POUKE SVEČASNIM INOKINJAMA O TOME ŠTA OD NJIH ZAHTEVA MONAŠTVO

 

POUKE SVEČASNIM INOKINJAMA O TOME ŠTA OD NJIH ZAHTEVA MONAŠTVO
 

 
V KLINOVI ZA SAMORASPINJANJE
 
Divno je žitije svetoga Aleksija, čoveka Božijeg! Kako li je samo mogao da istrpi i da se ne otkrije tako dugo vreme, neprestano imajući pred očima svojim draga lica prema kojima goraše ljubavlju, i znajući koliko bi ih obradovao kada bi im se objavio? Kako je samo imao snage da istrpi tolike boli i nevolje koje mu zadavahu dragi ljudi, jer ne znadoše ko je pred njima! Ipak, i on je bio samo čovek, živ čovek, čovek koji imaše srce, i to kakvo srce! Sigurno ga je srce bolelo i teško tištalo. Ali, on pobeđivaše bol blagodareći čvrstoj gotovosti da istraje u svojoj nameri. Žestinu, pak, bola on smekšavaše silnom ljubavlju kojom plamtijaše prema Gospodu. U tim okolnostima sveti Aleksije bejaše nalik na čoveka raspeta na krstu, ali koji još nije ispustio duh svoj. Raspetome čak i najmanji pokret ili lagano pomeranje tela razdire rane, nanosi bol, probada srce i pomračuje razum. Tako je i njemu mnogo toga razdiralo srce – lik očev, glas majčin, prek pogled slugu ili nežnost neznanih ljudi, dugotrajni zaborav ili iznenadna pažnja prema njemu! Ali, on je sve trpeo, sve ćuteći podnosio, vazda budući u jednako spokojnom i nemetežnom stanju, ne premeštajući se ovamo i onamo poput očajnika. Tako trpljaše i Gospod na Krstu, tako trpljahu i svi sveti mučenici.
Eto obraza istinskog monaštva, sestre ove obitelji, i eto veoma bliskog primera za podražavanje! Oni koji svetom Aleksiju, čoveku Božijem, posvetiše jedan od ovdašnjih prestola, zasigurno željahu da vas, primerom njegovog stradalničkog trpljenja, podstaknu na samoraspinjanje. Jer, i vi ste se poduhvatile da se razapnete svetu. Trpeljivo prebivajte u tom samoraspinjanju. Zamislite da je vaša obitelj – izba Aleksija, čoveka Božijega, a grad pred vašim licem – dom njegovih roditelja. I kao što se on nije predavao mislima i osećanjima koje u njemu izazivahu ljudi tako bliski srcu njegovom, tako i vi budite nepokolebljive u svojoj nameri, bez obzira na to što su vam sablazni tako blizu. Ne silazite sa krsta na koji ste se same popele. Ispričaću vam ukratko kako to da postignete.
Raspeti čovek nikako ne može da siđe sa krsta, ukoliko mu ne skinu klinove kojima je prikovan. Nemojte ni vi iz srca odstranjivati stanja i raspoloženja koja vas, poput klinova, prikivaju za obitelj i za monaški život. Tako nećete sići sa svoga krsta, već ćete život provesti noseći krst. Taj krstonosni put će vas uzneti ka savršenstvu, dovodeći vas pravo u carstvo ljubavi Gospodnje. Evo šta treba da činite:
1) Čuvajte neugaslim oganj revnosti sa kojim ste iskale obitelj i u nju stupile. Setite se zaveta koji tada ishođahu iz srdaca vaših, setite se namera o bogougodnim delima, podviga na koje ste bile pripravne kako biste projavile svoje samoodricanje! Češće se podsećajte na sve ovo, i time krepite svoju revnost, ukoliko se desi da i najmanje počne da se hladi u vama. Znajte zasigurno ono što iskustvo govori: kada je snažna revnost, ništa vam ne može nauditi… Tada ste prve u crkvi, prve na poslušanju, prve u držanju manastirskog ustava. Oslabi li, pak, revnost – ni ruka se ne diže, ni noga se ne pokreće, ni u crkvu vam se ne mili, a oči pogledaju na kapiju manastirsku. Vidite do čega dovodi slabljenje prvobitne revnosti! Stoga je trepetno čuvajte, i ne dopuštajte da u vama oslabi.
2) Ostavile ste svet i sve u svetu iza manastirske kapije. I neka sve ono bude tamo daleko… Ne unosite ga unutar ograde. Evo šta to znači: nemojte dopuštati srcu svome da se ponovo vezuje za bilo šta svetsko, veštastveno, plotsko, ma koliko bilo beznačajno. Ne opterećujte se suvišnim brigama o svojim potrebama, i ono sporedno ne proglašavajte za glavno; nemojte u razumu i u srcu izazivati buru smutljivih pomisli o položaju, ugledu i preimućstvima, niti gomilajte ono što vam nije potrebno. Naprotiv, imajući hranu i odeću, budite zadovoljne. Jer, kako ćete se inače razlikovati od ljudi koji ne služe Bogu, nego mamonu?! Ne govorite: „Kako je to moguće?“ Jeste teško, ali ne i nemoguće. Čineći sve ono što inače činite, sasvim je moguće držati svoje srce na udaljenosti od svega. Ovako postupajte, i dobro će vam biti.
3) Prebivajte u trpeljivom poslušanju, imajući saglasje i nepomućeni mir među sobom, ljubavnim snishođenjem pokrivajući nemoći koje su svakoj od vas pale u deo; držite se monaškog ustava, pouka svetih podvižnika i pojedinih saveta vaših duhovnih otaca i iskusnih starica. Pokušajte da se upodobite balonu koji se lako i nečujno kreće, ma gde ga gurnuli. Sve će ovo veoma jednostavno uspeti da izvrši svaka od vas, ukoliko se odlučno odrekne sopstvene volje. Sve dok postoji svojevoljnost, ne može se izbeći buka i galama, razdor i nepokornost, čak i u najmirnijoj obitelji. Samovolja je adsko seme, otvoreni put satani i vojskama njegovim prema spokojnim obitalištima Božijim.
4) A najvažnije je da uverite um i srce da ste umrle za sve ovdašnje. Svojom svešću i osećanjem se prenesite u drugi svet, i u njemu prebivajte, ostajući strankinje za sve što vas okružuje, za sve tvarno i zemno… Iznutra se ustrojte kao da na svetu osim vas i jednoga Boga, kome se u Trojici klanjamo, nikoga i ničega nema. Dopustite ovoj pomisli da se ma i najmanje dotakne vašega srca, te ćete uvideti kako će izmeniti sve vaše – i spolja i iznutra!
Eto vam četiri klina! Neugasiva revnost za spasenje, izgonjenje svega svetskog iz manastirske ograde, odricanje od sopstvene volje i umrtvljenje za sve radi življenja jedinome Bogu! Zabodite ih u ruke i noge srdaca vaših, pa ćete se pokazati raspete, i udostojiti da, sa svetim apostolom, govorite kako ste se i vi svetu raspele, a ne samo svet vama. Neka bi vas Gospod podstakao na ovaj podvig, i dao vam snagu u trudu i neizbežnim bolima srdačnim, molitvama svetoga Aleksija, čoveka Božijega! Amin.
 
17. marta 1860. godine u Tambovskom ženskom manastiru

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *