NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » POUKE I PROROČANSTVA

POUKE I PROROČANSTVA

 

POUKE I PROROČANSTVA
 

 
PROROČANSTVA[1]
 
1. Ovo će jednoga dana postati romejsko i blago onome ko u tome kraljevstvu bude živeo. (Ovo je imao običaj da govori na raznim mestima porobljene Grčke koja su posle toga oslobođena.)
2. Blagoslovena goro, kolike ćeš duša nejači spasiti kada dođu teške godine! (Ovo proročanstvo izgovorio je u Siatisti i na drugim mestima, obraćajući se brdima koja su u godinama grčkog ustanka postala pribežišta ženama i deci).
3. Blago vama koji se nađete ovde u visokim brdima, jer ona će vas sačuvati od mnogih strahota. Slušaćete i nećete videti opasnost. Trpećete tri sata ili tri dana. (Izgovoreno u oblasti Siatiste).
4. Željeno će se dogoditi u trećem naraštaju. Videće ga vaši unuci. (Rečeno u Himarasu. Ovo veliko proročanstvo Svetoga koje je pothranjivalo slatku nadu porobljenoga Roda doživelo je čudesno ostvarenje, jer su godine oslobođenja Roda pale zaista u treće pokolenje od vremena kada je Sveti prorokovao, računa li se, kako je običaj, za svaki naraštaj po 25 godina.)
5. Doći će vreme kada će vam neprijatelji uzeti i pepeo sa ognjišta, ali vi ne menjajte veru svoju, kako to drugi budu činili. (U Siatisti.)
6. Žalim vas zbog vaše gordosti. Noga moja ovde više kročiti neće. I ako se ne okanete toga što činite, samovolje i grabežljivosti, propašćete. Na onu kuku gde vam vise sablje doći će dan kada će cigani okačiti svoje instrumente. (Izgovoreno u selu Sveti Donat.)
7. Doći će crvene kape, pa onda Englezi na 54 godine, a posle će postati romejsko. (Crvenim kapama nazivaju se francuski vojnici od Napoleonovog vremena. Ovo proročanstvo čudesno se ispunilo, jer su se posle Veneta na Eptanisu situirali Francuzi, a posle njih došli su Englezi, čiji je boravak potrajao 54 godine, koliko je Sveti i prorokovao. Godine 1810. Englezi su, osim Kerkire koja se 1815. predala Kembelu, praktično okupirali Eptanis i 1864. predali ga Grčkoj). (Izgovoreno u Kefaloniji o oslobođenju Eptanisa.)
8. Granica romejskog biće Vovusa (reka Aoos). (Izgovoreno u Palea Arti).
9. Odande će doći romejsko. (Ovo proročanstvo Sveti je izgovorio u Prevezi, pokazujući na deo kopnene Grčke, otkuda bi trebalo da dođe oslobodilačka vojska. Proroštvo se obistinilo 1912).
10. Još je mnogo muka. Setite se mojih reči: molite se, radite i dobro trpite. Dok se ne zatvori ovaj procep u platanu, vaše selo biće porobljeno i unesrećeno. (Izgovoreno u Caraplanasu, današnjem epirskom Vasilionu. Procep u platanu zatvorio se 1912, kada je Epir oslobođen).
11. „Kada će doći željeno?“, pitali su Svetoga u Caraplanasu epirskom. „Kada se ovi ovde isprepletu“, odgovorio je Sveti ukazujući na dva drvceta. (Drveće je poraslo, razraslo se i preplelo 1912).
12. Željeno će doći kada se steknu dve Pashalije.
(Zaista, 1912. praznici Blagovesti i Pashe pali su u isti dan).
13. Kada se zatvori drvo i unutra zatvori klin, doći
će željeno. Zbiće se neki znak i nemojte se uplašiti. Idite pred smiraj sunca u ona brda (Omalije i Merope), gde će se mnoge duše izbaviti. Sa sobom ne uzimajte ništa, samo duše svoje da spasete. I zlo neće potrajati duže od dvadeset četiri sata.
14. Ravničarska sela biće razorena, dok će u podnožju Kisavosa zaspati robovi, a probudiće se slobodni.(Rečeno u Larisi.)
15. Ako se ovaj čempres osuši od vrha, Grčka će se osloboditi; ako se osuši odole, neće se osloboditi. (Rečeno u Zelenici /Prasia/ u Evritaniji.)
16. Teško će doći. (Misli na željeno.)
17. Kada vidite flotu u Belom Moru, doći će željeno.
18. Kada vidite flotu u grčkim vodama, tada će doći.
19. Kada vidite veliku lađu u grčkim vodama, rešiće se pitanje Grada.
20. Doći će iznenada. Da imate džak sa brašnom okačen kraj vrata. On će vam smetati dok budete bežali. Nemojte ga ostaviti. Uzmite ga sa sobom da vam deca imaju šta da jedu.
21. U Avlonu će biti razaranja. Doći će vojske i osloboditi mesto.
22. U Bukorme mnogo će se krvi proliti.
23. Kada čujete da je počeo rat, blizu je.
24. Sva sela blizu puta mnogo će postradati.
25. Dropolis će postradati, jer je na goleti.
26. Dropolis će biti pun vojske.
27. Propašće letina iz plodnog Dropolisa i – majčice moja! – mnogo krvi ima da se prolije.
28. Urvine i krš biće puni izbeglica.
29. U selima Pepelisa bezrazložno ćete se bojati. Ništa vam neće biti. Samo ćete plakati za svojom decom što će biti na putu.
30. Antihristi će otići, ali će ponovo doći. Onda ćete ih goniti do Kokini Milja.
31. Doći će kada dođu dva leta i dve Pashalije zajedno.
32. Doći će strana vojska, verovaće u Hrista, jezik znati neće…
33. Doći će jednom i strana armija koja će verovati u Hrista. Ali vi je nećete znati.
34. Sa jednima ćete zaspati i sa drugima osvanuti.
35. Videćete po tri familije u jednoj kući.
36. Otići ćete da živite drugde, a drugi će doći da žive kod vas.
37. Videćete četrdeset konja da ih vezuju o jedan kolac.
38. Mnogi će umirati od gladi.
39. Bogataši će osiromašiti, a siromašni će umirati.
40. Pregršt zlata – pregršt brašna.
41. Doći će vreme kada će se Romeji jesti između sebe. Ja preporučujem jednomislije i ljubav.
42. Videćete i redovnu vojsku, videćete i partizansku. Od njih ćete mnogo stradati.
43. Tražiće vam puške. Imajte ih pri sebi. Jednu dajte, a drugu zadržite. Jedna puška spasiće 100 duša.
44. Doći će vreme kada će svetom upravljati gluvo i nemo. (Misli na mašine.)
45. Uzrok opštega rata biće iz Dalmacije.
46. Uzrok opštega rata doći će iz Dalmacije. Prvo će se raspasti Austrija, a onda Turska.
47. Propast će doći od jednoga ćelavca. (U albanskom rukopisu stoji: „Propast će doći od slepca i ćelavca“.)
48. Pokušaće da to reše perom, ali neće moći. Devedeset devet puta ratom i jednom perom.
49. Ako se nađu tri sile da se usaglase, ništa vam se neće dogoditi.
50. Ako se stvar reši ratom, mnoge ćete pošasti pretrpeti. U tri zemlje jedna će ostati…
51. Doći će vreme kada nećete slušati (saznavati) ništa.
52. Što god vam zatraže, dajte im. Samo duše da izbavite.
53. Budu li nalazili srebro na putu, neće se saginjati da ga podignu. Ali za jedno zrno pšenice ubijaće se ko će ga prvi uzeti.
54. Zlo će vam doći od učenih.
55. Ili tri dana, ili tri meseca, ili tri godine će potrajati.
56. Doći će vreme kad neće postojati ovaj sklad kao danas između naroda i klira.
57. Klirici će postati najgori i najnečastiviji od svih.
58. U Gradu će poteći krv u kojoj će trogodišnje tele plivati.
59. Blago onome ko bude živeo posle opštega rata. Ješće srebrnom kašikom…
60. Posle opšteg rata živeće vuk sa jagnjetom.
61. Doći će prvo jedno lažiromejsko. Ne verujte mu. Vratiće se nazad.
62. Skupiće se flota u Skalomi (Agii Saranda) i doći će crveni mundiri da ratuju za vas.
63. Turci će otići, ali će se vratiti i stići do Eksamilja. Na kraju će ih oterati u Kokini Milja. („Kokini Milja“ – mesto koje je mašta porobljenih Grka smeštala u dubine Male Azije. Tamo je trebalo da grčka vojska protera Turke. Malo je trebalo da se ovo proročanstvo približi stvarnosti, kada je 1921. godine grčka armija prilikom prolaska kroz malu Aziju stigla do pred Ankaru. Tada je vladao opšti utisak da je blizu ispunjenje toga proročanstva. Ali avaj! Razdor koji, po rečima narodnog pesnika, drži skiptar osujetio je i ove nade).
64. Toliko će se toga dogoditi, da će majke od straha rađati pre vremena.
65. Stoke neće ostati; poješće je. Jedite i vi zajedno sa njima. U Dzumerki ćete dobiti seme.
66. Velike kuće nemojte da pravite. Da pravite senice, da vam ne ulaze unutra.
67. Nametnuće vam velik i nesnošljiv danak, ali neće uspeti.
68. Staviće vam namet na živinu i prozore.
69. Tražiće vam da vam uzmu i vojnike. Ali neće uspeti.
70. Turci će saznati tajnu tri dana pre Hrišćana.
71. Kada čujete da je rat krenuo odozdo, tada će blizu biti.
72. Ako rat krene odozdo, malo ćete stradati: ako krene odozgo, propašćete.
73. Krš i urvine biće puni naroda.
74. Doći će iznenada; ili vočića na njivi, ili konja na gumnu.
75. Žalosno je da vam to kažem; danas, sutra trpećemo žeđ i toliku glad da ćemo davati hiljade dukata, a da ne nađemo malo hleba.
76. Posle rata ljudi će juriti pola sata po drumu da nađu čoveka i zbratime se sa njim.
77. Vinovu lozu ne sadite, jer će propasti kao ona u Driionpolju.
78. Nastaće jedno papirno carstvo, koje će imati veliku budućnost na Istoku. (Ovim se vrlo uspešno karakterišu novije birokratske države).
79. Svet će toliko osiromašiti, da će se opasivati vinovim lastarom.
80. Uzrok će doći od Deliata.
81. Francuska će osloboditi mnoga grčka mesta, a isto tako i Italijani.
82. Francuska će osloboditi Grčku, a Epir Italija.
83. Kroz tri uska prolaza, Kras, Krapsi i Muzina, proći će mnogo vojske za Grad. Dobro je da nejač ode u brda. Pitaće vas je li Grad daleko. Vi im ne govorite istinu, jer će vas zlostavljati. Ta vojska neće stići do grada, na pola puta saznaće da se rat završio.
84. Doći će vreme kada će đavo kružiti svojom tikvom. (Neobično proročanstvo. Da li se može biti radi o veštačkim satelitima koji se kao tikve okreću u svemiru i fasciniraju one koji obogotvoruju nauku? Ovim ne želimo da potcenimo vrednost naučnih otkrića, nego da ukorimo aroganciju savremenog sveta koji bi da na mesto Istinitoga Boga stavi idole pronalazaka. U poređenju sa ogromnim sferama koje je stvorila i otpustila svesilnost Božja da kruže beskrajnim svemirom, šta su veštački sateliti kojima se svet toliko divi, ako ne majušne i krhke tikve?)
85. Gledaćete gde jedni idu gore, a drugi gore.
86. Sloboda će doći odozdo odakle se izliva reka.
87. Odozgo i od pristana propast ne očekujte.
88. Jedan hleb će da se izgubi upola, a jedan ceo.
89. Doći će vreme kada će jedna žena da preslicom iz
goni po deset Turaka.
90. Papu da proklinjete, jer on će biti vinovnik.
91. Propast na mestu biće po imenu jednoga oficira… (nečitko).
92. Mnoga sela će propasti, tri zemlje postaće jedna.
93. Da imate troja vrata; ako vam se uhvate za jedna, da pobegnete na druga.
94. Iza jednih vrata da se ko sakrije, spasen je. Biće na brzinu.
95. Molite se da bude dan, a ne noć, leto, a ne zima.
96. Ljudi će osiromašiti, jer neće imati ljubavi prema drveću.
97. Ljudi će postati goli, jer će se ulenjiti.
98. Sa visine, od luke doći će pokora.
99. Mnogo će vam dati. Tražiće vam da ga uzmu natrag, ali neće moći.
100.Vi ćete spasiti druge, a drugi vas.
101.Pobeći ćete od levih brda, zdesna ne. Ne bojte se pećina.
102.Doći će iznenada. Konji će ostati vezani na svojim poslovima, a vi ćete pobeći.
103.Biće osmi vek kada se ovo bude dogodilo.
104.Da se sakrijete ili blizu vrata ili blizu čardaka, ako bude bilo na brzinu i u hitnji.
105.Mnogo će se toga dogoditi. Države će postati kao straćare.
106.Doći će vreme da će izaći prokleti demon iz svoje rupe.
107.Doći će jednom i jedan lažni prorok. Ne verujte mu i ne radujte mu se. Opet će otići i neće se vratiti.
108.Doći će vreme da će se Hrišćani podići jedan na drugog.
109.Da imate krst na čelu, da vas poznaju da ste Hrišćani.
110.Neće stići vojska u Grad, na pola puta stići će vest da je stiglo željeno.
111.Idi i na putu ćeš biti nagrađen. (Rečeno u Dervistani o nekome ko se podsmevao Svetom. Taj je malo kasnije ranjen na putu od nekog neprijatelja).
112.Reci onim idolima da ne dolaze ovamo, nego da se vrate nazad. (Dok je Sveti poučavao u Asosu kefalonijskom, prekinuo je u nekom času svoju propoved i poslao jednoga slušaoca u dom lokalnog upravitelja rekavši mu ove reči. Ovaj otide i nađe četiri gospođe aristokratkinje nedolično obučene „po tadašnjoj venecijanskoj modi razdrljenih grudi“, koje su se spremile da dođu i prate Svetiteljevu propoved).
113.Gradite velelepne kuće, a nećete živeti u njima.
(Rekao je ove reči Sveti u Asosu kefalonijskom, dok je prilazio jednoj novosagrađenoj kući. Ubrzo su pomrli svi vlasnici, izuzev jedne monahinje).
114.Ovo dete će napredovati, vladaće Grčkom i proslaviće se. (Rečeno o Joanisu Koletisu).
115.Postaćeš velik čovek, zavladaćeš celom Arvanitijom, potčinićeš Prevezu, Gargu, Suli, Delvino, Gardiki i samu oblast Kurt paše. Ostavićeš veliko ime u vaseljeni. I u Grad ćeš ići, ali crvene brade. To je volja Božje Promisli. Ali sećaj se za sve vreme vlasti svoje da voliš i štitiš Hrišćane, ako hoćeš da vlast ostane tvojim naslednicima. (Rečeno u Tepeleniju o Ali paši. Osim toga, sveti Kozma u Delvinakiju, gde nije imao dobar prijem kod stanovništva, prorokovao je i rođenje Ali paše, rekavši da će se roditi zver koja će zaratiti na njih. I ne samo za Ali iašu, nego je i za druge ličnosti prorokovao sveti Kozma. Tako, kada je u Kefaloniji susreo vremešnog jeromonaha G. Kladasa, arhijerejskog epitropa, obratio mu se kao arhiepiskopu. Zaista, nakon nekoliko godina ovaj je postao arhiepiskop. U Kefaloniji je izgovorio i jedno proročanstvo Antoniju Gendilinisu, koji je svojom lađom prevezao Svetoga u Asos. Kada se kapetan broda ispovedio Svetome, sakrivši od njega da je prisvojio fesove na račun svoga kolege, koji je pretrpeo brodolom i udavio se u Crnom Moru, Sveti je svojom proročkom silom, na čuđenje svih koji su slušali, podsetio kapetana na taj događaj i naložio mu da pošalje novac u vrednosti fesova rođacima nastradaloga ili, ako ovaj nema srodnika, da ga pošalje smirnskom vladici da ga on razdeli sirotinji. Drugom prilikom, opet, Sveti je, propovedajući u hramu Svih Svetih u manastiru u Prusi, čim je ugledao nekog neznanca koji je ubio jednog monaha, smesta ga provideo kao zločinca, te je i taj, ophrvan božanskom silom Svetiteljevom, ispovedio svoj zločin).
116.Izaći će iz škole stvari koje um vaš ne može da zamisli.
117.Videćete u polju kola bez konja da jure brže od zeca. (Rečeno u Vuliaratama kraj Dropolisa).
118.Doći će vreme da će se mesto opasati jednim koncem. (Rečeno u Asosu kefalonijskom).
119.Doći će vreme da će ljudi razgovarati sa jednog udaljenog mesta na drugo, kao da su u susednim sobama, kao, na primer, iz Grada sa Rusijom.
120.Doći će vreme da će ljudi leteti po nebu kao crne ptice i bacati vatru po svetu. Koji budu onda živeli, trčaće u grobove i vikati: „Izađite, mrtvi, da uđemo mi živi.“
121.Zlo će doći do Krsta (Stavros) i neće moći da se spusti. Ne bojte se. Nemojte otići od svojih kuća. (Rečeno u oblasti Polinerija kod Grevene. Zaista, 1940. Italijani su stigli do mesta Stavros, kako je Sveti prorekao, i tu se zaustavili).
122.Kada padne grana (na koju je zakačen Krst), biće veliko zlo, koje će doći sa mesta gde grana pokaže. A kada drvo padne, zbiće se jedno još veće zlo. (Izgovoreno u selu Ciraki, današnjem Svetom Kozmi, kraj Grevene. Zaista, 1940. godine pali su grana i Krst prema Albaniji, odakle su napali Italijani, a 1947. i drvo, kada je kraj potpuno razoren od bašibozuka).
 
Napomene
1 Istraživanje u cilju pronalaženja, po sinaksarima, knjigama i časopisima, rasutih proročkih slova svetoga Kozme obavio je bogoslov g. Nikola Sotiropulos koji je poreklom iz Apokura, mesta iz kraja u kojem se Sveti rodio. Nalazimo da je ova zbirka proročanstva Svetoga najpotpunija među dosad objavljenim. Ne isključuje se, ipak, mogućnost da u budućnosti na svetlost dana izađu i nova proročanstva. Valja zapaziti da je odjek proročkih slova, i, uopšte, učenja i delovanja ovoga velikog apostola Pravoslavlja dopro i do ušiju žitelja i drugih pravoslavnih balkanskih zemalja, jer svetost se ne svodi na uske granice jedne nacije, već probija državne međe i doseže svuda. Kozma nije samo grčki svetitelj, nego i svetac Balkanskoga poluostrva, i još opštije, celog pravoslavnog sveta.
 


 
NAPOMENE:

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *