POUKE OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

POUKE
OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

 
TAJNOVODSTVENA POUKA DRUGA[1]
 
1. Zaista su nam korisne ove svakodnevne tajnovodstvene pouke i slušanje novog učenja: naročito ovo koristi vama koji ste obnovljeni i preobraženi iz starog u novog čoveka. Zbog toga ja, kako potreba nalaže, predlažem da nastavimo sinoćnu pouku da biste pravilno shvatili događaje koji vam se dogodiše u unutrašnjem pritvoru.
2. Pošto ste skinuli sa sebe haljinu, dočarali ste skidanje sa sebe starog čoveka sa svim delima njegovim.[2] Kad ste skinuli odeću sa sebe ostali ste potpuno nagi podražavajući time Hrista koji je na krstu visio obnažen i tako razoružao načalstva i vlasti i na krst prikucao obveznicu koja je bila protiv nas.[3] Pošto su u vašim udovima bile pritajene protivne sile, više vam i ne priliči da nosite one stare haljine; naravno, ne mislim bukvalno na odeću, nego na starog čoveka koji je oveštao u svojim pohotama.[4] Neka se duša vaša ne oblači više u takvog čoveka kojeg je jednom već svukla, nego neka ponovi reči zapisane u Pesmi nad pesmama, koje Nevesta Hristova izgovara: svukoh odeću svoju, kako da se opet obučem u nju? O, divne li stvari! Vi beste nagi pred očima svih prisutnih i uopšte se niste stideli. U stvarnosti nosiste lik prvostvorenog Adama koji je u raju bio nag, ali se nije sramio![5]
3. Kada ste se skinuli, pomazali su vas uljem zaklinateljnim, od glave do nogu i time postadoste zajedničari sa dobrom maslinom Isusa Hrista. Jer, pošto se odsekoste od divlje masline, vi se pricepiste dobroj maslini i sjediniste se plodovima njezinim. Zaklinateljno ulje označava jedinstvo sa mašću Hristovom sa koje skližnjava svaki nalet protivničke sile. Kao što duvanje Svetih, slično velikoj vatri, pali i odgoni besove, tako i ovo zaklinateljno ulje, prizivom Boga i molitvom, dobija silu kojom ne samo da pali nalet greha, nego izgoni i sve nevidljive sile lukavog.
4. Potom ste dovedeni do Svete kupelji božanskog krštenja, kao što je Hristos bio preveden od Krsta do svoga groba. Svaki od vas je tada bio upitan da li veruje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga? Vi tada ispovediste spasiteljno ispovedanje, pogružavajući se trokratno u vodu i izranjajući iz nje. Time ste praobrazno ispovedili i dočarali trodnevni pogreb Hristov. Kao što je Spasitelj tri dana i tri noći boravio u utrobi zemlje,[6] tako ste i vi svojim prvim pojavljivanjem iz vode izobrazili prvi dan, a pogružavanjem u vodu prvu noć Hristovog boravka u zemlji. Kao što čovek noću slabo vidi, a po danu se okreće prema svetlosti, tako i u pogruženju, kao noću, ništa niste videli, a izranjanje iz vode označava dolazak na svetlo dana. U jedno isto vreme vi ste i umirali i rađali se; ona spasiteljna voda bila vam je i grob i majka. Ono što je Solomon kazao u vezi drugih stvari, potpuno sada vama priliči. Tamo je kazano: vreme rađanja i vreme umiranja,[7] a kod vas obratno: vreme umiranja i vreme rađanja! U jedno isto vreme desilo se i jedno i drugo: i smrt i rođenje vaše stekoše se istovremeno.
5. O, divne i čudnovate stvari! Nismo istinski umrli, niti smo istinski sahranjeni bili, niti istinski vaskrsosmo nakon raspeća, nego je sve simvolično podražavanje, a spasenje je istinito. Hristos je istinski bio razapet, istinski sahranjen, istinski je i vaskrsao; sve ovo dao je nama svojom blagodaću da bismo mi simvolom i sličnošću sa njegovim stradanjima, samom istinom ostvarili i zadobili spasenje. O, nedostižnog li čovekoljublja! Hristos je na svoje prečiste ruke i noge primio klinove trpevši stradanja, a meni, mada nisam ni bolovao, niti stradao, darovao spasenje samo što sam zajedničar u njegovim stradanjima.
6. Neka niko ne misli da je ovo krštenje samo blagodat oproštaja grehova kao što je Jovanovo krštenje bilo: ovo krštenje je i blagodat usinovljenja. Vi sigurno znate da je ono i oproštaj grehova i dobijanje darova Duha Svetoga, ali i dočaravanje Hristovih stradanja. Zbog toga je Pavle vapajem govorio: zar ne znate da mi koji se u Hrista Isusa krstismo u smrt njegovu se krstismo? Krštenjem se pogrebosmo sa njim u smrt.[8] Ovo je on kazao svima onima koji misle da u krštenju, iako se dobija oproštaj grehova i usinovljenje, ne biva podobije zajedničarenja u Hristovim stradanjima.
7. Da bismo shvatili da je Hristos sve što je pretrpeo radi nas i našeg spasenja, pretrpeo to samom istinom, a ne prividno i da mi zaista postajemo zajedničari sa njegovim stradanjima, Pavle kaže: ako postadosmo sjedinjeni sa oblikom njegove smrti, onda ćemo i sa vaskrsenjem. Indikativna je ova reč: sjedinjeni; kao što je ovde zasađen stvarni vinograd[9] tako i mi, sjedinivši se u krštenju sa smrću, postadosmo sjedinjeni sa njim. Usmeri svu svoju pažnju.na reči Apostola. On nije kazao: ako postadosmo sjedinjeni sa njegovom smrću, nego: sa oblikom njegove smrti. Na Hrista se u istini odnosi smrt, jer se duša stvarno odvojila od tela; sahrana je takođe stvarna, jer je njegovo Sveto telo bilo uvijeno u čisto platno; sve u njemu savršeno je stvarno. Kod vas, međutim, samo je oblik smrti i stradanja, a spasenje nije oblik, nego istina.
8. Ako vam je ovo jasno, molim vas da sve sačuvate u svome sećanju da bih i ja nedostojni kazao za vas: ljubim vas jer me svagda pamtite i predanja koja vam predadoh, držite.[10] Silan je Bog koji vas je od mrtvih učinio živima, darujući vam da u obnovljenom životu hodite;[11] njemu neka je slava i sila, sada i uvek. A m i n.
 


 
NAPOMENE:

 1. O Krštenju: na reči Apostola iz poslanice Rimljanima, od mesta: zar ne znate da, koji se u Hrista Isusa krstiste, u smrt njegovu se krstiste… do mesta: niste više pod zakonom, nego pod blagodaći – Rm 6:3-14
 2. KolZ:9
 3. Kol2:15, 14
 4. Ef4:22
 5. Post2:25.
 6. Mt 12:40.
 7. PropZ:2
 8. Rm 6:3,4.
 9. Pod ovim podrazumevaj grob Gospodnji pred kojim je sv. Kirilo držao svoja predavanja.
 10. II Kor 11:2
 11. Rm. 6:13,4

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *