POUKE OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

POUKE
OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

 
OGLASITELJNA POUKA PETNAESTA[1]
 
1. Mi ne propovedamo samo jedan dolazak Hristov, nego i drugi koji će biti mnogo slavniji od prvog. U prvom dolasku On je posvedočio svoju dugotrpljivost, a u drugom dolasku pokazaće se u slavi Boga Cara. Kod Gospoda našeg Isusa Hrista najvećim delom sve je dvojako. Dvojako je rođenje: jedno od Boga, prevečno, drugo od Djeve. Dvojak je silazak: jedan tih, kao kiša na runo, drugi, budući, slavan. U prvom dolasku On je ležao u jaslama, povijen u pelene, dok će u drugom odenuti se svetlošću kao haljinom.[2] U prvom dolasku pretrpeo je Krst, iako nije zlo učinio,[3] a u drugom dolasku doći će u pratnji anđeoske vojske, u slavi svojoj. Sa tih razloga mi svojim mislima ne ostajemo samo na prvom dolasku, nego očekujemo i drugi njegov dolazak. Prilikom prvog dolaska klicano je: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje,[4] dok ćemo u drugom dolasku isto ovo ponoviti, ali sada zajedno sa anđelima koji se u sretanju sa Vladikom pokloniše i kliknuše: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje.[5] Spasitelj će ponovo doći ne da bi bio osuđen, nego da sudi svojim sudijama. Taj koji je svojevremeno, kada su ga osuđivali, ćutao i prihvatio na sebe klevetu osililih se pod krstom da je prestupnik zakona, sada će kazati: to učiniste i ja ćutah.[6] Onda je došao kao Promislitelj, da pouči ljude, a sada će se usled neophodnosti, iako to ne žele, svi podčiniti njegovom Vladičanstvu.
2. O ovim dvama dolascima govori prorok Malahija: nenadano će doći u crkvu svoju Gospod koga vi tražite.[7] To je prvi dolazak. Potom govori i o drugom dolasku: i Anđeo zaveta koga vi hoćete;[8] evo dolazi, govori Gospod Svedržitelj i ko neće zadrhtati u dan njegovog dolaska? Ili, ko će opstati kada Ga vidi? On dolazi kao oganj plameni i kao sapun koji čisti; i sešće paleći i čisteći… Spasitelj kaže: doći ću vam kao sudija i biću svedok vaših čaranja i gatanja i preljuba i lažnih kletvi u ime moje…[9] Da bi nas opomenuo Pavle poručuje: ako neko zida na ovom temelju zlato, srebro, drago kamenje, drvo, seno, trsku, svačije će delo izaći na videlo; dan će pokazati, jer će se ognjem videti.[10] Ova dva dolaska apostol Pavle, u poslanici Titu, opisuje ovako: jer se javi blagodat Božija spasonosna svima ljudima, koja nas uči da se odreknemo bezbožnosti i zemaljskih požuda i da poživimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem veku, očekujući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga i Spasa našeg Isusa Hrista.[11] Kao što vidiš on govori i o prvom dolasku, na kome blagodari, ali i o drugom, koji isčekujemo. Zbog toga i Simvol vere, koji mi sada ispovedamo, zapoveda da ovako verujemo: koji se uzneo na nebesa i seo desno Ocu i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, čijem carstvu neće biti kraja.
3. Doći će sa nebesa Gospod naš Isus Hristos, u slavi svojoj, kada se okonča ovaj svet, u poslednji dan. Doći će kraj ovome svetu i stvoreni svet opet će se obnoviti. Pošto se razvrat, krivokletstvo i preljuba i svaki drugi greh umnožiše na zemlji, i jedna krv stiže drugu,[12] da tvorevina ne bi stalno ostala prepuna bezakonja, proći će ovaj svetda bi se nanovo pokazao boljim. Želiš li o svemu ovome da imaš potvrdu Pisma? Poslušaj šta kaže Isaija: i saviće se nebesa kao svitak i sve zvezde spašće kao lišće sa smokve što otpada.[13] Evanđelje takođe govori: sunce će se pomračiti i mesec neće davati svetlost i zvezde će spasti sa nebesa.[14] Ne treba da tugujemo, jer nećemo samo mi pomreti, pošto će i zvezde zgasnuti, a možda će se i one ponovo pojaviti. Saviće Gospod nebesa ne da bi ih istrebio, nego da ih pokaže u još boljem izgledu. Čuj reči proroka Davida: Gospode, ti si u početku stvorio zemlju i nebesa su delo ruku tvojih. Ona će nestati, a Ti ćeš postojati.[15] Međutim, ako bilo ko upita: zbog čega on tako jasno kaže: nestati? Odgovor ćeš naći iz potonjeg: sve je kao odeća oveštalo i ja ću ih saviti kao odeću i izmeniti. I za čoveka se kaže da će poginuti, jer piše: vidite kako pravednik gine i niko to ne prihvata srcem,[16] ali ipak znamo da čovek isčekuje vaskrsenje, pa na isti način očekujemo i neko vaskrsenje nebesa. Sunce će se izmeniti u tamu i mesec u krv.[17] Neka se otrezne pridošlice iz manihejstva i neka ne bogotvore više nebeska svetila i neka ne smatraju Hrista nedostojnim zbog toga što će sunce pomračiti. Poslušaj reč Gospodnju: nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće.[18] Stvorenja nemaju takvu vrednost kao reči Vladike.
4. Dakle, sve vidljivo će nestati i nastaće novo i bolje od prethodnog. Međutim, taj datum niko ne zna. Nije vaše da znate vremena i godine koje je Otac zadržao u vlasti svojoj.[19] Nemoj se odvažiti pa istraživati vremena u koja će se ovo dogoditi, ali nemoj ni očajavati: stražite, kaže Hristos, jer u onaj čas, kada ne mislite, doći će Sin Čovečiji.[20] Pošto treba da poznajemo znake kraja sveta i pošto očekujemo Hrista, a da ne bismo umrli u zabludama ili da ne padnemo u zamku antihristovu, Apostoli Hristovi behu podstaknuti voljom Božijom te pristupiše Hristu i zapitaše: kaži nam kada će se ovo dogbditi i šta će nampredskazati tvoj dolazak i svršetak sveta?[21] Mi se nadamo da ćeš opet doći; međutim, znamo da se i satana preobražava u svetlog anđela,[22] te nam zbog toga daj znak, sačuvaj nas da se ne bismo poklonili njemu, umesto tebi! On, otvorivši usta svoja božanska i sveta, reče: pazite da vas niko ne prevari![23] I vi, slušaoci, kao da Ga sada gledate očima uma svoga poslušajte Ga, jer On i vama to isto govori: pazite da vas niko ne prevari. Ove reči vas opominju da pazite na sve što vam se govori. To nije istorija nekih prošlih dela, nego proroštvo o budućem, o nečem što će se dogoditi. Mi ne prorokujemo jer smo nedostojni, ali znake koji se nalaze u Pismu otkrivamo i razjašnjavamo. Vodi računa o onome što se dogodilo i što ima tek da se dogodi i savetuj samog sebe.
5. Pazite da vas neko ne prevari. Mnogi će doći u ime moje govoreći: ja sam Hristos i mnoge će prevariti.[24] Ovo se delimično već dogodilo; tvrdili su za sebe ovo već i Simon mag i Menandar i još neki drugi zlobni začetnici jeresi. Još će oni govoriti i u naše vreme i posle nas.
6. Drugi znak: čućete ratove i glasove o ratovima.[25] Da li se i sada već vodi rat između Rima i Persije ili ne? Ustaje li narod na narod i carstvo na carstvo, ili ne? Hoće li biti gladi i nevolje i zemljotresa na zemlji? To je sve bilo. Na drugom mestu: veliki znacdž i strahote javiće se na nebu. Stražite, dakle, govori Hristos, jer ne znate u koji čas će doći Gospod vaš![26]
7. Međutim, nas zanimaju znaci koji se tiču njegovog dolaska; obratićemo se Crkvi i potražiti crkveni znak. Spasitelj kaže: tada će se mnogi sablazniti i jedni druge će predavati i omrznuće jedni druge.[27] Ako budeš čuo da episkopi idu protiv episkopa sve do krvoprolića, klirici protiv klirika, mirjani protiv mirjana, nemoj da se zbuniš; o svemu ovome je predskazano u Pismu; ti se ne obaziri na to što se dešava, nego pazi na ono što je napisano. Ako i ja, koji te poučavam, poginem, ti nećeš poginuti zajedno sa mnom; može slušaocu da bude bolje nego učitelju i ko je došao kasnije može da postane prvi; sve ovo zbog toga što Vladika jednako prima i one koji su došli u jedanaesti čas. Ako je među apostolima pronađen izdajnik, zbog čega se čuditi ako među episkopima uočiš mržnju? Znaci se ne odnose samo na upravitelje Crkve, nego i na mirjane. Hristos kaže: zbog umnožavanja bezakonja usahnuće ljubav mnogih. Može li se neko od prisutnih pohvaliti da prema bližnjem gaji nesebičnu i nelicemernu ljubav? Ne javlja li se mnogo češće celiv samo ustima i ne vidimo li samo na licu radost i veseli osmeh, dok je srce puno lukavstva, zlomišlja, govoreći istovremeno reči mira?[28]
8. Evo još jedno znamenje: i propovedaće se ovo evanđelje po celoj vaseljeni, za svedočanstvo narodima; i tada će nastupiti kraj.[29] Mi već vidimo da je ceo svet ispunjen učenjem o Hristu.
9. Šta će biti posle ovoga, o tome se dalje kaže: kada, dakle, ugledate gnusobu opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetom – koji čita da razume. I još: tada ako vam ko kaže; ovde je Hristos, ili onde je, ne verujte.[30] Mržnja među braćom omogućava slobodan prostor antihristu. Đavo unapred stvara razdore među narodima da bi, kada dođe antihrist, lakše bio prihvaćen. Ne dao Bog da se bilo ko od služitelja Hristovih, ovde ili u nekom drugom mestu, pripoji ovom neprijatelju. (U vezi sa ovim apostol Pavle u svojoj poslanici ističe jasan znak sledećim rečima: da vas niko ne prevari ni na koji način; jer neće doći dok najpre ne dođe čovek bezakonja, sin pogiblji, koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja, tako da će sam sesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog. Zar ne pamtite da sam ovo kazivao još dok sam bio kod vas? I sad znate šta ga zadržava da se ne javi do u svoje vreme. Jer tajna bezakonja već dejstvuje, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava. I tada će se javiti bezakonik kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih i uništiti pojavom svoga prisustva; Onoga je dolazak po dejstvu sataninu sa svakom silom i znacima i čudesima lažnim i sa svakom prevarom nepravde među onima koji propadaju).[31] Eto šta kaže Pavle. Otpadanja i danas ima, pošto ljudi odstupiše od istinite vere: neki propovedaju Sino-Očinstvo, a drugi se usuđuju da tvrde kako je Hristos priveden iz nebića u biće. Ranije su postojali javni jeretici, a sada je Crkva prepuna skrivenih jeretika. Ljudi odstupiše od istine, jer ih češu po ušima.[32] Samoljubiva reč prija i svi je slušaju sa velikim zadovoljstvom. Reč o obraćenju i svi se odvraćaju. Većina je odstupila od ispravnog rezonovanja i radije prihvata zlo nego što se saglašava sa dobrim. To je, eto, odstupanje u kome treba očekivati neprijatelja. On je već izaslao svoje prethodnike koji će mu pripremiti put radi lakšeg lova kada dođe. Zbog toga čuvaj samog sebe, čoveče, i snaži dušu svoju. Crkva ti neprestano svedoči pred Bogom živim, upozorava te na antihrista pre no što se on pojavi. Da li će se to dogoditi za vreme našeg života, mi ne znamo. Uostalom, dobro će veoma biti ako ti znaš ovo i paziš na sebe samog.
10. Istiniti Hristos, jedinorođeni Sin Božiji, neće doći sa zemlje. Ako se neko u lažnom obličju pojavi u pustinji, ti ne odlazi tamo. Ako ti kažu: evo, ovde je Hristos, ili onde je, nemoj verovati. Na zemlju i prema dole nemoj da upireš pogled, jer Vladika će doći sa nebesa, ali ne sam, kao ranije, nego u pratnji mnogih mirijada anđela; neće doći u tajnosti kao kiša na runo, nego će javno zasvetliti, kao munja. On sam kaže: kao što se munja javi na istoku i ide prema zapadu, takav će biti dolazak Sina Čovečijeg; i videće Sina Čovečijeg kako dolazi na oblacdžma nebeskim u sili i slavi mnogoj; i poslaće anđele svoje sa snažnim zvukom trube, i dalje.[33]
11. Uostalom, kao što je pre njegovog ovaploćenja i očovečenja, dok su isčekivali njegovo rođenje od Djeve, đavo zlobno unakazio istinu ovu bajnovitim učenjem idolopoklonika tvrdeći da se lažni bogovi njihovi rađahu i rađaju od žena da bi tako, poverovavši u obmanu, kada se objavi istina ljudi posumnjali u nju, tako će i pred drugi dolazak istinitog Hrista protivnik njegov na svoju stranu okrenuti i pridobiti proste ljude, naročito obrezane, isturiće nekog maga vrlo spretnog u zlom i obmanjivom iskustvu čaranja i gatanja, koji će zadobiti vlast nad rimskim carstvom, lažno nazivajući sebe Hristom; prozivanjem sebe Hristom obmanuće i prevariti Judejce koji još uvek isčekuju Mesiju, dok će pagane obmanuti svojim gatalačkim sposobnostima.
12. A doći će predskazani antihrist kada se okonča trajanje rimskog carstva i kada se približi kraj sveta. Istovremeno će se pojaviti deset rimskih careva, u različitim mestima, i vladaće jednovremeno. Posle njih pojaviće se jedanaesti i to će biti antihrist koji će svu vlast nad rimskim carstvom preuzeti u svoje ruke, posredstvom svog zlobnog i mađijskog iskustva i nauke. Trojicu od careva zacarenih pre njega on će lako svrgnuti sa prestola, dok će ostalu sedmoricu imati u svojoj vlasti. Najpre će se svetu prikazati kao razuman, zdravomisleći i čovekoljubiv čovek i prevarivši Judejce, kao očekivani Hristos, velikim znacima i čudesima i čarolijama, pokazaće potom svoje pravo lice premašujući sve prethodeće mu nepravedne i zlobne ljude; protiv svih, a naročito protiv nas Hrišćana, on će smišljati ubojite planove, u najrazličitijim i nemilosrdnim žestinama. Tokom tri godine i šest meseci on će vladati na ovakav način; posle toga će biti uništen drugim i slavnim dolaskom sa nebesa jedinorođenog Sina Božijeg, Gospoda i Spasitelja našeg Isusa, istinitog Hrista koji će, ubivši antihrista duhom usta svojih,[34] predati ga geenskom ognju.
13. Ovome vas ne poučavamo na osnovu svog razmišljanja ili, pak, izmišljanja, nego na osnovu božanstvenog Pisma koje se čita u Crkvi, a naročito na osnovu nedavno pročitanog proroštva Danilovog koje je arhanđel Gavrilo protumačio ovako: četvrta zver, džarstvo četvrto pojaviće se na zemlji i ono će premašiti sva džarstva.[35] Crkveni tumači smatraju da to carstvo jeste rimsko. Prvo poznato i znamenito carstvo beše asirsko; drugo je midijsko zajedno sa persijskim, dok je treće makedonsko; četvrto carstvo je sada postojeće – rimsko. Tumačeći dalje, Gavrilo kaže: ono će imati deset rogova i deset careva će ustati, a posle njih pojaviće se novi koji će premašiti zlobom sve pređašnje careve;[36] on ne kaže da će premašiti samo ovih deset, neko sve pre njega postojeće careve. Trojicu careva će svrgnuti, verovatno iz broja ovih deset i on sam će se zacariti. Potom će da govori protiv Višnjega, kaže se dalje;[37] postaće čovek bogohulnik i prestupnik zakona koji carstvo neće naslediti od svojih predaka, nego će čaranjem i magijom preoteti carstvo i vlast.
14. Ko je ta osoba i kojom silom će delovati, objašnjava nam Pavle! Njegov je dolazak po dejstvu sataninom sa svakom silom i znaccma i čudesima lažnim.[38] Ovim se potvrđuje da će satana njega iskoristiti kao svoje oruđe i kroz njega će lično dejstvovati. On zna da na sudu neće biti milosti za njega i oproštaja, zbog toga će naočigled da posvedoči svoju silu, ali ne kroz služitelje svoje, nego će lično da se potvrdi u svekolikim znacima i čudesima lažnim. Kao otac laži, on će lažnim delima prevariti narod i ovaj će u zabludi gledati vaskrsnute mrtvace koji, ustvari, neće biti vaskrsnuti i gledaće iscelenje hromih i slepih, iako se ta iscelenja u zbilji nisu dogodila.
15. Pavle još kaže: on se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja. Iznad svakog boga: odnosno, on će, kao antihrist, omrznuti idole i sam će sesti u hram Božiji.t U koji hram? U razrušeni judejski hram, a ne u ovaj u kome se mi sada nalazimo. Zbog čega ovo tvrdimo? Nemojte misli da mi sami sebi laskamo! Ako on dođe Judejcima pod imenom Hristos i zaželi da mu se oni klanjaju tada, svakako, da bi prevara bila potpuna, on će se pobrinuti i za hram pokazujući time da on, budući je iz Davidovog roda, želi da ponovo sazida hram koji je Solomon podigao. Antihrist će doći onda kada od judejskog hrama ne ostane ni kamen na kamenu, kao što je kazao Spasitelj; doći će on ili kad hram propadne sam, zbog oveštalosti, ili bude planski razrušen uz obrazloženje da će se sagraditi novi, ili iz nekog drugog razloga, zbog koga će kamenje biti rastureno. Ja ne govorim samo o vidljivom i materijalnom hramu, o njegovoj okolini i izgledu, nego mislim na unutrašnji hram u kome behu heruvimi. Tada će doći antihrist sa svim čudesima svojim i znacima lažnim. Naoružaće se on protiv svih idola projavljujući sobom najpre lažno čovekoljubije, da bi najzad pokazao svoju žestokost i drskost, naročito protiv Božijih Svetitelja. Danilo kaže: videh i gle, taj rog započe boj protiv Svetitelja.[39] A na drugom mestu: nastaće vreme žalosti i tuge kakve nije bilo u svetu od kada je naroda na zemlji sve do onog vremena.[40] Strašna je to zver, veliki drakon, koga ljudi ne mogu savladati, spreman sve da proguta; o njemu ćemo još mnogo govoriti na osnovu božanskog Pisma; za sada, zbog nedostatka vremena, dovoljno je i ovo.
16. Znajući koliko je velika sila neprijateljska, savetujući pobožne, Gospod kaže: neka tada oni iz Judeje beže u gore.[41] Ako neko oseti u sebi silu da se može usprotiviti satani, neka ostane i usprotivi mu se (ne očajavam ja u silama Crkve) i neka kaže: ko će nas razdvojiti od ljubavi Hristove?[42] Ako smo slabi, moramo se čuvati; ako smo, pak, sigurni u sebe onda ćemo se usprotiviti njemu. Nastaće tada velika žalost kakva nije bila od početka sveta, niti će ikada biti.[43] Međutim, neka je hvala Bogu koji će ipak ublažiti i prekratiti muku ovu. On sam svedoči da će zbog izabranih prekratiti vreme ovo.[44] Antihrist će vladati samo tri i po godine. Ne govorimo ovo na osnovu nepoznatih i sumnjivih knjiga, nego na osnovu onoga što piše kod Danila, koji kaže: i daće mu se u ruke za vreme i za vremena i za po vremena.[45] Pod vremenom se podrazumeva jedna godina u kojoj će se on pojaviti i osiliti; pod vremenima – naredne dve godine njegovog zakonoprestupnog vladanja koje zajedno sa prvom godinom čine tri godine, a pod polovinom podrazumeva se šest meseci. Na drugom mestu Danilo kaže: i zakle se onim koji živi večno da će se sve ovo ispuniti u vreme i za vremena i za pola vremena.[46] Neki u ovom istom smislu prihvataju i shvataju i sledeće reči: biće hiljadu i dvesta devedeset dana; ili: blažen je koji istrpi i doživi hiljadu tri stotine i trideset pet dana.[47] Zbog svega ovoga potrebno je bežati i sakriti se. Može da se desi da ne obiđemo gradove Izrailjeve dok ne dođe Sin Čovečiji.[48]
17. Ko je taj blaženi čovek koji će se zbog svoje pobožnosti tada mučiti za Hrista? Tadašnji mučenici, po mom mišljenju, uzvišeniji su od svih mučenika. Pređašnji ljudi borili su se samo sa ljudima, dok će mučenici u vreme antihrista borbu voditi sa samim satanom; pređašnji carevi koji su podizali svoja gonjenja samo su ubijali ljude, nisu obmanjivali druge i uveravali ih da će vaskrsavati mrtve, niti su vršili bilo kakva čuda i znake; a ovde će se zacariti i strah i obmana, ne bi li i izabrane prevarili.[49] Neka tada nikome ne padne na um misao: da li je Hristos činio veća čuda? Kakvom silom on ovo čini? Ako to nije po volji Božijoj, ne bi mu bilo dopušteno da sve to čini! Apostol te upozorava na ovo i kaže: toga radi poslaće im Bog silu obmane.[50] Poslaće, znači isto što i dopustiti, ali ne da bi oni time bili opravdani, nego da bi bili osuđeni. Zbog čega? Jer nisu verovali istini, odnosno, istinitom Hristu, nego lažima tj. antihristu.[51] Bog ovakva vremena neće dopustiti zbog svoje lične nemoći da im se usprotivi, nego da bi zbog trpeljivosti mnogi podvižnici bili nagrađeni i zbog svog ovovremenog i malovremenog stradanja nasledili večno carstvo nebesko kao proroci i apostoli njegovi, kao što tvrdi Danilo: u to vreme spašće se svi ljudi tvoji koji behu zapisani u knjizi – naravno, u knjizi života.[52] Mnogi koji spavaju u zemaljskom prahu ustaće; jedni za život večni, a drugi za muku i stradanje večno. I razumni će se sijati kao svetlost nebeska i koji mnoge privedoše pravdi kao zvezde, vazda i doveka.[53]
18. Zbog svega čuvaj i snaži sebe, čoveče! Poznati su znaci dolaska antihristovog. Nemoj samo ti da ih pamtiš nego ih sa ljubavlju razglasi i svim ostalim ljudima. Ako imaš sina po telu, i njega otrezni. Ako si poukom rodio nekog u veri, čuvaj i njega i opomeni ga da ne primi laž u ime istine. Tajna bezakonja već dejstvuje.[54] Mene brinu narodni ratovi, crkveni razdori, mržnja jednog brata na drugog. Neka ovo bude samo reč; ne daj, Bože, da se sve to desi u naše vreme! Ipak, dužni smo svagda biti oprezni. Ovoliko je dovoljno o antihristu.
19. Mi se nadamo i očekujemo da Gospod dođe sa nebesa, na oblacima. Anđeoske trube će se oglasiti i najpre će mrtvi u Hristu vaskrsnuti.[55] Pobožni, koji tada budu među živima na zemlji, biće uzeti na oblacima i uzneseni u čast; to će im biti nagrada za sve trudove svoje; ta čast će premašiti svaku čovečansku čast, jer i njihovi trudovi behu uzvišeniji od svega čovečanskog. Apostol Pavle u poslanici lepo kaže: sam Gospod će sa zapovešću, sa Glasom arhanđela i sa trubom Božijom sići sa neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre; potom ćemo mi živi, koji ostanemo, zajedno sa njima biti uzneseni na oblacima u sretanje Gospodu u vazduhu i tako ćemo svagda sa Gospodom biti.[56]
20. Ovaj Gospodnji dolazak i okončanje sveta predskazao je Propovednik rečima: veseli se mladiću u mladosti tvojoj … i izbaci jarost iz srca svoga i odbaci lukavstvo od tela tvoga. I seti se stvoritelja svoga dokle ne nastupe dani zlobe, dokle ne potamni sunce i svetlost i mesec i zvezde … pre nego se prekine uže srebrno … (pod ovim se podrazumeva raspored zvezda, jer one se dočaravaju srebrnima), dokle se ne razbije zlatna čaša (pod ovim se podrazumeva sunce zlatno, jer se i na čašama šaraju razne figure koje nalikuju sunčevim zracima) i ustajaće se na glas ptice (vrabca) i plašiće se visokog mesta i videće užas na putu.[57] Šta će videti? Tada će videti Sina Čovečijeg kako dolazi na oblacima nebeskim i zaplakaće sva plemena.[58] Šta će se desiti nakon dolaska Gospoda? Badem će procvetati i skakavac će otežati i želja će proći.[59] Šta znači cvetanje badema? Po rečima tumača to znači da je zima prošla. Nakon zime naša tela će zasjati nebeskom svetlošću. Otežaće skakavci, odnosno, okriljena duša će se obući u telo. I proći će volja, odnosno, zakonoprestupnici će se razbiti i uništiti kao trnje.
21. Vidiš kako se na svakom koraku predskazuje dolazak Gospodnji; vidiš kako se i cvrkut vrabca svrsishodno koristi. Na koji način: jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom arhanđela i trubom Božijom sići sa nebesa. Arhanđel će svima obnarodovati: ustajte u sretanje Gospodu. Strašan je dolazak Vladike! David kaže: Bog će javno doći, Bog naš, i neće ćutati: oganj će se pred njim rasplamsati i oko njega velika bura…[60] Sin Čovečiji će na oblacima doći Ocu, kao što kaže pročitano Pismo, i teći će reka ognjena u kojoj će su ljudi ispitati. Ako se u nekoga nađu zlatna dela, taj će svetleti; u koga dela budu meka kao trska, taj će se zapaliti u vatri. A Otac će sedeti m odeća će mu biti bela kao sneg i vlasi glave njegove kao čista vuna. Sve je ovo predstavljeno antropomorfno. Zbog čega? Zbog toga što On jeste Car ljudi neuprljanih gresima. On kaže: Ja ću ubeleti grehe vaše kao sneg i kao vunu.[61] Ovim se označava oproštaj grehova ili čak bezgrešno stanje. Doći će Gospod sa nebesa, na oblacima, kao što se na oblacima i vazneo. Sam je kazao: i videće Sina Čovečijeg kako dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom mnogom.[62]
22. Koji znak će njegov dolazak posedovati da mu protivnička sila ne može pristupiti, odnosno, da mu se ne poslični? Tada će se javiti znak Sina Čovečijeg na nebesima, kaže Hristos. Svojstveni i sopstveni znak Hristov jeste znamenje Krsta. Svetleći znak Krsta prethodiće Caru koji je bio razapet da bi Judejci, kada spaze ovaj znak, zaplakali gorko jer su Ga proboli i raspeli, umišljajući zlo protiv njega; plakaće svi, iz naraštaja u naraštaj, govoreći: to je Taj koga su šamarali; to je Taj koga su vezali; to je Taj koga su razapeli, ali su Ga najpre ponižavali. Kuda da pobegnemo od gneva Tvoga? Pošto će biti okruženi anđeoskim silama, nigde neće moći da pobegnu. Znak Krsta jeste strah neprijatelju Isusovom, a radost prijateljima koji veruju u njega ili Ga propovedaše ili postradaše za njega. Da li će tada iko biti blaženiji od onih koji se pokažu kao prijatelji njegovi? Slavni i toliko veliki Car neće prezreti prijatelje svoje iako dolazi u pratnjI tolike vojske nebeske i sedi na prestolu sa Ocem. Da se prijatelji njegovi ne bi izmešali sa neprijateljima On će poslati anđele svoje sa snažnom trubom i sabraće se izabranici njegovi sa sve četiri strane.[63] (Ta On ni Lota nije prezreo, kako da prezre mnogobrojne pravednike?). Priđite blagosloveni Oca moga,[64] kazaće im On, nošen na nebeskim kočijama.
23. Ako bilo ko od sabranih tada kaže: ja sam bedan ili možda bolestan ležim na postelji; ili: hoće li i prezrena žena biti uzeta od svojih žrvnjeva? Nećemo li mi biti odbačeni, zaboravljeni? Ohrabri se, čoveče! Sudija ne gleda na lice: neće suditi po slavi, niti će po tuđem svedočenju kazniti.[65] On neće obrazovane predpostaviti neobrazovanima, niti bogataše sirotima. Ako budeš i u polju, anđeli će te svejedno uzeti. Nemoj misliti da će On samo vladaoce zemlje uzeti, a tebe zemljodelca da će izostaviti. Bio ti sluga, bio ubog, uopšte se ne plaši: taj koji je uzeo obličje sluge neće prezreti sluge; ne plaši se i ako budeš tada ležao bolan na postelji svojoj; Pismo kaže: tada će dva biti na postelji: jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.[66] Ako po nuždi budeš prodan kao sluga da radiš na žrvnjevima, svejedno da li si muško ili žensko; ili ako si žensko i imaš dete, a neprestano radiš na žrvnjevima, neće te zaboraviti onaj koji izvodi okovane mužastvom.[67] Taj koji je izveo Josifa iz tamnice i postavio ga da vlada, izbaviće i tebe od žalosti i uvešće te u carstvo nebesko. Samo se tvrdo nadaj, trudi se i podvizavaj usrdno. Ništa neće propasti. Svaka tvoja molitva, svaki slavopoj je ovekovečen, zapisana je svaka milostinja, post, svaki čedno sačuvani brak; zapisano je uzdržavanje za Boga sačuvano. Od svega što je zapisano, prevashodno će biti ovenčano devstvo i čistota: i ti ćeš zasijali nalik anđelu. Ali, kao što si odvažno slušao o dobrom, sada poslušaj i o suprotnom. Zapisana je svaka bludnja tvoja, svaka preljuba, svako krivokletstvo i bogohulstvo i gatanje i krađa i ubistvo. Sve ovo će se opet zapisati, ukoliko posle krštenja budeš isto činio: ono pre krštenja će se izbrisati.
24. Kada dođe Sin Čovečiji, kaže Hristos, u slavi svojoj i svi anđeli sa njim. Pogledaj čoveče pred kolikim brojem svedoka ćeš stupiti na sud: ceo ljudski rod nalaziće se tamo. Stajaće tamo mnogobrojno pleme rimsko; mnogi drugi divlji narodi, koji sada postoje i svi oni koji su tokom proteklih sto godina umrli; pojaviće se tamo i oni koji su umrli tokom hiljadu godina; pojaviće se ljudi rođeni počev od Adama do dana današnjeg: to je veliko mnoštvo ljudi, ali još uvek malo u odnosu na broj Anđela kojih je mnogo više. Njih je devedeset i devet ovaca, a ceo ljudski rod je samo jedna ovca: pošto je obimno mesto, biće i mnogo obitelji, a nebesa nad nebesima sadrže neobujmljivi broj njih. Zapisano je: hiljadu hiljada mu služi i tušta i tma stoji pred njim;[68] ovo nije zapisano zbog toga što je njihov broj toliki, nego zbog toga što prorok nije mogao drugačije da iskaže njihovu brojnost. Na sudu će biti Bog, Otac svih, sa njim će sedeti i Hristos i zajedno sa njima Duh Sveti. Truba anđeoska će pozvati sve nas, zajedno sa našim delima. Zar se nećemo od svega ovoga uplašiti? Nemoj misliti, čoveče, da je ovo mala stvar ili nešto nevažno za tebe što ćeš biti suđen pred ovolikim brojem prisutnih. Zar ne poželimo nekada pre da umremo nego da pred našim drugovima budemo osuđeni?
25. Dakle, plašimo se, braćo, da nas Bog ne osudi. Za svoj sud On nema potrebe ni u kakvim svedocima ili istraživanjima. Nemoj kazati: tokom noći sam bludničio ili čarao ili bilo šta drugo nečasno činio, tako da svedoka nije bilo. On će ti suditi po tvojoj savesti: pošto se misli njihove među sobom optužuju ili opravdavaju na dan kada Bog uzasudi tajne ljudske.[69] Strašno lice Sudijino prisiliće te da kažeš istinu; ali ako je ti i prećutiš On će te izobličiti. Ti ćeš se na sudu pojaviti ili obučen u grehe svoje ili u pravedna dela. To nam pokazuju i reči samog Sudije, a Sudija je sam Hristos: Otac neće suditi nikome, jer sav sud predade Sinu.[70] Otac time ne lišava sebe vlasti, nego sudi kroz Sina. Dakle, voljom Oca, sudiće Sin, pošto je jedno volja Oca, a drugo – Sina, ali je sve jedno isto. Šta kaže Sudija po pitanju donošenja dela svojih? Sabraće se pred njim svi narodi.[71] Pred Hristom se mora pokloniti svako koleno nebeskih i zemnih i preispodnjih, i razlučiće ih jedne od drugih, kao što pastir razdvaja ovce od jaraca.[72] Na koji način ih pastir razdvaja? Rukovodi li se on knjigom da bi video šta je ovca, a šta koza? Ili ih razlikuje po izgledu? Meka i tanana vuna pokazuje ovcu, a oštra i kruta kozu. Ako se i ti sada očistiš od grehova svojih, tada će ti dela biti meka kao vuna: odeća tvoja će bleštati i ti ćeš neprestano govoriti reči: svukoh haljine svoje, kako ću se obući u njih?[73] Po odeći svojoj bićeš prihvaćen kao ovca. Ako li se pokažeš kosmat, kao Isav, sa gustom dlakom i niskim mislima ili se ponašaš kao Isav koji je zbog hrane prodao i izgubio pravo prvenstva, bićeš postavljen na levu stranu. Uostalom, ne dao Bog da bilo ko od vas ovde sabranih bude odlučen od blagodati i zbog rđavih dela bude postavljen na levu stranu, u broju grešnika!
26. Sud je zaista strašan; sama misao o njemu stvara trepet. Carstvo nebesko predstoji i oganj večni je pripremljen. Na koji način možemo, pitaće neko, da izbegnemo oganj? I kako da uđemo u Carstvo nebesko? Gladovah, i nahraniste me, kaže Hristos. Poznajte put; nije potrebno tumačiti ovo, nego ispuniti kazano. Bejah gladan i nahraniste me; bejah žedan i napojiste me; bolestan, i obiđoste me; u tamnici bejah i posetiste me.[74] Ukoliko ovo budeš činio zacarićeš se zajedno sa njim; ako ne činiš, bićeš osuđen. Počni sve ovo da tvoriš i ostani nepokolebiv u veri pa nećeš, kao nemudre djeve koje odoše da kupe ulje, biti ostavljen sa one strana vrata. Ne nadaj se samo u to što u rukama svojim imaš svetionik, nego ga čuvaj da bi on u pravo vreme svetlio. Neka se proslavi svetlost dobrih dela tvojih pred ljudima i neka se Hristos ne huli zbog tebe. Obuci se u odeću netruležnosti, ukrasi se dobrim delima i koji god način da primiš od Boga radi ispravljanja dela svojih ispravljaj ih na korist. Povereno ti je imanje? Upotrebi ga kako priliči. Poverena ti je pouka drugih? Poučavaj ih svesrdno. Imaš dar da pridobijaš za Boga duše svojih slušalaca? Čini to temeljno. Mnogo je slučajeva pomoću kojih možemo potvrditi dobro služenje: samo da niko od nas ne podlegne osudi, nego da smelo dočekamo večnog Cara Hrista koji caruje u vekove. Večno caruje Taj koji bude sudio živima i mrtvima; koji je za žive i mrtve umro, kako kaže Pavle: zbog toga je Hristos i umro i oživeo da vlada i živima i mrtvima.[75]
27. Ako bilo kada od bilo koga čuješ da će carstvo Hristovo nekada imati svoj kraj, slobodno omrzni ovu jeres; ona predstavlja drugu glavu zmije nedavno javljene u Galatiji. Neki se usudiše da tvrde kako Hristos posle kraja sveta neće više carstvovati; usudiše se tvrditi da će se Reč, koja je izašla iz Oca, ponovo vratiti u Oca i više neće postojati. Bogohulnik ovim rasuđuje na svoju propast, jer ne pamti reči Gospodnje: Sin postoji večno.[76] Zaboravio je i reči Gavrilove: zacariće se u domu Jakovljevom u vekove i carstvu njegovom neće biti kraja.[77] Dobro razmotri pitanje o kome govorim. Ljudi jeretici uče protiv Hrista iako je arhanđel Gavrilo govorio o večnom postojanju Spasiteljevom. Kome ćeš ti više verovati? Zar nećeš Gavrilu? Poslušaj pročitano Danilovo svedočanstvo: videh noću u snu i Gle na oblacdžma nebeskim kao Sin Čovečiji da dolazi i Starac danima. Njemu se dade vlast i čast i carstvo i svi ljudi, plemena i narodi njemu služe: vlast njegova je vlast večna koja neće proći i carstvo neće nestati.[78] Ovoga se drži, jedino ovom veruj, a jeretičko učenje izbegavaj, jer veoma jasno si čuo svedočanstvo o neokončivosti Hristovog carstva.
28. Slično ovome čuo si i u tumačenju o onom kamenu koji se bez ruku otrgnuo od gore, a to je Hristos u telu: i carstvo njegovo neće ostati drugim ljudima.[79] David na jednom mestu kaže: presto tvoj, Bože, postoji u vekove vekova; na drugom: ti si, Gospode, u početku stvorio nebo i zemlju… Oni će proći, a ti ćeš ostati… Ti svagda postojiš i Godine tvoje ne prolaze.[80] Pavle je ovo kazao za Sina.
29. Želiš li da saznaš na osnovu čega su oni koji pogrešno uče došli do takvog zaključka? Oni su dobre reči Apostola: njemu priliči da carstvuje dok ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje,[81] čitali sa zlobnom namerom te zlobno ustvrdiše da, kada On bude pokorio sve neprijatelje pod noge svoje, više neće carstvovati. Ovo je ludost i bezumlje. Taj koji je vladao pre no što je pokorio neprijatelje, neće li carstvovati kada ih pobedi?
30. Oni se usudiše još da ustvrde da će se Sin istopiti u Ocu[82], jer piše: kada Mu sve pokori, tada će se i sam Sin pokoriti onome koji je njemu sve pokorio.[83] Ovo je najnečastivija hula! Zar ćete vi, stvorenja Hristova, postojati i onda kada se postojanje Hristovo razreši? Bogohulni jezici! Na koji način će sve njemu biti pokoreno? Hoće li to propasti ili će nastaviti da postoji? Zar će to što se pokorava Hristu i dalje postojati, a Hristos koji se pokorava Ocu neće više postojati? Pokoriti se ne znači da će se On povinovati Ocu, jer On svagda tvori ono što je Ocu ugodno; to što će On tada pokazati neprinuđenu pokornost označava njegovu dobru volju, jer On nije rob koji se po sili zakona mora pokoriti, nego je Sin koji se Ocu povinuje svojom voljom, iz ljubavi.
31. Upitajmo ih: kako shvatiti reči: dok ili dokle? Koristeći njihove izraze nastojaću da izobličim njihove laži. Pošto se oni osmeliše da tvrde kako reči: dok ne pokori neprijatelje svoje podnožju nogu svojih, označavaju kraj njegovog carstva, to znači da se usudiše da ograničavaju večno carstvo Hristovo i još tvrde da će prestati beskrajna vlast Hristova. Zbog toga pročitajmo mesto iz Apostola: vladala je smrt od Adama do Mojseja.[84] Zar su ranije ljudi umirali, a posle Mojseja više ne umiru? Zar posle zakona više nije bilo smrti među ljudima? Vidiš da se rečju dok ne određuje granica vremena, nego Pavle time pokazuje da Mojsej, mada beše čovek pravedan i dostojan divljenja, ipak beše smrtan zbog greha Adamovog.
32. Evo još jednog primera: sve do ovog dana, kada se čita Mojsej, pokrivalo na njihovim srcima leži.[85] Do ovog dana. Nije li samo do Pavla, a ne i do sada ili do svršetka? Kada Pavle kaže Korinćanima: i do vas dođosmo jevanđeljem Hristovim, nadajući se da ćemo, dok uzraste vera vaša, hvaliti se vama i u drugim gradovima.[86] Jasno vidiš da reč dok ne znači kraj, nego posledičnost. Na koji način sada shvataš reči: dok ne položi neprijatelje svoje? Isto kao što I Pavle, na drugom mestu, govori: tešite se svakoga dana, dok je dan plačite. Sigurno: svagda! Kao što se ne može tvrditi da Hristovi dani imaju početak, tako se isto ne može govoriti o kraju carstva njegovog; jasno piše: carstvo njegovo je carstvo večno!
33. Znam ja i za mnoge druge dokaze iz Sveštenog Pisma o neokončivosti carstva Hristovog, ali dovoljno vam je i ovo, pošto je dan već poodmakao. A ti, slušaoče, klanjaj se samo ovom Caru i izbegavaj jeretičko umovanje. Ako nas blagodat Božija udostoji, razjasnićemo i ostale istine vere. Bog svega neka vas sačuva kako biste zapamtili znake kraja sveta i ostali nesavladani od strane antihrista. Upoznat si i sa znacima prevaranta koji će doći; upoznat si sa načinom na koji će Hristos javno sići sa nebesa. Prvog izbegavaj, kao lažnog, a ovoga očekuj, kao istinitog. Saznao si za sredstvo kojim ćeš se u vreme suda pojaviti na pravoj strani. Čuvaj zavet sa Hristom, ukrašavaj se dobrim delima da bi odvažno stao pred Sudiju i nasledio carstvo nebesko. Kroz njega i sa njim neka bude slava Bogu, zajedno sa Duhom Svetim, u vekove vekova. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Govoreno katihumenima u Jerusalimu, bez pripreme, na reči: i koji će opet doći da sudi živima i mrtvima. I o Antihristu. Takođe i na reči Danilove: gledah dokle se prestoli postaviše i Starac danima sede, i dalje – Dan 7:9; videh noću u snu i gle na oblacima nebeskim Sin Čovečiji dolazi, i dalje – Dan 7:13
 2. Ps 104:2
 3. Jevr. 12:2
 4. Mt21:9.
 5. Mk 11:9
 6. Ps 49:21
 7. Mal 3:13
 8. Kod sv. Kirila stoji: ζητείτε = tražite
 9. Mal 3:5.
 10. 1Kor 3:12-13.
 11. Tit 2:11-13
 12. Os4:2
 13. Is 34:4
 14. Mt 24:29
 15. Ps 102:26-27
 16. Is57:1
 17. Dela2:20.
 18. Mk 13:31.
 19. Dela 1:7
 20. Mt 24:42
 21. Mt24:3.
 22. II Kor 11:14.
 23. Mt24:4
 24. II Kor 11:14. Mt24:5
 25. Mt24:6.
 26. Lk 21:11; Mt 24:42.
 27. Mt 24:10
 28. Ps27:3.
 29. Mt 24:14.
 30. Mt 24:15, 23.
 31. II Sol 2:3-10
 32. 2Tim4:3
 33. Mt 24:27, 30-31.
 34. 2 Sol2:8.
 35. Dan7:23.
 36. Dan7:24.
 37. Dan7:25.
 38. 2Sol2:9.
 39. Dan7:21
 40. Dan12:1
 41. Mt 24:16.
 42. Rm.8:35
 43. Mt 24:21.
 44. Mt 24:22.
 45. Dan7:25
 46. Dan 12:7
 47. Dan 12:11, 12
 48. Mt 10:23
 49. Mt 24:24
 50. 2Sol2:11
 51. 2Sol2:12
 52. Dan12:1
 53. Dan 12:2-3
 54. 2Sol2:7.
 55. I Sol 4:16.
 56. 1Sol 4:16-17
 57. Prop 11:9-10; 12:1-3, 6, 4, 5
 58. Mt 24:30; Zah 12:12.
 59. Prop12:5
 60. Ps49:3.
 61. Is 1:18.
 62. Mt 24:30.
 63. Mt 24:31
 64. Mt 25:34
 65. Is11:3
 66. Lk 17:34
 67. Ps67:7
 68. Dan7:10
 69. Rm2:15-16
 70. Jn5:22.
 71. Mt 25:32.
 72. Flb 2:10; Mt 25:32
 73. Pesma5:3.
 74. Mt 25:36.
 75. Rm 14:9
 76. Jn8:35
 77. Lk1:33
 78. Dan 7:13-14
 79. Dan2:44
 80. Ps 45:7; 102:26-28.
 81. I Kor 15:25.
 82. Tačnije: razrešiti u Ocu.
 83. 1 Kor 15:28
 84. Rm5:14
 85. 2 Kor 3:15.
 86. II Kor 10:14-15

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *