NASLOVNA » PRAVILA RADA I VREDNOSTI LISTE PRAVOSLAVNIH RODITELJA

PRAVILA RADA I VREDNOSTI LISTE PRAVOSLAVNIH RODITELJA

Lista pravoslavnih roditelja je nastala sa ciljem da se okupe pravoslavne osobe koje teže da svoj brak i porodicu održe na pravoslavnom putu.

 

Podržavamo diskusije u kojima se uvažava i poštuje sagovornik, a koje se tiču sledećih tema:

* Pravoslavnog vaspitanja dece

* Duhovnog, crkvenog i liturgijskog života porodice

* Praktikovanja pravoslavne vere u porodičnom kontekstu – Molitve, Duhovno uzrastanje, Svetitelji, Svete Tajne, duhovna literatura…

* Duhovnog razvoja pravoslavnih supružnika i njihove dece

* Odnosa pravoslavne porodice i okruženja u kojem živimo

* Razvoja pravoslavne porodice – pravoslavnim brakom, rađanjem prvog deteta, porodicama sa više dece, porodicama sa malom decom, školskom decom, adolescentima, porodicama sa odraslom decom koja zasnivaju sopstvene porodice, pravoslavnim brakom u sredovečnom dobu, starenjem…

* Samohranih pravoslavnih roditeljima – njihovim poteškoćama i težnjama

* Porodica sa decom koja imaju posebne potrebe

* Bračnih parova koji se bore sa neplodnošću

* Života pravoslavne porodice u zajednici sa širom porodicom (babama, dedama…)

* Društvenog života pravoslavne porodice

 

i mnogih drugih koje su povezane sa glavnom tematikom ove Liste – pravoslavnim brakom i porodicom.

 

 

PRAVA ČLANOVA:

 

Kao punopravan član ove Liste – vi možete čitati i slati poruke.

Možete promeniti način primanja poruka, a možete se privremeno ili trajno odjaviti sa Liste.

Za sve nedoumice u pogledu načina korišćenja svojih prava, obratite se Moderatoru Liste ([email protected]).

Poruke se šalju svima tako što pošaljete poruku na adresu: [email protected]

 

PRAVILA RADA LISTE:

 

* Na početku svakog pisma treba „nazvati“ Boga tj. pozdraviti sa „Pomaže Bog“ ili kojim drugim prigodnim hrišćanskim pozdravom.

* Potpisujemo se svojim krštenim imenom, kako bi članovi ove Liste mogli da se pomole jedni za druge.

* Držimo se specifične tematike ove liste – svaka tema koju pokrenete na listi treba da bude povezana sa pravoslavnim brakom i porodičnim životom.

* Pre nego što pošaljete svoju poruku na Listu , preporučujemo vam da je još jednom pročitate i razmislite o sledećim stvarima:

* Da li ću možda nekoga povrediti nečime što sam napisao u ovom pismu?

* Da li možda nekog ogovaram u njemu?

Ako je odgovor „da“, onda ili prepravite to ili ga nemojte poslati. (Ovo NIJE namera da se suzbiju žive debate ili neslaganja, već je u pitanju predostrožnost da se članovi Liste zaštite od nepotrebno oštrih reči.)

 

* Predlažemo vam da NE KORISTITE VELIKA SLOVA U KONTINUITETU – jer to može delovati kao da neko VIČE, odnosno VRŠI PRITISAK.

 

* Lista će rado prihvatiti zdrav humor i anegdote koje su u skladu sa našim pravilima i temom Liste.

* Mi poštujemo sve jurisdikcije Pravoslavne Crkve, tako da je strogo zabranjeno nepristojno se izražavati o sveštenim licima bilo koje Pravoslavne Crkve ili ih na neprimeren način kritikovati.

* Takođe, nije dozvoljeno ogovaranje ili loše izražavanje o bilo kojoj drugoj internet Listi ili forumu.

* Korišćenje i-mejl adresa članova ove Liste u komercijalne svrhe je strogo zabranjeno.

* Ukoliko ste imali sukobe sa nekim članom pre učlanjivanja na ovu Listu, nije dozvoljeno da to neprijateljstvo prenosite ovde.

* Strogo su zabranjeni: bogohuljenje, „dolivanje ulja na vatru“, napadi na ličnost, iznošenje „prljavog veša“, manipulativne i provokativne poruke.

* Neophodno je da se jedni prema drugima ophodimo sa ljubavlju, poštovanjem i razumevanjem.

Diskusije na ovoj Listi se vode u duhu razuma, ljubavi i smirenja.

* Podržavamo svaki dijalog neslaganja sve dok se vodi bez ljutitog tona, a vređanja bilo koje vrste su strogo zabranjena. Ovo pravilo uključuje i privatne i-mejlove koji se tiču tema sa Liste.

 

* * *

 

TEHNIČKA PRAVILA LISTE:

 

* na listi se govori srpskim jezikom – tako da ukoliko prosleđujete neke poruke na engleskom ili drugom stranom jeziku, molimo vas da prevedete ili sažeto prepričate sadržaj poruke, kako bi svi članovi bili u mogućnosti da razumeju.

* šaljite priloge u veličini do 300 kb, kako ne bismo opterećivali lošu internet vezu nekih članova Liste. Ukoliko želite i imate neke korisne priloge koji su veće „težine“, predlažemo vam da ih zakačite na neke od poznatih servera (npr. rapidshare, esnips i slični) tako da svaki član može da ih odatle skine.

* kada odgovarate na nečije pismo, probajte da izbrišete sva prethodna pisma koja se nalaze u nastavku tog mejla. Možete jedino ostaviti pismo osobe na koje direktno odgovarate. Tako ćemo sprečiti da se na Listu šalju duplirani i teški mejlovi.

 

 

PRAVA I DUŽNOSTI I OGRANIČENJA MODERATORA:

 

* Ukoliko neka tema ide u neželjenom pravcu ili ako se ponavlja u nedogled bez rešenja na vidiku, Moderator može doneti odluku o zaključavanju ili brisanju teme.

* Određena tema o kojoj se razgovara biće zatvorena i zabranjena za dalju diskusiju ukoliko se tim pismima krše pravila Liste ili ukoliko Moderator zaključi da je tema štetna po Listu.

* Moderator može proceniti da li na listi postoji neadekvatno ponašanje nekih članova – na osnovu toga, Moderator će upozoriti određene članove Liste, a u slučaju daljeg grubog kršenja pravila Liste privremeno ili trajno isključiti određene članove.

* Moderator ove Liste nosi odgovornost da se pravila poštuju koliko je god to moguće.

* Kad se pojavi problem koji se ne može rešiti na pravi način, Moderator može tražiti savet od određenog sveštenog lica ili se može javno obratiti svim članovima Liste, koji sa svoje strane imaju odgovornost da se odazovu pozivu.

* Moderator ima pravo da dopunjava i menja pravila Liste ako proceni da postojeća pravila nisu adekvatna za funkcionisanje Liste. Članovi mogu ukazati Moderatoru na to koja pravila treba dopuniti ili promeniti, a mogu i predložiti izmene.

* Rad Moderatora se nalazi pod direktnim nadzorom sveštenika iz Uredništva sajta. Ukoliko članovi nisu zadovoljni radom Moderatora, mogu svoje žalbe predočiti nadležnom svešteniku (protojerej-stavrofor Dušan Kolundžić) koji ima ingerencije da smeni Moderatora ili koriguje njegove postupke.

 

 

Neke od definicija:

 

Stavljati ulje na vatru“ – provokativne poruke; izraziti svoj stav u namerno preteranom obliku, najčešće u pogrdnom smislu sa ciljem da započne svađu, bez obzira da li je pismo poslato kao odgovor na nečiju poruku ili nezavisno od toga. Ovakve poruke su obično sarkastične, grube i ničim izazvane.

Bogohuljenje – razgovor o Bogu ili o svetinjama koji sadrži prezir, vređanje ili nedostatak poštovanja. Ovde mogu spadati šale o Bogu, svetima, raju itd. (Ono što je možda nekome smešno, NE MORA DA ZNAČI da je i ostalima…Ne dozvolimo da na ovaj način uvredimo sestru ili brata u Hristu)

Manipulativne poruke – kada neko pošalje „zapaljive“, provokativne i uznemirujuće poruke sa ciljem da uznemiri članove Liste, zakuva problem, uzurpira Listu i spreči normalno funkcionisanje Liste. To je ovde zabranjeno.

Napadi na ličnost – Napadi na ličnost takođe nisu dozvoljeni. Tu spada i slanje privatnog i-mejla na Listu bez odobrenja osobe koja je i-mejl poslala.Ako se neki član upusti u ovakvu vrstu ponašanja, dobiće jednu opomenu, a ako se isto ponašanje nastavi – biće trajno isključen sa Liste.

 

* * *

 

Ako verujete da ste dobili provokativnu poruku na vas i-mejl od nekog člana Liste – zbog nečega što ste napisali ili odgovorili na Listi – možete tražiti intervenciju Moderatora, koji će generalno pregledati koja je tema/prepiska u pitanju – i po potrebi intervenisati.

 

Ako pravila ove Liste budu prekršena, Moderator će preduzeti mere koje smatra za odgovarajuće za dati slučaj.

Opomene i isključivanje sa liste se vezuju za osobu, a ne za i-mejl nalog. Na primer, ako član ima više korisničkih naloga i suspendovan mu je jedan od njih – suspendovani su mu svi. Takođe, ako osoba ima jedno ili više upozorenja (npr. za provokativne poruke) pod različitim nalozima, oni se zbrajaju za krajnji ishod u zabranjivanju. Što se odjavljivanja ili ponovnog prijavljivanja pod novim/drugim i-mejlom tiče, Moderator takođe može, shodno rečenome, zabraniti i taj novi nalog.

 

 

Uredništvo sajta Svetosavlje

 

Moderatori Liste pravoslavnih roditelja:

Velinka Stanković

Mirko Mitrović

Marko Spasenović

Sanja Stanković

 

Komentarisanje nije više omogućeno.