POUKE OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

POUKE
OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

 
TAJNOVODSTVENA POUKA TREĆA[1]
 
1. U Hrista se krstiste i u Hrista se obukoste,[2] te postadoste saobrazni Sinu Božijem.[3] Tako vas je Bog, koji vas je unapred pozvao[4] u sinovstvo, učinio saobraznima telu slave Hristove.[5] Pošto ste postali pričasnici Hristovi,[6] udostojeni ste da se nazovete Hrišćanima tj. pomazanima; za vas je Bog kazao: ne dotičite moje pomazanike.[7] Pomazanima postadoste kad primiste svojeobraznost Svetog Duha: sve je na vama sada obrazno, odnosno, slično, jer postadoste obličje Hrista. On, pošto se krstio u reci Jordanu i prenesavši svoj božanski miomiris na vodu, izašao je napolje: tada je na njega sišao Duh Sveti i na sličnom, slično je počivalo. Tako i vama, kada izađoste iz kupelji sveštenih voda, beše predato pomazanje slično pomazanju kojim je Hristos pomazan. Pomazanje, ustvari, jeste Duh Sveti o kome i blaženi Isaija, u ime Božije, kaže u svom proroštvu: Duh Gospodnji je na meni i njega radi pomaza me, izaslavši me da blagovestim ništima.[8]
2. Hristos nije od ljudi bio pomazan uljem ili mirom telesnim, nego Otac, koji Ga je predodredio za Spasitelja celog sveta, pomaza Ga Duhom Svetim, kao što Petar svedoči: Isusa Nazarećanina koga je Bog pomazao Duhom Svetim.[9] David prorok vapije govoreći: presto tvoj Bože postoji večno: palica pravde i carstva tvoga. Zavoleo si pravdu i omrznuo bezakonje: toga radi pomaza te Bože Bog tvoj uljem radosti…[10] Kao što u Krštenju vi ostvariste podobije Hristovog istinskog raspeća, pogrebenja i vaskrsenja, tako isto i u Miropomazanju. On je pomazan duhovnim uljem radosti tj. Duhom Svetim koji se i naziva uljem radosti, pošto u svemu jeste vinovnik duhovne radosti: a vi ste pomazani mirom, postavši time zajedničari i pričasnici Hristovi.
3. Ali pazi! Nemoj ovo miro kojim si ti pomazan da smatraš za obično. Naime, kao što hleb u Evharistiji, nakon prizivanja Duha Svetog, nije više običan hleb, već telo Hristovo, tako isto i ovo miro sveto nije više obično miro, nego dar Hrista i Duha Svetoga, koje se osvećuje stvarnim prisustvom njegovog božanstva. Njime je dostojanstveno pomazano tvoje čelo i ostali udovi tela. Dok se telo tvoje pomazivalo mirom na vidljiv način, dotle je Svetim i Životvornim Duhom duša tvoja osvećivana.
4. Najpre ti je pomazano čelo, da biste se izbavili od stida koji je prvi čovek – prestupnik proneo celim svetom, ali i radi toga da biste otkrivenim licem videli slavu Gospodnju.[11] Zatim su vam pomazane uši da biste dobili dar slušanja božanskih tajni; prorok Isaija kaže: Gospod mi otvori uši da slušam;[12] a Gospod Isus u evanđelju kaže: ko ima uši da čuje, neka čuje.[13] Potom nozdrve: da biste osetivši i omirisavši božanstveno miro, odgovorili: Hristov miomiris jesmo Bogu među onima koji se spasavaju.[14] Zatim prsa: da, obukavši se u oklop pravde možete odoleti lukavstvima đavolskim.[15] Kao što je Hristos, nakon svoga krštenja i silaska Duha Svetog, izašao u pustinju i pobedio protivnika, tako isto i vi, nakon svetog Krštenja i tajnovitog Miropomazanja, obukoste se u sveoružije Duha Svetog i usprotiviste se protivniku; odnoseći pobedu vi kličete: sve mogu u Hristu koji mi moć daje.[16]
5. Udostojivši se svetog Miropomazanja vi se nazvaste Hrišćanima, opravdavajući ime svojim novorođenjem. Pre no što se udostojiste ove blagodati, vi niste bili dostojni ovog imena, a velika vam je želja bila da se nazovete Hrišćanima!
6. Treba da znate da se ukazanje na Miropomazanje, njegov praobraz, nalazi i u Starom Pismu. Kada je Mojsej Božiju zapovest prenosio svome bratu,[17] postavljajući ga za prvosveštenika, on ga je nakon umivanja vodom pomazao:[18] od tada je on prozvan pomazanikom,[19] iako je pomazanje bilo simvolično. Tako su i Solomona, uzvodeći ga kod Giona[20] na carski presto, pomazali rukom arhijereja. A sve ovo njima se događalo za primer.[21] Vi, međutim, niste pomazani obličjem, nego ste istinski pomazani Duhom Svetim. Početak vašeg spasenja jeste Hristos: On je istiniti koren, a vi ste Grane. Ako je koren svet, sasvim je ispravno da će i grane postati svete.[22]
7. (Ovo pomazanje) čuvajte neporočno; ono samo će vas naučiti svemu[23] ako u vama ostane, kao što sada čuste od blaženog Jovana koji je mnogo govorio na ovu temu. Pomazanje je svešteno i predstavlja telu duhovnu hranu, a duši je spasenje. O ovome je blaženi Isaija još od drevnih vremena predskazao, govoreći: i učiniće Gospod ovo svim narodima na gori ovoj.[24] Gorom on ovde naziva Crkvu, kao i na drugom mestu, gde kaže: u poslednje dane javiće se gora Gospodnja. Ispiće vino, ispiće radost, pomazaće se mirom.[25] Da bi se ti još više utvrdio, poslušaj šta on kaže za ovo tajanstveno miro: preda) ovo svim narodima: savet Gospodnji na sve narode.[26] Na vama je da ovo Sveto miro kojim ste pomazani sačuvate neporočnim i čistim, napredujući i uzrastajući u dobrim delima, pobožno ugađajući Načalniku spasenja vašeg Isusu Hristu, kome neka je slava u vekove vekova. A m i n.
 


 
NAPOMENE:

 1. O Miropomazanju: na reči iz prve Jovanove saborne poslanice, od mesta:i vi pomazanje od Boga imate i znate sve…, pa do: nemojte se posramiti od njega kada ponovo dođe 1 Jn 2:20-28
 2. GalZ:27.
 3. Rm8:29.
 4. Ef1:5.
 5. FlbZ:21.
 6. Jevr 3:14.
 7. Ps 105:15
 8. Is61:1
 9. Dela 10:38
 10. Ps 45:7, 8
 11. Post 3:7, 8; II Kor 3:18
 12. Is 50:4, 5
 13. Mt 11:15.
 14. II Kor 2:15
 15. Ef6:14,11
 16. Flb4:13.
 17. Lev 8:1-2.
 18. Lev 8:6, 12.
 19. Lev4:5
 20. III Car 1:39, 45
 21. I Kor 10:11
 22. Rm 11:16.
 23. 1Jn2:27.
 24. Is25:6.
 25. Is 2:2; 25:6, 7.
 26. Tamo; stih 7.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *