NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » PRAVILNIK – POMOĆNA BOGOSLUŽBENA KNJIGA

PRAVILNIK – POMOĆNA BOGOSLUŽBENA KNJIGA

 

PRAVILNIK – POMOĆNA BOGOSLUŽBENA KNJIGA
 
O ČASOVIMA
 
Pod imenom Časova razumeva se takvo bogosluženje, koje se vrši između jutrenje i Sv. Liturgije. Ovo bogosluženje sastoji se iz psalmova, tropara, kondaka i molitava.
Časova ima trojakih:
1. Carski Časovi, koji se vrše samo u oči velikih Hristovih praznika: Roždestva Hristova, Bogojavljenja, i Veliki Petak.
2. Velikoposni, koji se čitaju u veliki post, a i u druge poste.
Razlika između jednih i drugih, obeležena je u samim bogoslužbenim knjigama, na svome mestu, i
3. Posvednevni, koji se čitaju u obične (dakle ne u posne) dane, kao i na praznike, kad se zbog kakvog slučaja ne služi Sv. Liturgija (Sv. Jovana Zlatousta ili Vasilija Velikog).
U ovoj knjizi izložiće se vršenje Časova u obične i praznične dane (pod 3).
Časovi su: prvi, treći, šesti i deveti. Prvi čas u obične (a i posne) dane svagda se vrši odmah posle jutrenje, dakle ne odvaja se od nje. No na Carskim Časovima obično se združava sa trećim, šestim i devetim, te se njime i počinju Časovi.
Deveti čas u obične dane vrši se pred, večernjom, pred veče. No u posne dane čita se odmah posle šestog časa.
 
Vršenje Časova u obične i praznične dane
 
Treći Čas
 
Sveštenik ušavši u Sv. Oltar, poljubi Sv. Presto, uzme epitrahilj, blagoslovi ga, celiva, metne na se, a za tim glasno govori: Blagosloven Bog naš vsegda ninje i prisno i vo vjeki i vjekov[1].
Pevači: Amin.
Čtec: Slava Tebje Bože naš, Slava Tebje.
Carju nebesni Utješitelju duše istini…
Svjati Bože, svjati krjepki, svjati besmertni, pomiluj nas (triput).
Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin.
Presvjataja Trojice pomiluj nas…
Gospodi pomiluj (triput).
Slava Otcu… i ninje i prisno… Otče naš…
Sveštenik: Jako Tvoje jest carstvo i sila i slava…
Pevači: Amin.
Čtec: Gospodi pomiluj (12 puti) Slava… i ninje…
Pridite poklonimsja, carevi našemu Bogu (triput).
Zatim čita ove psalme:
Usliši Gospodi pravdu moju (16 ps.).
K Tebje Gospodi vozdvigoh dušu moju (24 ps.) i
Pomiluj mja Bože, po velicjej milosti Tvojej (50. ps.)
Slava… i ninje… Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebje Bože (triput).
Gospodi pomiluj (triput). Slava… i odmah čita tropar praznika[2]. I ninje – Bogorodičan: Bogorodice Ti jesi loza istinaja… Gospod Bog blagosloven, blagosloven Gospod den dne…
Zatim: Trisvjatoje… Presvjataja Troice… Otče naš…
Sveštenik: Jako Tvoje jest carstvo…
Pevači: Amin.
Čtec peva kondak praznika ili sveca, koji se toga dana praznuje. Ako je samo jedan kondak onda se on na svima časovima čita ili peva. No, ako ima dva kondaka, ili u dane predpraznovanja ili popraznovanja padne sveti, koji ima bdenje, tada kondake pevaju naizmence tj. prvi kondak pred – popraznovanju peva se na prvom i šestom času, a drugi kondak (svetome) na trećem i devetom času.
Nu, ako u nedelju padne predpraznovanje i veliki sveti, tada se kondak voskresni peva na svima časovima, a kondaci popraznovanja i svetoga naizmence. Isto to važi ako bi sedmičnih dana za vreme predpraznovanja pala dva sveca (kondak popraznovanja na svima časovima a kondaci svetima naizmence).
Po pročitanju kondaka čtec govori: Gospodi pomiluj (40 puta) a zatim čita molitvu: Iže na vsjakoje vremja i na vsjaki časGosodi pomiluj (tri puta); Slavai ninje… Čestnjejšuju heruvim i slavnjejšju, bez sravnenija serafim, bez istljenija Boga Slova roždšuju, suščuju Bogorodicu Tja veličajem.
Imenem Gospodnim blagoslovi otče.
Sveštenik: Molitvami svjatih otec naših Gospode Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas.
Pevači: Amin.
Nastojatelj ili čtec čita molitvu: Vladiko Bože otče Vsedržitelju…
Čim se pročita ova molitva odmah se nastavlja čitanje časa šestog.
 
Čas šesti
 
Čtec: Pridite poklonimsja carevi našemu Bogu (tri puta) i čita psalam 53: Bože vo imja Tvoje spasimja… psalam 54: Vnuši Bože molitvu moju… i psalam 90: Živi v pomošči Višnjago… Slava… i ninje aliluja, aliluja, aliluja slava Tebje Bože (triput). Gospodi pomiluj (tri puta) Slava… a zatim peva se tropar – tropari, ako ih više ima, isto onako, i onim redom kako je i rečeno na trećem času.
Na i ninje – Bogorodičan: Jako ne imami derznovenija za premnogija grjehi našja
Skoro da predvarjat ni ščedroti Tvoja Gospodi
Trisvjatoje… Presvjataja Troice… Otče naš
Sveštenik: Jako Tvoje jest carstvo
Pevači: Amin, posle čega odmah pevaju kondak svetoga (po Mineju), koji se toga dana praznuje. (Nu što je rečeno na kondacima na trećem času, to isto važi i za šesti čas).
Pošto se otpeva kondak čtec čita: Gospodi pomiluj (40 puta) i molitvu: Iže na vsjakoje vremjaGospodi pomiluj (tri puta), Slava – i ninje Čestnjejšuju heruvim
Sveštenik: Molitvami svjatih otec naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Pevači: Amin.
Nastojatelj ili čtec čita molitvu: Bože i Gospodi sil, i vseja tvari Sodjetelju
Čim se očita ova molitva, nastavlja se čitanje Izobrazitelnih.
 
Izobrazitelna
 
Ovom rečju označava se takvo Bogosluženje, koje se svagda vrši s Časovima ujedno, i to u obične i praznične dane svagda posle šestoga časa.
Ono je dvojako: skraćeno i produžno. Skraćeno opet deli se na dvoje: Izobrazitelno, koje se vrši u obične i Izobrazitelno, koje se vrši u posne dane. Razlika među njima obeležena je u Malom i Velikom Časlovcu. Ovde se neće ni izlagati skraćeno Izobrazitelno, jer kako se ono vrši u obične dane, izloženo je u Časlovcu po redu. A kako se vrši uz post izložiće se u svoje vreme u naročitoj knjizi.
Ovom prilikom izložiće se dakle produžno Izobrazitelno, koje se vrši u praznične dane, kad se po ma kakvom slučaju ne može služiti Sv. Liturgija.[3]
Dakle, ono u neku ruku zamenjuje Sv. Liturgiju[4] a i sam početak njen – psalmi – ušao je u sastav Sv. Liturgije.
 
Puno ili produžno Izobrazitelno
– vrši se ovako:
Čim nastojatelj dovrši molitvu šestog časa: Bože i Gospodi sil… sveštenik stojeći u Oltaru pred Sv. Prestolom, govori veliku jekteniju: Mirom Gospodu pomolimsja[5], koju završava uzglasom: Jako podobajet Tebje svjakaja slava čest i poklonenije, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje
 
Pevači: Amin a zatim odmah pevaju[6] psalam (Izobrazitelni): Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi… Dakle ceo psalam pevaju pevači na obema pevnicama naizmence tj. prvi stih (od tačke do tačke) pevaju pevači za desnom, drugi – za levom.
Zatim pevači za desnom pevnicom Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i… Blagoslovi duše moja Gospoda i vsja vnutrenjaja moja, imja svjatoje Jego. Blagosloven jesi Gospodi
Sveštenik govori malu jekteniju: Paki i paki… koju završava uzglasom: Jako Tvoja deržava
Pevači: Amin.
Za ovim pevači za desnom pevnicom počinju pevati: Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Hvali duše moja Gospoda. Vozhvalju Gospoda v životje mojem, poju Bogu mojemu dondeže jesam.
Za levom – Nenadjejtesja na knjazi i na sini čelovječeskija, v nih že njest spasenija… i dalje se peva ceo taj psalam[7], tako na izmence, po stihovima, koga pevači za desnom pevnicom zakljuju stihom: Vo caritsja Gospod vo vjek Bog tvoj Sione v rod i rod.
Pevači za levom pevnicom: i ninje i prisno i vo vjeki vjekov – Amin.
Jedinorodni Sine i Slove Božji besmerten si
Sveštenik govori malu jekteniju: Paki i paki… koju završava uzglasom: Jako blag i čelovjekoljubec Bog jesi
Pevači: Amin, zatim odmah pevaju: Blažena. Uzimaju se kad na 6 (od blaženi milostivi… ) i to u praznične dane, inače na 4 (od blaženi mirotvorci… ). Stihire uz Blažena, uzimaju se obično iz Oktoiha i Mineja, ili Pentikostara, ako on vlada.
Čim se dovrši pevanje poslednje stihire[8] na i ninje sveštenik se okrene Carskim Dverima, povuče zavesu i govori glasno: Premudrost.
Čtec: k Korintjanom vtorago poslanija, svjatago apostola Pavla – čtenije.
Sveštenik – vonmem.
Čtec čita Apostol dana, ili svecu, koji se praznuje. No obično se čita začalo 182.
Sveštenik uzevši kadionicu, kadi Sv. Presto, Oltar, iziđe na Severne Dveri pred Carske, te s mesta kadi po običaju. Vraća se u Oltar na Južne Dveri.
Kad Čtec dovrši čitanje Apostola, sveštenik otvori Carske Dveri i govori glasno.
Premudrost prosti usliši svjatago Jevangelija – Mir vsvjem (kojom prilikom blagosilja narod).
Pevači: I duhovi tvojemu. (crkvenjak namesti nalonju na prag Carskih Dveri).
Sveštenik uzevši Sv. Jevanđelje sa Sv. Prestola stavi na nalonju otvori i glasno govori:
Ot Mateja (ili koga bude) Svjatago Jevangelijačtenije.
Pevači: Slava Tebje Gospodi, slava Tebje.
Sveštenik – vonmem, i čita Jevanđelje dana ili praznika. No obično se čita od Mateja začalo 43 ili od Jovana začalo 23[9].
Pročitavši Jevanđelje celiva ga, sklopi i ostavi na Sv. Presto, a zatim odmah zatvori Carske Dveri, no zavesu ne navlači.
Pevači ponovo pevaju: Slava Tebje Gospodi, Slava Tebje.
Sveštenik govori sugubu jekteniju: Rcem vsi ot vseja duši i ot vsego pomišlenija našego rcem.
Pevači: Gospodi pomiluj. (jedanput)
Svrštenik dalje produžava ovu jekteniju, koju završi uzglasom: Jako milostiv i čelovjekoljubec Bog jesi
Pevači – Amin.
Čtec čita: Pomjani nas Gospodi, jegda prideši vo carstvi Tvojem.
Lik nebesni pojet Tja… i dalje.
Slava: Lik svjatih Angel i Arhangel
Nastojatelj: i ninje i prisno i vo vjeki vjekov i čita Simvol vere: Vjeruju vo jedinago Boga Otca
Čtec: Oslabi, ostavi, prosti Bože pregrješenija naša
Sveštenik govori: prositelnu jekteniju: Ispolnim molitvu našu Gospodevi.
Pevači: Gospodi pomiluj.
Sveštenik: Zastupi, spasi, pomiluj i sohrani nas Bože Tvojeju blagodatiju.
Pevači: Gospodi pomiluj.
Sveštenik: Dne vsego soveršena, svjata mirna i bezgrješna u Gospoda prosim.
Pevači: Podaj Gospodi.
Sveštenik dalje govori ovu jekteniju, koju završi uzglasom: Jako Bog milosti i ščedrot i čelovjekoljubija jesi i Tebje slavu vozsilajem
Pevači: Amin.
Čtec čita molitvu Gospodnju: Otče naš iže jesi na nebesjeh
Sveštenik: Jako Tvoje jest carstvo
Pevači: Amin.
Čtec čita ili pevači pevaju kondake (i to ove i ovim redom):
1. Ako je praznik Roždestva Hristova, Bogojavljenja, Preobraženja i Krstova – dne, onda se čita samo kondak toga praznika i ništa više.
2. Nu, ako je pao u nedelju koji drugi praznik, Gospodski ili Bogorodičan, onda se čita kondak voskresan, slava i ninje – praznika.
3. U druge dane – kondak hrama – ako je hram posvećen Hristovu ili Bogorodičnu prazniku.
4. Ako je predpraznovanje ili popraznovanje, pa se desi tada i veliki sveti, onda prvo kondak svetome, slava i ninje – praznika.
5. Ako nije ni Gospodski praznik, niti praznik velikog svetog, onda se čita prvo kondak Preobraženja[10] zatim kondak dana i kondak hrama; Slava So svjatimi; i ninje – Prestatelstvo.
6. Ako je hram Gospodnji onda: kondak hrama, zatim kondak dana i svetoga po Mineju. Slava – so svjatimi; i ninje prestatelstvo[11].
Zatim Čtec čita: Gospodi pomiluj (12 puta), a nastojatelj molitvu: Vsesvjataja Troice, jedinosuščnaja deržavo
Za ovim: Budi imja Gospodne, blagosloveno ot ninje i do vjeka (tri puta).
Čtec: Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje… i čita ceo psalam: Blagoslovlju Gospoda na vsjakoje vremja
Potom sveštenik govori: Premudrost.
Pevači pevaju: Dostojno jest jako vo istinu, blažiti tja Bogorodicu
Kad pevači dovrše pevanje, sveštenik otvori dveri i okrenuvši se Sv. Prestolu govori:
Presvjataja Bogorodice spasi nas.
Čtec: Čestnjejšuju heruvim…
Sveštenik: Slava Tebje Hriste Bože, upovanije naše Slava Tebje.
Čtec: Slava – i ninje – Gospodi pomiluj (tri puta) otče blagoslovi.
Sveštenik s praga Carskih Dveri govori mali otpust[12] (časovski – vidi Pravilnik knj. prva str. 6.
 


 
NAPOMENE:

 1. Sada se zavesa ne otvara.
 2. Ako je nedelja ili drugi koji praznik. Nu, ako ima dva tropara (odnosno dva praznika) onda odmah posle aliluja – čita se tropar prvome prazniku. Zatim Slava – tropar drugom prazniku.
 3. Način vršenja ovog produžnog Izobrazitelna nije do sada izložen u Srbiji napismeno, ali se, u nekim delovima uobičajio kod nas, a naročito pri manastirima, a u Rusiji vrši se još punije, što ćemo pismeno to i izložiti.
 4. U rusiji Sv. Liturgija naziva se ,,Objednja,, a ,,Izobrazitelno,, puno, a ne kako je izloženo u Časlovcu naziva se ,,Objednica,, – Ustav Bogosluženija – Nikoljskoga str. 355.
 5. Objasnenije Ustava Bogosluženija V. Mihailovskago str. 33.
 6. Gde nema dovoljno pevača, može se ovaj psalam čitati do Slave no Slava sa završetkom: Blagoslovi duše moja Gospoda. . . . i ostalo treba nepremjeno pevati.
 7. Mali Časlovac str. 133.
 8. Za vreme pevanja njenog sveštenik obuče odeždu – felon.
 9. Čim Objednici – Moskva 1902. god. str.138.
 10. Čim Objednici str. 123.
 11. Mali Časlovac str. 139. i dalje. Tipik čl. 52. str. 383. Ustav Bogosluženija K. Nikoljskago str. 358.
 12. Rukovodstvo k izučeniju Cerkovnago Ustava, V. Mihailovskago str. 30.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *