NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » POUKE I PROROČANSTVA

POUKE I PROROČANSTVA

 

POUKE I PROROČANSTVA
 

 
PISMA
 
Prvo
 
Bratu jeromonahu Hrisantu, upravniku naksoške škole
Visokoprepodobni ljubljeni brate moj Hrisante, celivam te i poklanjam ti se, moleći se Svetome Bogu za tvoje duševno i telesno zdravlje.
Blagodaću Božjom, brate, zdrav sam koliko jesam, a dušom – Gospod zna. Mnogo šta u vezi sa mnom i oko mene mnogima se čini neverovatnim, pa ni ja ne mogu to da shvatim. Samo ću ti reći toliko, da bi ti proslavio Gospoda i obradovao se, da se među braćom zbiva prilično pokajanje. Obišao sam gotovo trideset eparhija, podigao deset grčkih škola i dve stotine nižih, uz pomoć Gospoda Koji moju reč potvrđuje i nekim znacima. I slava onome koji kaže: Sila se moja u nemoći savršava. Trenutno obilazim Paramitiju i Margaritu, a nadam se da ću se uskoro i vama obradovati, ako Bog da. Bio sam i u zavičaju i svi rođaci i prijatelji ti se klanjaju.
Celivam tebe i Visokopreosvećenoga Vladiku i molim se za svu u Hristu braću.
Da si zdravo i dušom i telom.
Deset hiljada Hrišćana me ljube, a jedan mrzi. Hiljada Turaka me ljubi, a jedan i ne. Hiljade Jevreja hoće moju smrt, a jedan ne.
(2. mart 1779)
Tvoj brat Kozma jeromonah
 
Drugo
 
Namesniku Sv. Mitropolije Kefalonijske Georgiju Kladasu
Visokouvaženom gg. Georgiju Kladasu, velikom upravitelju i glavnom učitelju kefalonijskom, Kastrop.
Vaša premudrosti, visokoprepodobni, sveti veliki upravitelju kir Georgije, celivam te i pozdravljam.
Ja sam, brate, čovek grešan i neuk, nedostojni sluga Hrista Boga našega. A podstaknut od patrijaraha Istočne Crkve, arhijereja, igumana i od samoga gospodina Sofronija da koliko mogu poučim Hrišćane i nalazeći se na ovom blagoslovenom ostrvu i dobivši dozvolu od… i od asoskog kneza, učinilo mi se blagosloveno i pravilno da to pomenem i tvome prepodopstvu i da i od tebe tražim dozvolu, jer ti si arhijerejski ekonom, a i savet, jer si brat i rođen si i odgojen ovde i stvari poznaješ bolje. Posavetuj me, dakle, šta te Bog prosvetli ili neposredno ili posredno, putem pisma, da učinim šta sam dužan.
Blagosiljam te i kroz tebe sve Hrišćane.
Zdravo mi bio.
(13. jun 1779)
Tvoj brat u Hristu, Kozma jeromonah
 
Treće
 
Žiteljima Zalonga
Najblagorodnija ljubljena braćo i deco moja duhovna koja obitavate u Zalongu, celivam vas i blagosiljam i molim se Svetome Bogu za vaše duševno i telesno zdravlje.
Ja, braćo moja, kao sluga nedostojni Hrista Boga našega, obilazeći po meri svojih moći Hrišćane i poučavajući ih, dođoh i ovamo u vaš kraj. I videvši kako nemate školu, pokrenuo sam Hrišćane koji su dali za nju koliko je ko mogao i želeo. I vaše blagorodstvo treba da uvek pomaže školu vašu iz sopstvenih izvora, ili od zemlje ili crkvene imovine, kako biste dobili i od Boga platu, i čast od ljudi.
A ja sam dužan da molim Gospoda da blagoslovi vaš kraj, školu i vašu decu i da vas udostoji da i ovde proživite dobro i bogougodno, i da vas uvede u raj da se radujete i veselite i proslavljate Svetu Trojicu.
Toliko i zdravi bili u Gospodu.
(januar 1779)
Kozma jeromonah i nedostojni sluga vaš
 
Četvrto
 
Žiteljima sela Papadata
Najblagorodnija ljubljena braćo moja, žitelji Papadata, celivam vas i molim Svetoga Boga za vaše duševno i telesno zdravlje.
Ja, braćo moja, kao sluga nedostojni Hrista Boga našega, obilazeći po meri svojih moći Hrišćane i poučavajući ih, dođoh i ovamo u vaš kraj. I videvši kako nemate školu, podstakao sam Hrišćane koji su dali za nju koliko je ko mogao i hteo. I vaše blagorodstvo treba uvek da pomaže školu od sopstvenih sredstava, ili zajednički od sela ili od crkvene imovine, kako biste dobili i od Boga platu, i čast od ljudi.
I ja sam dužnik i to da molim Gospoda da blagoslovi i vaš kraj, i školu i vašu decu i da vas udostoji da i ovde proživite dobro i bogougodno, i da vas uvede u raj da se radujete i veselite i proslavljate Svetu Trojicu. Amin.
Postavio sam za staratelja, sa dozvolom svih, kir Jovana, a za njegove nadzornike i pomoćnike kir Dimosa pop Jovanovog i kir Stavrosa Dimosovog da upravljaju školom, kako ih Gospod prosvetli.
(mart 1779)
Kozma jeromonah, koji se moli za vas
 
Peto
 
Žiteljima sela Buzina i Hali
Najblagorodnija ljubljena braćo moja, žitelji Halija, celivam vas i molim Svetoga Boga za vaše duševno i telesno zdravlje.
Ja, braćo moja, kao sluga nedostojni Hrista Boga našega, obilazeći po meri svojih moći Hrišćane i poučavajući ih sa dozvolom arhijerejevom, dođoh i ovamo u vaš kraj. I videvši da nemate školu da vam se deca u njima uče besplatno, pokrenuo sam Hrišćane i svako je dao za nju koliko je mogao i želeo. Treba i vaše blagorodstvo da uvek pomaže školu iz sopstvenih izvora, ili zajednički od zemlje ili od crkvene imovine, kako biste dobili i od Boga platu, i čast od ljudi. I ja sam dužan da se molim Gospodu Koji blagosilja sve da blagoslovi i vaše selo i školu i da vam deca nauče slova i da se udostojite da proživite i ovde dobro i bogougodno, i da proslavljate Svetu Trojicu. Amin.
Sa odobravanjem svih, postavio sam za staratelja kir Rizosa Dimosovog, a za nadzornike i pomoćnike mu celo selo, a pogotovo kir Kirijazosa Zisisovog, kir Jovana Gikinog, kir Jovana Zotosovog, kir Kirijazosa Dimitrijevog, kir Konstu Stavrosovog i kir Pantu Diminog da upravljaju školom, kako ih Gospod prosvetli.
Toliko i zdravi mi u Gospodu bili.
(jul 1779)
Kozma jeromonah, molitelj za vas
 
Šesto
 
Žiteljima sela Sirakates (Epir)
Najblagorodnija ljubljena braćo moja, žitelji sela Sirakates, celivam vas i molim Višnjega Svetog Boga da čuva koliko vaše duševno, toliko i telesno zdravlje.
Vaš seoski sveštenik došao je ovamo u Kronke i žali mi se da vaše blagorodstvo ne čini šta joj on savetuje i šta Crkva zapoveda i to me, braćo moja, veoma žalosti. Staratelji i upravitelji vašega sela, koje sam postavio sa odobrenjem sviju, neka se postaraju koliko mogu oko žalbi vašega sveštenika i oko dobrovoljne pomoći manastira i vaše seoske vlastele da se sazida škola da vam se deca uče i da primite od Boga Svedržitelja platu, a od ljudi čast. A ja sam dužan da molim Višnjega Boga Koji blagosilja sve da blagoslovi i vašu školu i decu vašu da uče.
Toliko i da ste zdravo u Gospodu.
(10. jul 1779)
Kozma jeromonah, vaš molitelj
 
Sedmo
 
Žiteljima sela Himaras (Severni Epir)
Najblagorodnija ljubljena braćo moja, žitelji Himarasa, celivam vas i molim Svetoga Boga za vaše duševno i telesno zdravlje.
Ja, braćo moja, kao sluga nedostojni Hrista Boga našega, obilazeći po meri svojih moći Hrišćane i poučavajući ih sa dozvolom pomesnih arhijereja, dođoh i ovamo u vaš kraj. I videvši da nemate školu da vam se deca u njima uče besplatno, pokrenuo sam Hrišćane koji su dali za nju koliko je ko mogao i želeo. Treba i vaše blagorodstvo uvek da pomaže školu od sopstvenih sredstava, ili zajednički od zemlje ili od crkvene imovine, kako biste dobili i od Boga platu, i čast od ljudi.
I ja sam dužan da se molim Gospodu Koji blagosilja sve da blagoslovi i vaše selo i školu i vašu decu i da vas udostoji da poživite i ovde dobro i bogougodno, i da vas uvede u raj da se radujete i veselite i proslavljate Svetu Trojicu.
Za staratelja sam, sa opštim odobrenjem, postavio kir Mihaila, a za nadzornike i pomoćnike mu celo selo, a posebno Kir Zahosa, popa Spirosa i Iliju Dimitrijevog da upravljaju školom, kako ih Gospod prosvetli.
(avgust 1779)
Kozma jeromonah, molitelj za vas
 
Osmo
 
Žiteljima Varijada
Najblagorodnija ljubljena braćo moja, žitelji Varijada, celivam vas i molim Svetoga Boga za vaše duševno i telesno zdravlje.
Ja, braćo moja, kao sluga nedostojni Hrista Boga našega, sa nadom poučavajući po meri svojih moći Hrišćane, dođoh i ovamo u vaš kraj. I videvši da nemate školu da vam se deca u njima uče besplatno, pokrenuo sam Hrišćane koji su dali za nju koliko je ko mogao i želeo. I vaše blagorodstvo treba uvek da pomaže školu iz sopstvenih izvora, ili zajednički od zemlje ili od crkvene imovine, kako biste dobili i od Boga platu, i čast od ljudi.
A ja sam dužan da se molim Gospodu Koji blagosilja sve da blagoslovi i vaše selo i školu i decu vašu i da vas udostoji da poživite i ovde dobro i bogougodno, i da vas uvede u raj da se radujete i veselite i proslavljate Svetu Trojicu.
Sa odobrenjem sviju, za staratelja sam postavio kir Georgija Dimosovog, a za nadzornika i pomoćnika celo selo, a posebno kir Georgakisa Panosovog da vam upravljaju školom, kako ih Gospod prosvetli. Još jedan nadzornik je pop Apostolis.
(mart 1779)
Kozma jeromonah, nedostojni molitelj za vas
 
Deveto
 
Žiteljima Drovijane
Najblagorodnija ljubljena braćo moja, žitelji Drovijane iz gornje mahale, celivam vas i molim Svetoga Boga za vaše duševno i telesno zdravlje.
Ja, braćo moja, kao sluga nedostojni Hrista Boga našega, obilazeći po meri svojih moći Hrišćane i poučavajući ih sa dozvolom pomesnih arhijereja, dođoh i ovamo u vaš kraj. I videvši da nemate školu da vam se deca u njima uče slovima besplatno, zamolio sam Hrišćane koji su dali za nju koliko je ko mogao i hteo. Treba i vaše blagorodstvo da uvek pomaže školu od sopstvenih sredstava, ili zajednički od zemlje ili od crkvene imovine, kako biste dobili i od Boga platu, i čast od ljudi.
I ja sam dužan da se molim Gospodu Koji blagosilja sve da blagoslovi i vaše selo i školu i decu vašu i da vas udostoji da poživite i ovde dobro i bogougodno, i da vas uvede u raj da se radujete i veselite i proslavljate Svetu Trojicu. Amin.
Zato sam za staratelja u školi postavio, sa saglasnošću svih Hrišćana vašega kraja, visokouvaženoga popa kir Kirijakosa, a za nadzornike i pomoćnike njegove celo selo da upravljaju školom i Gospod će ih prosvetliti.
Toliko i zdravi bili u Gospodu.
(15- jul 1779)
Kozma jeromonah i molitelj za sve Hrišćane
 
Deseto
 
Žiteljima Senice
Najblagorodnija i ljubljena braćo, žitelji Senice, celivam vas i molim Svetoga Boga za vaše duševno i telesno zdravlje.
Ja, kao sluga nedostojni, braćo moja Hrišćani, Boga našega, obilazeći po meri svojih moći Hrišćane i poučavajući ih sa dozvolom arhijereja, dođoh i ovamo u vaš kraj. I videvši da nemate školu da vam se deca u njima uče besplatno, podstakao sam Hrišćane koji su dali za nju koliko je ko mogao i hteo. I vaše blagorodstvo valja uvek da pomaže školu iz sopstvenih izvora, ili zajednički od zemlje ili crkvene imovine, kako biste dobili i od Boga platu, i čast od ljudi.
A ja sam dužan da se molim Gospodu Koji blagosilja sve da blagoslovi i vaše selo i školu i decu vašu i da vas udostoji da poživite i ovde dobro i bogougodno, i da vas uvede u raj da se radujete i veselite i proslavljate Svesvetu Trojicu. Amin.
Za staratelja sam postavio, sa odobrenjem sviju, kir Leku Kirkosovog, a za nadzornike i pomoćnike njegove celo selo, a posebno popa kir Niku i kir Ginosa Dimosovog i kir Spirosa Dene i kir Spirosa Atanasijevog da upravljaju školom, kako ih Gospod svetlosti prosveti.
(28. jul 1779)
Kozma jeromonah i molitelj za vas
 
Jedanaesto
 
Žiteljima Preveze
Najblagorodnija ljubljena braćo moja, koja nastanjujete Prevezu, celivam vas i molim Svetoga Boga za vaše duševno i telesno zdravlje.
Ja, braćo moja, kao sluga Hrista Boga našega nedostojni, obilazeći po meri svojih moći Hrišćane i poučavajući ih, dođoh i ovamo u vaš kraj. I videvši da nemate školu da vam se deca u njima uče slovima besplatno, pokrenuo sam neke koji su dali za nju koliko je ko mogao i želeo. Treba i vaše blagorodstvo da uvek pomaže školu iz sopstvenih izvora, ili zajednički od zemlje ili od crkvene imovine, kako biste dobili i od Boga platu, i čast od ljudi.
A ja sam dužan da se molim Gospodu Koji blagosilja sve da blagoslovi i vaše selo i školu i decu vašu i da vas udostoji da poživite i ovde dobro i bogougodno, i da vas uvede u raj da se radujete i veselite i proslavljate Svetu Trojicu. Amin.
Za staratelja sam postavio popa kir Nikolaja Keramidu i kir Anastasija popa Rizu da drže školu i upravljaju njome, a za nadzornike i pomoćnike njihove kir Dimosa Hristovog i kir Spirosa Georgija Lambre i kir Hrista Georgijevog da pomažu školi, kako ih Gospod prosvetli.
A ako vas se dogodi neka prepreka od vlasti ovoga kraja, izgonite je van granice, kako vas se učini blagosloveno.
Toliko i da ste zdravo u Gospodu.
(april 1779)
Kozma jeromonah, molitelj za vas
 
Dvanaesto
 
Kadiji
Preslavni i premudri kadi-efendi, želim ti da dugo poživiš, celivam te i molim Svetoga Boga za tvoje duševno i telesno zdravlje i sreću.
Ja, efendijo, kad Hrišćanin i nedostojni sluga Svetoga Boga i raje cara svoga sultana Hamida, po nalogu svojih patrijaraha i arhijereja putujem i poučavam Hrišćane da čuvaju zapovesti Božje i da se pokoravaju po Bogu carskim zapovestima. Došavši ovamo u tvoju oblast, učini mi se blagosloveno da ti se poklonim i ovim pismom svojim i, ako je tvoje dopuštenje, da putujem po tvojoj zemlji.
Zdravo da si u Gospodu.
Očekujem tvoju odluku.
1779.
Sluga nedostojni, Kozma jeromonah

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *