NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » PRAVILNIK – POMOĆNA BOGOSLUŽBENA KNJIGA

PRAVILNIK – POMOĆNA BOGOSLUŽBENA KNJIGA

 

PRAVILNIK – POMOĆNA BOGOSLUŽBENA KNJIGA
 
V
KAD SABORNO, ZAJEDNIČKI VIŠE SVEŠTENIKA,
[1]
BEZ ĐAKONA, SLUŽE SV. LITURGIJU

 
1. U početku sv. Liturgije:
 
Vhodne molitve (tako zvane „uzimanje vremena“), čitaju se po redu, kako je izloženo u Služebniku, pri služenju jednog sveštenika i đakona.
Predstojatelj[2] kaže: Blagosloven Bog naš… Carju nebesni… ; Otče naš… Prestojatelj uzglas: Jako Tvoje jest carstvo… i dalje po redu.
Po celivanju Bogorodične ikone, predstojatelj čeka, dok celuju i ostali sveštenici, potom sagne glavu i govori propisnu molitvu: „Gospodi nisposli ruku Tvoju i ukrjepi nas… “ Dakle govori u množini, pošto on jedini i čita ovu molitvu, ne samo za sebe, no i za ostale služeće sveštenike.
Proskomidiju i prvo kađenje pre početka sv. Liturgije, vrši treći, (dakle najmlađi) sveštenik.
Predstojatelj počinje sv. Liturgiju: Blagosloveno carstvo… i govori veliku jekteniju: „Mirom Gospodu pomolimsja“.
Drugi, po redu sveštenik govori prvu malu jekteniju: „Paki i paki mirom Gospodu pomolimsja“ sa uzglasom: Jako blag…
 
2. Mali Vhod
 
Na „Radujtesja i veselitesja“ otvaraju Carske Dveri drugi i treći sveštenik (odnosno četvrti i peti ako služe). Predstojatelj se okrene tom prilikom i malo pokloni narodu i služećim sveštenicima, a ovi opet njemu.
Zatim oba sveštenika stanu desno i levo uz predstojatelja[3]. Predstojatelj ispravi sv. Jevanđelje. Na Slava, sva trojica se tri puta prekrste i poklone. Predstojatelj uzme sv. Jevanđelje, celuje ga (a sveštenici celuju samo ivicu sv. Prestola pred sobom) i malo pokloni sv. Prestolu, ali samo glavom a ne celim telom svojim. Drugi sveštenik se malo poizmakne, te predstojatelj pređe napred, na južnu stranu sv. Prestola: on napred, a do njega levo drugi sveštenik a treći ostane na svome mestu. Tako obiđu sv. Presto do severne strane. Njima se tada pridruži treći sveštenik i stane do drugoga (ako više njih služe, onda četvrti do trećega i tako redom). U takom redu – predstojatelj napred, ostali za njim, izlaze na severne dveri, i kad dođu do iza amvona, predstojatelj stane u sredini, do njega desno drugi, a levo treći sveštenik. Predstojatelj čita molitvu vhoda, blagosilja vhod, celiva (sam) sv. Jevanđelje i prolazi napred (drugi sveštenik pokrene se malo sa svoga mesta i otvori mu prolaz) noseći sv. Jevanđelje. Stojeći na pragu Carskih Dveri, uzglašava: Premudrost prosti; uđe u Oltar, stavi sv. Jevanđelje na sv. Presto i celuje sv. Presto.
Oba druga sveštenika polaze i sami za njim u Oltar, kamo takođe celuju sv. Presto i stanu na svoja mesta, južno i severno od sv. Prestola.
Uzlgas: Jako svjat jesi… govori predstojatelj. Na „Svjati Bože“ sveštenici stoje na svojim mestima ne prilazeći pred sv. Presto. Pošto se i sami pomole po običaju, odlaza ka Gornjem Mestu. Predstojatelj stane između sv. Prestola i Gornjeg Mesta, a sveštenici desno i levo od njega.
Reči: vonmem gvori drugi sveštenik; mir vsjem – predstojatelj a premudrost – treći sveštenik. Zatim predstojatelj vrati se pred sv. Presto (a ostali sveštenici ostanu na svojim mestima desno i levo od Gornjeg Mesta), blagoslovi kadionicu i kadi za vreme čitanja apostola. Po kađenju stane na svoje mesto pred sv. Presto (i okrene se narodu ako nije dovršeno čitanje apostola); tada priđu i ostali sveštenici i stanu svako na svoje mesto. Predstojatelj govori: „Mir ti“.
 
3. Pred sv. Jevanđelje i posle njega
 
Reči: Premudrost prosti uslišim svjatago Jevangelija govori drugi sveštenik. Mir vsjem – predstojatelj. Vonmem – treći sveštenik.
Predstojatelj čita sv. Jevanđelje. Za vreme čitanja ostali sveštenici stoje okrenuti sv. Jevanđelju, odnosno narodu. Kad predstojatelj pročita sv. Jevanđelje, svešenici zatvore Carske Dvore.
Predstojatelj govori sugubu jekteniju, koju završi uzglasom: Jako milostiv…
Drugi sveštenik govori jekteniju: Pomolitesja oglašeni Gospodevi… za koje vreme predstojatelj odvije Antimins[4] bez gornje istočne strane. Ovu odviju sveštenici. Predstojatelj unakrsno gubom oznamenjuje Antimins, celiva je i ostavi na jugoistočni kraj Antiminsa.
Treći svetštenik govori jekteniju Jelici oglašeni izidite… sa uzglasom: Jako podobajet
Predstojatelj poslednju jekteniju[5] i uzglas: Jako da pod deržavoju
 
4. Pred i posle Velikog Vhoda
 
Posle pomenutog uzglasa svi sveštenici čitaju molitvu Niktože dostojin… Pročitavši molitvu predstojatelj podigne malo u vis ruke (ovo on sam čini a ne i ostali sveštenici), čita tri puta heruvimsku pesmu. Ostali sveštenici, stojeći na svojim mestima i ne podižući ruke, tri puta se posebno prekrste i duboko poklone istovremeno, kad i predstojatelj.
Najmlađi sveštenici (ako više služe) otvore Carske Dveri. Predstojatelju se da kadionica i on kadi po običaju.
Po kađenju prekrsti se dva puta celuje sv. Antimins i sv. Presto i odlazi Proskomidiji. Ostali sveštenici dva i dva (ako ih više ima), prilaze prednjoj strani sv. Prestola, prekrste se po dva puta poklone do pojasa, celuju Antimins i sv. Presto, još se jedanput poklone i odlaze Proskomidiji.
Predstojatelj okadivši tri puta dare celiva vozduh, uzme ga i metne sebi na leđa. Potom uzme diskos u levu ruku a sv. Putir u desnu[6]. Diskos namesti sebi prema čelu (ako ne može na glavu, što bi pravilnije bilo) a sv. Putir prema prsima. Ostali sveštenici uzimaju: krst, koplje, lažicu i gubu. Predstojatelj ide napred noseći dare, za njim drugi sveštenik i dalje redom. Predstojatelj pominje: Blagočestivi i hristoljubivi rod hristijanski, ktitori i priložniki… da pomjanet… Potom pomene vladaoca. Drugi sveštenik – mesnog arhijereja; treći – „sveštenički i monašeski čin“ i predstojatelj zključuje: Vas i vsjeh pravoslavnih hristijan… posle čega se okrene i ulazi u oltar, spušta dare i kadi ih. Drugi i trći sveštenik (odnosno četvrti i peti), dakle najmlađi, zatvaraju Carske Dveri.
Drugi sveštenik govori jekteniju: Ispolnim molitvu našu Gospodevi, koju završuje uzglasom: milostiju i ščedrotami…
Predstojatelj govori: Mir vsjem i sve uzglase i ostalo, zaključno sa uzglasom: I da budut milosti velikago Boga…[7]
Na: Vozljubim drug druga… predstojatelj se tri puta prekrsti i pokloni sa proiznošenjem reči: Vozljublju Tja… celuje diskos, govoreći: svjati Bože; – sv. Putir – svjati krjepki i sv. Presto pred sobom – svjati besmertni pomiluj nas.[8] Zatim stane na jugozapadni kraj sv. Prestola. Ostali sveštenici prilaze od severne strane sv. Prestola, celuju dare, potom se sa predstojateljem i između sebe ljube u ramena[9]; stariji govori: Hristos po sred je nas, mlađi odgovara: Jeste i budet. Potom stanu svaki na svoje mesto.
Na: Dveri, dveri… – predstojatelj prihvati oba kraja vozduha prema sebi a ostali sveštenici – krajeve, tresu ga nad darima, čitajući svaki u sebi: Simvol vere. Pošto prestojatelj celiva vozduh, celuju ga i ostali sveštenici, a potom drugi sveštenik (desno od predstojatelja) uzme ga, savije i ostavi na južnu stranu sv. Prestola.
Na uzglasu: Blagodat Gospoda našego Isusa Hrista… predstojatelj blagosilja isto, kao i na Mir vsjem.
Na uzglase: Gorje imjeim serdca i Blagodarim Gospoda, samo on podigne ruke, a ne i ostali sveštenici, jer on – predstojatelj – sve te uzglase i govori.
Pri uzglasu: Pobjednuju pjesan… predstojatelj uzme desnom rukom zvezdicu i njome se dotiče krajeva diskosa, kako je to već ranije kazano.
Uzglase: Primite, jadite sije jest Tjelo moje… i Pijte ot neja vsi, sija jest Krov moja… govori takođe predstojatelj ukazujući u isto vreme desnicom svojom na dare. No to ukazivanje na dare ne čine ostali sveštenici[10], već samo proiznose i sami tiho ove reči istovremeno kad i predstoje, ne pretičući ga ni izostajući[11]. A proiznoseći tiho reč amin – treba svi da se poklone do patosa[12].
Potom predstojatelj premetne desnu preko leve ruke i uzme desnom diskos a levom sv. Putir, podigne ih i uzglašava: Tvoje ot Tvojih, Tebje prinosjašče o vsjeh i za vsja[13], spusti ih na sv. Presto i čita molitvu: Ješče prinosim Ti… Ovu molitvu čitaju i svi ostali sveštenici zatim predstojatelj podigne malo ruke svoje, vršeći prizivanje Svetoga Duha. Ostali sveštenici, stojeći na svojim mestima, ne odlaze pred sv. Presto ka nastojatelju[14] niti oni podižu ruke svoje[15]. Oni samo čitaju u sebi tropar „Gospodi iže presvjatago Tvojego Duha… “ krsteći se i metanišući do zemlje. Blagosiljanje (unakrsno) diskosa i sv. Putira (odnosno sv. hleba i vina) vrši sam predstojatelj, govoreći pri blagosiljanju sv. hleba: I sotvori ubo hljeb sej, Čestnoje Tjelo Hrista Tvojego – amin, a pri blagosiljanju sv. Putira: A ježe v čaši sej Čestnuju Krov Hrista Tvojego – amin. Blagosiljajući unakrsno oboje govore: Preložih Duhom Tvojim Svjatim – amin, amin, amin.
No ove reči govore tiho i ostali sveštenici[16] ne pretičući niti izostajući, već istovremeno s njime. Posle ovoga i predstojatelj i svi sveštenici kleknu na kolena ukazujući time bogoljepno poklonjenje pravom Telu i Krvi Hristovoj. Jer od momenta blagosiljanja i kazanih gore navedenih reči, Agnec na diskosu pretvoren je u Telo a vino u sv. Putiru u Krv Hristovu, zadržavajući samo spoljni oblik.
Predstojatelj na Izrjadno o presvjatjej prečistjej… kadi sv. Presto pred sobom. On govori i uzglase: Vo pervih pomjani Gospodi… I dažd nam… ; I da budut milosti… kojom prilikom blagosilja narod krstom ili rukom.
Treći sveštenik govori jekteniju: Vsja svjatija pomjanuvše
Predstojatelj: I spodobi nas Vladiko… Molitvu Gosodnju pročitaju tiho svi sveštenici. Uzgls: Jako Tvoje jest carstvo… govori drugi sveštenik. Predstojatelj: „Mir vsjem“ i Glavi našja Gospodevi priklonim. (No ako služe više od trojice, onda ovo poslednje govori treći sveštenik). Uzglas: Blagodatiju i ščedrotami… govori treći, odnosno najmlađi sveštenik. On navlači i zavisu.
 
5. Pričešćivanje
 
Uzglasi: Vonmem, Svjataja, svjatim govori predstojatelj. On razlama sv. Agnec; spušta u sv. Putir časticu „IS“ i ostalo po redu vrši. Zatim drobi časticu „HS“ na onoliko delova, koliko ima služećih sveštenika.
Spremivši sv. častice, predstojatelj se malo izmakne od sv. Prestola, dva puta se prekrsti i metaniše do patosa (zemlje), potom se okrene desno i levo služećim sveštenicima i malo pokloni, poluglasno govoreći: Blagoslovite oci sveti. Potom još jedared metaniše, uzme časticu sv. Agneca u desnu ruku a zatim se izmakne južno od mesta, na kome obično stoji. Ostali pak sveštenici, prilaze sa severne strane sv. Prestola, metanišu kao i predstojatelj, poklone se njemu i jedan drugome, govoreći svaki posebice: „blagoslovite oci sveti“, uzimaju po časticu sv. Agneca, pa se istim načinom vraćaju tj. na severnu stranu sv. Prestola, obilaze i istočnu, pa dođu na južnu: drugi do predstojatelja; treći do drugoga i tako redom[17]. Predstojatelj pričestivši se prečistim i presvetim Telom Hristovim, prilazi na svoje mesto pred sv. Presto, pričešćuje se i presvetom Krvlju Hristovom. Kad spusti sv. Putir na sv. Presto, odmah odlazi Proskomidiji, uzme naforu, opere ruke i prilazi severnoj strani sv. Prestola, te čita blagodarstvenu molitvu.
Ostali pak sveštenici prilaze od južne strane (desne) sv. Prestola pred isti, otresu dlan desne ruke nad diskosom, izbrišu ga gubom, te da ne bi koja častica zaostala, a potom po redu pričešćuju se iz sv. Putira Prečistom Krvlju Hristovom. Čim se koji pričesti, spusti sv. Putir na sv. Presto, prekrsti se i pokloni a potom odande ide pravo Proskomidiji (ne obilazeći dakle oko sv. Prestola), uzme naforu, malo vina, opere ruke i odmah odlazi na svoje mesto (za sv. Presto) radi čitanja blagodarstvene molitve.
Najmlađi pak sveštenik kad se pričesti, ne odlazi Proskomidiji, već zaostale sv. častice spusti, kako je propisano, u sv. Putir; diskos ostavi na određeno mesto s darcima i zvezdicom. Putirnim darkom pokrije sv. Putir a zatim pređe na svoje mesto i čita blagodarnu molitvu. Sada on ne uzima naforu, niti pere ruke, već to čini pri kraju sv. Liturgije, pošto upotrebi ostatak sv. Pričešća.
Ovo i ovako čini najmlađi sveštenik samo u tom slučaju, ako nema pričasnika. Ima li ih, onda pošto se sveštenici pričeste, predstojatelj prilazi sv. Prestolu, drobi sv.častice „NI“ „KA“ za pričasnike, metne ih u sv. Putir i isti pokrije darkom. Zvezdicu pak namesti na diskos pa darkom pokrije sv. Putir, pa tek posle ovoga uzme naforu i ostalo.
I u ovom pak slučaju najmlađi sveštenik ne uzima naforu sada, jer on treba da upotrebi i ostatak sv. Pričešća, pošto se pričeste svetovnjaci.
Carski Dveri otvaraju sveštenici. Predstojatelj se prekrsti, pokloni, uzme sv. Putir po sredini levom rukom a desnom za stopicu, okrene se narodu i sa Carskih Dveri uzglašava: So strahom Božjim… Pošto pevači otpevaju: Blagosloven grjadi… Predstojatelj blagosiljajući narod desnicom uzglašava: Spasi Bože ljudi Tvoja… i ostalo po Služebniku. Posle uzglasa: Vsegda ninje… odnese sv. Putir na Proskomidiju.
Drugi sveštenik govori jekteniju: Prosti prijmše … za koje vreme sveštenici s predstojateljem saviju Antimins i metnu ga u Iliton. Drugi sveštenik govori i uzglas: Jako ti jesi osvjaščenije naše… a predstojatelj tada Jevanđeljem prekrsti preko Antiminsa – Ilitona i položi preko njega.
Treći sveštenik govori: S mirom izidem, Gospodu pomolimsja, izlazi i na određenom mestu, iza amvona, čita „zaamvonu molitvu“. Predstojatelj očita molitvu: Ispolnenije zakona… otpustom završava sv. Liturgiju.
Treći sveštenik (odnosno najmlađi) upotrebljuje ostatak sv. darova i uspremi Proskomidiju.
 


 
NAPOMENE:

 1. Ovde podrazumevamo najviše trojicu, i retko se gde u Srbiji može dogoditi, da saborno služe više od 3 sveštenika a bez đakona.
 2. Pod ovim imenom podrazumeva se ono svešteno lice, koje prvenstvuje pri služenju napr.: arhimandrit, iguman, protojerej, ili u opšte najstarije svešteno lice.
 3. Po običaju kod nas. A trebalo bi da stoje na svojim mestima.
 4. U Rusiji odvijaju sveštenici a ne predstojatelj, i to za vreme sugube jektenije.
  Posobije k izučeniju ustava – I. Nikoljskago str. 428, 429. O služeniju s Arhijerejem – djak. Sokolova – 10 – 11.
 5. No ako služe više od tri svetenika, onda ovu jekteniju govori četvrti po redu sveštenik, a uzglas – predstojatelj.
 6. Da li predstojatelj oboje da nosi ili samo jedno – diskos ili sv. Putir; i ako jedno nosi, to poimence šta, t. j. da li diskos ili sv. Putir – ovo pitanje različno se tumači.
  U Rusiji preovlađuje mišljenje, da predstojatelj treba oboje da nosi.
  Vidi Svod ukazaniji i zamjetak po vaprosam iz Pastirskoj Praktikje II deo str. 35 i dalje. Praktičeskoje Rukovodstvo Hojnackago 121. Kutepova – Praktičeskija ukazanija str. 42.
 7. J. Kutepova – str. 24. Svod – 35, i dalje. Hojnacki str.94.
 8. J. Kutepova – str. 24.
 9. U Rusiji sveštenici tada – a i inače kada se sastanu – ljube jedan drugoga – istovremeno – u ruku.
 10. Prema odluci sv. Arijerej Sabora.
 11. Služebnik Arhijerejski str. 40 – 41. Praktičeskoje Rukovodstvo dlja svjaščenikov P. Nečajeva str. 199. Posobije k izučenuju Ustava Bogosluženija Kostantina Nikoljskago str. 432. Hojnacki – str. 87.
 12. Sv. Dimitrije Rostovski o – pokloneniji sv. tajnam.
 13. „Tvoja“ t. j. dari; „ot tvojih“ t. j. slugu; Tebje prinosjašče, o vsjeh t. j. za ljude i za vsja – t. j. blagodjejanja.
 14. Kako je to pogrešno kod nas u Srbiji usvojeno.
 15. Prema Sabranoj odluci. A to ne čine ni u Rusiji ni na Istoku.
 16. Činovnik Arhijerejski str. 71. Posobije izučeniju ustava – Nikoljskago str. 432. Praktičeskoje rukovodstvo V. Nečajeva str. 199.
 17. Ovo se ovako čini po pravilu (vidi Činovnik arhijerejski str. 54 -55. Posobije i izučenije Ustava Bogosluženija I. Nikoljskago str. 441. Kutepova str. 33) a naročito zbog toga, da ne bi sveštenici zaobilazili jedan drugoga sa sv. časticom – Tela Hristova i time unizili svetinju nad svetinjama. S toga sveštenici, koji prilaze da uzmu časticu sv. Tela, treba da su po dalje od sv. Prestola, te kako bi onaj, koji je već uzeo časticu imao slobodan prolaz pokraj severne i istočne strane Prestola.
  Sveštenici pri pričešćivanju prečistim tjelom Hristovim, ne odmiču se od sv. Prestola, već držeći ruke nad sv. Prestolom čitaju propisne molitve i pričešćuju se.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *