POUKE OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

POUKE
OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

 
OGLASITELJNA POUKA OSMA[1]
 
1. Verom u jednoga Boga mi odbacujemo zablude mnogobožaca i borimo se protiv pagana i protiv svakog neprijatnog agitovanja jeretičkog; kada tome dodamo: u jednoga Boga Oca, ograđujemo se i naoružavamo protiv obrezanih, koji odbacuju jedinorođenog Sina Božijeg. Sinoć smo kazali ono što i pre rekosmo o Gospodu našem Isusu Hristu da, kad god kažemo – Otac, ujedno pokazujemo da je On Otac Sina, da bismo tako u svome umu predstavili i shvatili kako Bog ima i Sina. Sada ćemo svemu rečenom dodati još i to da je On i Svedržitelj. Ovo vam govorimo imajući u vidu i pagane i Judejce, ali i sve jeretike uopšte.
2. Neki pagani nazivaju Boga dušom sveta; drugi mišljahu da se njegova vlast proteže samo na nebu, a na zemlji ni malo; neki opet povrh svega grešiše, jer nakaradno shvatiše reči: i do oblaka je istina tvoja,[2] te se usudiše da Božije proviđenje ograniče oblacima i nebom, a sve što se nalazi na zemlji udaljiše od Boga zaboravivši reči psalma: ako uzađem na nebo, Ti si tamo; ako siđem u ad, i tamo si Ti.[3] Ako nema ničega iznad neba, a ad je ispod zemlje, onda vladalac preispodnjim mestima drži u svojoj vlasti i zemlju.
3. Jeretici, međutim, kao što i pre rekoh, ne priznaju Jednog Svedržitelja Boga. Svedržitelj je taj koji vlada svime, koji nad svime ima vlast; oni koji tvrde da postoji jedan Gospod duše, drugi Gospod tela, ovakvog Gospoda nazivaju nesavršenim. Kako On može biti savršen, kada je nekom drugom ostavio nešto u vlasti? Zar se Svedržiteljem može smatrati neko ko ima vlast nad dušom, a nad telom nema? Zar je Svedržitelj neko ko ima vlast nad telom, a nad dušom nema? Gospod izobličava sve koji ovako misle govoreći im: bojte se onoga koji može i dušu i telo pogubiti u geeni.[4] Ako Otac Gospoda našeg Isusa Hrista ne bi imao vlasti nad obojim, kako bi onda i jedno i drugo mogao podvrgnuti kazni? Na koji način On može telo, koje nije pod njegovom vlašću, baciti u geenu, ako najpre ne sveže osililog se i oružije njegovo ne rastoči?[5]
4. Božanstveno Pismo i učenje istine priznaju jednog Boga koji silom svojom vlada nad svime, ali i koji mnogo trpi svojom voljom. On vlada i nad idolopoklonicima, ali ih trpi svojom nezlobivošću. Vlada i nad odmetnuvšim se jereticima, ali ih trpi svojom neizmernom snishodljivošću; vlada i nad đavolom, ali i njega trpi: ne trpi ga zbog lične slabosti ili nemoći pred njim ili da je savladan njime. Đavo je početak Gospodnjeg stvaranja,[6] ali je postao predmet poruge i sablazni, ali ne za Boga (ovo je nedostojno Boga), nego za njegove anđele, koje je On stvorio. Bog je omogućio đavolu dalji život iz dva razloga: da bi đavo bio pobeđen i da bi se podvrgao većoj osudi, a sa druge strane da ljudi zadobiju vence pobede. O, najmudrije Božije Proviđenje! Zlovolju On preobraća u sredstvo spasenja verujućih. Kao što je mrsku nameru Josifove braće, da ga prodaju u robstvo, preokrenuo u sredstvo ličnog plana iskupljenja, tako je i đavolu dozvolio da vojuje protiv ljudi kako bi pobednici bili dostojni venaca pobede, a đavo, izgubivši od slabijih, bio izložen većoj poruzi i sramu; ljudi bi postali veličanstveniji, jer su pobedili onoga koji je u početku bio arhanđel!
5. Dakle, ništa nije izuzeto iz vlasti Božije što i Pismo tvrdi: sve služi tebi.[7] Jedino su Sin njegov i Duh Sveti njegov izuzeti iz svega. Sve što služi, služi Gospodu kroz Sina u Duhu Svetom. Bog gospodari nad svima; On trpi ubice, razbojnike i bludnike, jer je svojom dugotrpljivošću odredio izvesno vreme za kajanje, posle koga će uzvratiti svakome po delima da bi oni, koji se koristiše dugoročnim vremenom, a ostadoše neraskajanog srca, bili teže kažnjeni. Mada oni koji vladaju na zemlji jesu i carevi nad ljudima, ipak oni to ne mogu postati bez vlasti date im odozgo. Ovo je Navukodonosor opitno poznao i zbog toga je kazao: jer njegova vlast jeste večna vlast i carstvo njegovo je iz roda u rod.[8]
6. Bogatstvo, zlato i srebro, ne pripadaju đavolu, kako to neki misle. Verniku je ceo svet bogatstvo; neverniku ni novac.[9] Međutim, ništa nije toliko zaraženo neverjem kao đavo. Bog jasno kaže kroz proroka: moje je srebro i moje je zlato,[10] a đavo kaže: kome ja hoću, daću ga.[11] Ako u tolikoj meri budeš koristio srebro, onda se ovo ne može poreći. A kada dobru stvar budeš koristio na zlo: tada, ako ne želiš da optužiš svoje lično oduševljenje onim, nečastivo ćeš baciti krivicu na njezinog Tvorca. Čovek se pomoću imanja može učiniti pravednim. Bejah gladan i nahraniste me.[12] Nema sumnje, posredstvom imanja. Nag bejah i odenuste me.[13] Svakako, i ovo posredstvom imanja. Želiš li da znaš na koji način imanje može da posluži za ulazak u Carstvo nebesko? Prodaj, kaže, imanje svoje i podeli ga ubogima; i dobićeš riznicu na nebesima.[14]
7. Ovo sam kazao protiv jeretika koji se trude da steknu što veće imanje i što više robova. Ja ne želim da i ti postaneš rob bogatstvu, niti želim da na to, što ti je Bog dao na korist, gledaš kao na nešto neprijatno. Nikada nemoj kazati da bogatstvo pripada đavolu. Mada je đavo kazao: sve ću tebi dati što je meni predato,[15] ipak ove reči moguće je poreći, a lažac ne mora verovati; jer, može se učiniti da je on na ovo bio prinuđen zbog prisustva Onoga koji je bio tu, te je kazao istinu. On nije kazao: sve ovo daću tebi, jer je sve to moje; nego: jer je meni predato. On nije sebi prisvojio pravo vladanja, nego je samo priznao da je on poverenik i rasporeditelj. Neka tumači u svoje vreme ispitaju da li je on kazao istinu ili je slagao!
8. Jedan je Bog Otac, Svedržitelj, koga jeretici počeše da omalovažavaju. Oni se usudiše i drznuše da omalovaže Boga koji sedi na heruvimima.[16] Drznuše se da hule na Adonaj Gospoda. Drznuše se da hule Svedržitelja Gospoda koga propovedahu Proroci. Ali ti se klanjaj jednom Bog Svedržitelju, Ocu Gospoda našeg Isusa Hrista;[17] izbegavaj mnogobožačke zablude; beži od svake jeresi i po primeru Jova kaži: Gospoda svega Vladiku ću prizvati, koji čini velika i neistraživa dela, slavna i vanredna, kojima nema broja. U njima je velika slava i čast Svedržiteljeva.[18] Neka mu je slava u vekove vekova. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Govorena onima koji se pripremaju za prosvećenje; govoreno bez pripreme, na temu: Svedržitelj. Na reči proroka Jeremije: Bog veliki i silni, Bog velikog saveta i silan u delima, Bog veliki svedržitelj i velikoimenit Gospod, i dalje. Jer 32:19
 2. Ps 108:5.
 3. Ps 139:8
 4. Mt 10:28.
 5. Mt 12:29
 6. Jov 40:14
 7. Ps 119:91
 8. Dan4:31
 9. Priče17:6
 10. Agej 2:9
 11. Lk4:6
 12. Mt 25:35
 13. Mt 25:36
 14. Mt 19:21
 15. Mt4:9
 16. Ps80:2
 17. Rm15:6
 18. Jov 5:8, 9

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *