo da podnosi sve što joj ne bude po volji; drugačije nećeš sačuvati dragoceni mir. g) Isto tako ovo joj ne uskraćuje obavezu da se brine o dobrom vladanju svoga supruga. Svojom mudrošću i uticajem ona može promeniti rđavo ponašanje svoga muža; u krajnjoj meri ona ne sme da ne brine o njemu, i koliko ima snage i uma, treba da deluje na njega i da ga pogađa kao iz ognja. d) Zato samu sebe treba da ukrašava najpre vrlinama, a da joj ukrašavanja druge vrste budu strana, uzgredna, od kojih se lako odreći, naročito kada treba da se popravi stanje. đ) Na kraju treba da se seća da je na njoj da brine o domaćim poslovima, makar to bilo samo njihovo izvršavanje… Njena dužnost je da deluje u pozitivnom smeru; ako vidi nešto što nije u redu da kaže i popravi ili da uradi.

Ključne reči:

2 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *