POUKE OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

POUKE
OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

 
TAJNOVODSTVENA POUKA PRVA[1]
 
1. Još od ranije sam imao želju, istinita i ljubljena čeda Crkve, da razgovaram sa vama o duhovnim i nebeskim tajnama. Pošto znam da vid mnogo bolje uverava od sluha, strpljivo sam čekao vreme, kako bih vas kroz lično iskustvo našao mnogo spremnijima za slušanje propovedanog i da vas pripremljenije uvedem u najsvetliji i najmiomirisniji vrt ovog raja. Vi zaista postadoste sposobniji za primanje božanskih Tajni, nakon božanskog i životvornog krštenja. Pošto sada priliči da postavimo trpezu mnogo savršenijeg učenja, potrudićemo se da vas tome i naučimo kako biste poznali silu primljenih Tajni, izvršenih nad vama u veče Krštenja.
2. Vi ste najpre ušli u predvorje krstionice, okrenuti licem prema Zapadu, slušajući reči i po zapovesti pružajući ruke svoje kao da terate satanu koji se tamo nalazi. Treba da znate da se u istoriji Starog zaveta nalazi praslika ovoga. Naime, kada je Faraon, taj najtvrdokorniji i najčovekomrskiji mučitelj ugnjetavao slobodni i blagorodni Izrailj, tada je Bog poslao Mojseja da ih izvede iz mučnog robstva egipatskog. Jagnjećom krvlju behu tada pomazivani pragovi i dovratidž vrata, kako bi svegubitelj zaobišao kuće na čijim vratima je stajao krvni znak;[2] na taj način, narod jevrejski je čudesno spasen. Međutim, kada je neprijatelj pošao u poteru za već izbavljenim i slobodnim narodom, i videvšimore kako se nadprirodnim dejstvom pred njima razdeljuje, on je bez razmišljanja pojurio za njima; more se tada iznenada vratilo u svoje korito i sva vojska egipatska je potopljena u vodama Crvenog mora.[3]
3. Molim te da se od ovih drevnih stvari sada preneseš na nove: od praslike ka istini. Tamo je Mojsej, na zapovest Božiju, došao u Egipat; ovde je Hristos, od Oca izaslan u svet. Tamo je prorok, da bi izveo ugnjeteni narod iz Egipta; ovde je Hristos, da izbavi ljude obremenjene grehom u svetu. Tamo je krv Jagnjeta odvratila gubitelja; ovde je krv prečistog jagnjeta,[4] Isusa Hrista, odagnala besove. Onaj mučitelj je sve do mora progonio drevni narod; ovde je taj isti demon, pogan, bestidan i načalnik zlobe, progonio tebe sve do onih spasiteljnih voda. Onaj je potopljen u vodi mora, a ovaj isčezava u ovoj spasonosnoj vodi.
4. Tada si čuo zapovest da pružiš tvoje ruke kao prema nekome ko ti je u blizini i da kažeš: odričem te se, satano! Želim da vam objasnim zbog čega ste pri tome bili okrenuti licem prema Zapadu, jer to je potrebno da znate. U odnosu na nas, tamna strana sveta je Zapad, a satana, budući sam tama, u tami gradi i ima svoju moć: radi toga se okrenuste Zapadu i odrekoste tog tamnog i mračnog kneza. Šta je svaki od vas govorio? Odričem te se, satano – tebe zlobnog i najljućeg protivnika! Ti govoriš: više se ne plašim tvoje moći pošto je nju uništio Hristos, jedinstvom sa mojom krvlju i mojim telom, kako bi smrću pobedio smrt, a mene oslobodio.[5] Odričem se tebe lukave i najhitrije zmije. Odričem se tebe pokvarenog i licemernog koji je pod vidom dobrote učinio svakovrsno bezakonje i u našim praroditeljima proizveo odpad od Boga. Odričem se tebe, satano, izumitelja svake zlobe i saputnika njezinog.
5. Zatim si poučen da odricanju svome dodaš: i svih dela tvojih. Dela satanina jesu – svaki greh, kojeg mi treba da se odričemo: kao što od mučitelja treba bežati, tako isto treba izbegavati i njegovo oružije. Bilo koji greh pripada đavolima. Uostalom treba da znaš da sve što si ovom prilikom kazao, sve je zapisano u Božijim knjigama. Zbog toga, ako bilo šta učiniš protivno ovome, postaćeš prestupnik i bićeš osuđen kao prestupnik. To je razlog zbog kojeg se odričeš satanskih dela i pomisli, jer su oni protivni razumu.
6. Posle toga kazao si: i sve gordosti tvoje. Gordost satanska jeste bilo kakvo raskalašno pozorište, konjske trke, lov psima i ovome slična sujeta od čega prorok moli Boga da bude izbavljen: odvrati oči moje da ne gledaju sujetu.[6] Nemoj u sebi podsticati želju za gledanjem nemoralnih pozorišnih predstava u kojima ćeš videti razgolićene aktere, koji bestidno i sasvim nepotrebno izvode sramotne plesove i igre. Nemoj se oduševljavati i zaokupljati željom da ideš u lov na zveri, čime ćeš ugoditi svom trbuhu. Takvi ljudi, da bi ugodili svojim pohotnim apetitima idu u lov, ali vrlo često i sami bivaju hrana krvožednih zveri. Sasvim ispravno možemo kazati da oni radi svoga stomaka, koji je bog njihov,[7] vrlo često gube svoj lični život kroz jedinoborstvo. Izbegavaj i konjske trke, pozorišta, jer sve to pogubljuje dušu: sve je to đavolska gordost.
7. I ono što se na ime idolskih praznovanja prinosi na žrtvu, svejedno da li je u pitanju meso ili hleb ili neka druga hrana, obeščašćeno je prizivanjem demona nečistih i pribrojava se đavolskoj gordosti. Kao što su hleb i vino Evharistije, pre Svetog prizivanja Trojice kojoj se klanjamo, bili običan hleb i obično vino, a po prizivanju hleb postaje telo Hristovo, a vino krv Hristova, tako isto i ova obična hrana, u gordom ritualu u čast satane, postaje nečista kroz prizivanje demona.
8. Nakon ovoga ti kažeš: i svega služenja tvoga. Služenje đavolu jeste molitva koja se savršava u paganskim hramovima; sve što se vrši u čast bezživotnih idola: palenje sveća ili kađenje na izvorima i rekama; naime, zlodusi su mnoge prevarili raznim snoviđenjima kojima su ih savetovali da pođu na reku ili izvorsku vodu, gde će dobiti iscelenje svojih slabosti i telesnih bolesti; sve što je ovome nalik, ti izbegavaj. Čaranje i gatanje pomoću ptica, predskazivanja ili stavljanje raznih privezaka na svoj vrat protiv urokljivih očiju, upotreba zapisa, magije ili bilo kojih drugih đavolskih čaranja odreci se kao nepotrebnog, jer sve je to služenje đavolu. Sve ovo izbegavaj jer ako u to zapadneš, naročito posle odricanja satane i sjedinjenja sa Hristom, pretrpećeš i iskusiti veliku muku od mučitelja koji je sa tobom pre krštenja postupao kao sa svojim domaćim, a sada se veoma razljutio na tebe; lišićeš se zbog toga i Hrista, a od satane ćeš veliku zlobu iskusiti. Zar nisi čuo povest o Lotu i njegovim ćerkama?[8] Nije li se on, zajedno sa ćerkama, spasao kad je ušao u goru, a njegova žena se pretvorila i slani stub da ostane kao večan spomen zle želje da pogleda unazad? Vodi računa o ovome i ne vraćaj se ponovo u san, nego stavi ruku svoju na ralo[9] i ne obaziri se; beži u goru prema Hristu Isusu, prema onom kamenu koji je odsečen bez ruku[10] i koji je ispunio vaseljenu.
9. Kad se odričeš satane raskini sa njim svaku vezu, kao i drevno saglasje sa adom;[11] tada će ti se otvoriti raj Božiji koji je zasađen na Istoku, iz koga je naš praotac, zbog prestupa, bio izagnan.[12] Pošto si ovo sve kazao, okrenuo si se od Zapada prema Istoku i tada ti je zapoveđeno da kažeš: verujem u Oca i Sina i Svetoga Duha, i u jedno krštenje pokajanja. O ovome ti je još u početku ovih pouka, pomoću Božije blagodati, opširno kazano.
10. Dakle, utvrđujući se ovim rečima, budi svagda trezven. Naš protivnik đavo, kao što malopre pročitasmo, kao lav ričući hodi i traži koga će prožderati.[13] U pređašnjim vremenima osilela smrt je zaista proždirala slabe; međutim, kroz Svetu banju novorođenja, Bog je svaku suzu oduzeo od svake osobe. [14] Pošto si svukao sa sebe starog čoveka, više nećeš plakati, nego ćeš se radovati,[15] jer si obučen u rizu spasenja, u Hrista Isusa.[16]
11. Sve ovo dogodilo vam se u predvorju Crkve. Kada Božijom voljom, tokom vršenja tajni, budemo ušli u Svetinju nad svetinjama, tada ćemo postati svesni slike stvari koje se tamo dešavaju. Bogu Ocu neka je slava, sila i veličanstvenost, sa Sinom i Duhom Svetim u vekove. A m i n.
 


 
NAPOMENE:

 1. Govorena novoprosvećenima na reči prve Petrove saborne poslanice od mesta: otreznite se, budite hrabri…, do kraja te poslanice – I Petr 5:8, i dalje.
 2. Izl 12:22, 28.
 3. Izl 14:22, 30.
 4. 1Petr1:19.
 5. Ef2:15.
 6. Ps 119:37
 7. Flb 3:19
 8. Post 19:15-30.
 9. Lk9:62.
 10. Dan 2:35, 45.
 11. Is 28:15.
 12. Post 2:8; 3:23.
 13. 1Petr5:8
 14. Is25:8.
 15. Is 61:10.
 16. Rm 13:14.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *