NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » POUKE I PROROČANSTVA

POUKE I PROROČANSTVA

 

POUKE I PROROČANSTVA
 

 
POUKA ŠESTA1
 
Sveta Trojice, pomiluj i spasi nas. Presveta Bogorodice, pomozi i spasi nas. Amin.
 
Gospod naš Isus Hristos, braćo moja, i Bog, preslatki naš Gospodar i Vladika, Tvorac Angela i sve umne i čulne tvari, pokrenut Svojim bezmernim milosrđem i velikom ljubavlju prema našemu rodu, uz bezbrojne milosti kojima nas je darovao, snišao je i postao potpuni čovek od Duha Svetoga, od prečiste krvi Vladičice naše Bogorodice i Svagdadeve Marije, kako bi nas oslobodio iz ruku lukavoga đavola i učinio nas sinovima i naslednicima Svoga Carstva, da se u vekove radujemo i veselimo sa svetim Angelima, a da ne gorimo sa triprokletim demonima.
 
Apostoli propovedaju i zemlja postaje zemaljski raj
 
Kao što neki vlastelin ima vinograde, njive i poslenike, tako i Gospod naš Isus nas ima kao vinograd. On uze dvanaestoricu Apostola, blagoslovi ih i posla u celi svet. I ako ljudi hoće da i u ovom sujetnom svetu prožive dobro i u miru, sažaliće se svedobri Bog da ih uvede u raj. On nam je zapovedio da verujemo i krštavamo se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i da čuvamo Njegove zapovesti. Rekao je Apostolima da blagosiljaju svaku zemlju u koju dođu, a u kojoj ih ljudi ne prime kazao im je opet da otresu prah i odu. Primajući blagodat Svesvetoga Duha, oni hitahu kao munja i tom blagodaću isceljivahu hrome, kljaste, slepe i demonizovane, a imenom Hrista našega podizahu i mrtve.
Dolično bi i blagosloveno, braćo moja, bilo da i ja, nedostojni i grešni rab, imam čisto srce, kao neskverni Apostoli, te i blagodat Svesvetoga i Sveštenonačalnog Duha, ja koji bejah udostojen da dođem u vaš kraj. A neka sam i grešan i nemam blagodat Svesvetoga Duha, ali molim Gospoda našega Isusa Hrista da pošalje sa nebesa Svoju blagodat i da blagoslovi vaš kraj i dela vaša i delo ruku vaših. A prvo da nam se smiluje i oprosti nam naša sagrešenja, a da vas udostoji, deco moja, da i ovde proživite u dobru i miru i da vas smesti u raj da proslavljate Svetu Trojicu.
I u koju god zemlju dolažahu, Apostoli rukopolagahu arhijereje, jereje, blagosiljahu tu zemlju i ona postajaše kao zemni raj, sva od radosti i miline, obitalište Angela, dom Hrista našega. A tamo gde ih ne primahu, ostajaše prokletstvo, a ne blagoslov i to bejaše prebivalište đavola, a ne našega Hrista. Dolično je i blagosloveno, braćo moja hrišćanska, da počnem sa poukom i kada završimo, da zablagodarimo Bogu.
 
Savršena ljubav
 
Bog, braćo moja, ima mnogo imena. Prvo ime Boga našega je ljubav. Sveta Trojica je Otac, Sin i Sveti Duh, jedna priroda, jedna slava, jedno carstvo, jedan Bog. Mi pre svega treba da ljubimo Boga, braćo moja, jer nam dade ovoliku zemlju na kojoj žive hiljade ljudi, dade nam bilje, izvore, reke, more, ribe, vazduh, noć i dan, sunce i mesec. Stvorio nas je ljudima, a ne životinjama. Učinio nas je blagočastivim Hrišćanima, a ne jereticima. I pitam vas sada, braćo, da mi kažete koga hoćete, Boga ili đavola? – Boga hoćemo. – Dobro, pravo to kažete, deco moja blagorazumna, da me sakloni vaša molitva, ali da vidimo prvo kakva je ta ljubav. Ljubav treba da je verna, da je savršena i ni u čemu nedostatna. Valja nam to shvatiti po nama samima. Ti, brate moj Hrišćanine, imaš jedno dete. Ja te poštujem i kažem da ti je dete dobro, ali ga bijem, prezirem, uzimam mu hleb i jedem ga. Šta kažeš, je li to ljubav? Ja bih rekao da nije. Kao što ljubimo svojega Boga, treba da ljubimo i brata, jer to je ono što je i prirodno – mimo prirode je da ga ne ljubimo. Treba da ljubimo svoga brata jer imamo jednu Veru, jedno Krštenje, istim se Prečistim Tajnama pričešćujemo, u jedan raj se nadamo, jednu glavu imamo – Hrista našega.
Braćo, ljubav ima dva svojstva, dva dara. Jedno ukrepljuje čoveka u dobru, a drugo ga raslabljuje za zlo. Ako ja imam hleba da jedem i da pijem, a ti nemaš, ljubav mi kaže: „Ne jedi ga sam, nego daj i svome bratu.“ Imam haljine, a ti ne. Ljubav mi veli: „Daj jednu bratu svome.“ Otvaram usta da te osudim, da te slažem, ali ljubav mi umrtvljuje jezik i zatvara usta. Pružam ruku da otmem tvoje, no me ljubav ne pušta. Vidite li, braćo, kakvi su darovi ljubavi?
 
Svrha škola
 
Pošto ne znate šta je ljubav, treba, deco moja, da podižete škole, jer u školama se ljudi vežbaju i uče šta je Bog, šta su sveti Angeli, šta prokleti demoni, a šta je vrlina pravednih. Škola prosvećuje ljude i otvara blagočastivim pravoslavnim Hrišćanima oči da poznaju tajne.
 
Znaci vremena
 
Čitajući, braćo moja, Božanstveno i Svešteno Pismo, našao sam da je prorok Ilija živ, da ga Bog drži hiljade godina i da će ga poslati, a zatim uništiti svet. A opet, ispitujući Svešteno Pismo, nalazim da je prorok Ilija došao, kao i antihrist koga imamo na glavi, što i ne treba da vam govorim, jer ga znate.2 I sada ne čekamo ni proroka Iliju ni antihrista.
Žalosno je da vam to govorim, braćo moja, ali Svešteno i Sveto Pismo nalaže mi da to učinim: danas, sutra očekuju nas glad, žeđ, kolera, kuge, velike pošasti, da svet neće stizati da posahranjuje umrle. Danas, sutra čeka nas jedan veliki zemljotres, srušiće se sve planine, sunce i mesec će se pomračiti, zvezde će pasti, nebo će se uviti kao hartija, a svi ljudi pomreti.
 
Drugi Dolazak n Sud
 
A zatim će sinuti svesveti Krst silnije od sunca i naš preslatki Isus Hristos zablistaće sedam puta sjajnije od sunca, vaskrsnuće celi svet sa dušom i telom (pa će dobar biti kao angel, a loš kao triprokleti đavo) i reći će pravednima: „Hodite, blagosloveni Oca Moga, jer sačuvaste zapovesti Moje i veru Moju.“ A potom će Gospod reći grešnima: „Idite, vi prokleti, u preispodnju da budete sa ocem svojim đavolom, jer ne sačuvaste Moje zapovesti i veru Moju.“ I tada će Gospod otvoriti ognjenu reku kao more veliku da u njoj sažeže grešnike i nečastive, pa će pravednike postaviti Sebi zdesna, a grešnike sleva.
A mi, braćo, šta smo? Pravedni ili grešni? Ako li smo pravedni, srećni smo i triblaženi. A ako smo grešni, valja nam se sada, dok imamo vremena, pokajati i ispraviti.
 
Umna molitva
 
Dajem vam da činite sledeće: neka svako od vas uzme po brojanicu od po sto tri zrna, pa neka na svakom zrnu kaže: „Gospode Isuse Hriste, Sine i Slovo Boga živoga, Bogorodicom i svima Svetima pomiluj me grešnog i nedostojnog slugu Svoga.“ Ja hoću da vas ostavim zdrave i dušom i telom. U Gospodu našemu Isusu Hristu, braćo moja i sestre, sazrcava se Sveta Trojica i svi Sveti sa Časnim Krstom. Sveti se sa Gospodom našim Isusom Hristom raspeše dušom i telom. Braćo moja, treba da blagosiljamo i zemlju i nebo i more, pa ćemo otići u raj da se navek radujemo i blagujemo.
 
Topla vera pokreće planine, satire dennicu, pobeđuje bezverne
 
Beše jednom u Egiptu neki car, a u Aleksandriji življaše Patrijarh po imenu Joakim, čovek svet, dobar, bogobojažljiv i mudar. Car ga veoma zavole, a odmah posle njega drag mu beše jedan Jevrejin koji se docnije poturči i ubrzo postade i vezir. I kaza Jevrejin caru: „Care moj, živ mi bio, zašto toliko voliš toga Patrijarha?“ A car odgovori triprokletom Jevrejinu: „Patrijarh je dobar čovek, bogobojažljiv i mudar i zato ga volim.“ A Jevrejin će opet caru: „Care moj, kada kažeš da ga voliš, pozovi ga da ti dođe u palatu, pa ću doći i ja da pobesedimo, pa da vidiš kako neće znati da se opravda.“ I pozva car Joakima. Dođe Joakim u palatu i stade Jevrejin da se spori sa njim. Kaže Jevrejin: „Patrijarše, ne kaže li Hristos u Evanđelju da ko od vas Hrišćana ima veru podiže i planine sa mesta?“ I zapovedi car patrijarhu da podigne jednu planinu, pa će mu onda poverovati. I evo šta blagosloveni patrijarh učini. Zapovedi i sabra blagoslovene Hrišćane i savršiše Svetome Bogu moleban, koji trajaše tri dana i tri noći. I kako završiše, poče Patrijarh da kadi ono brdo, koje beše dugačko do šest sati hoda. I kaza planini: „Ja, nedostojni sluga Hrista Svoga, zapovedam ti, planino, da se podigneš odatle i dođeš u Egipat.“ I eto čuda! Odvali se ona planina i razdeli natroje u čast Svete Trojice, pa pođe i dođe Egiptu. Tu car povika Patrijarhu: „Za ime Božje, patrijarše, zapovedi planini da stane, jer će nas satrti.“ I Patrijarh smesta pohita sa toplim suzama i zapovedi planini i ona se zaustavi u Egiptu. Ta se planina do danas zove Durdas. I u to čudo mnogo naroda poverova, do šest hiljada ljudi. Nego opet govori triprokleti Jevrejin: „Care moj, znaj da Hrišćani kažu na svom jeziku „stani, planino…“ i opet poverova šest hiljada.3 I još jednom kaže Jevrejin caru: „Care moj, znaj i ovo. Hrišćani vele da u Evanđelju stoji da ko ima vere, ako i otrov popije, neće umreti.“ I tu car naloži Jevrejinu da napravi putir takvoga otrova, da jačega od njega nema u svetu. I ponovo će Jevrejin: „Care, da znaš i to da Hrišćani imaju krst i da kada zakrste gorko, ono postane slatko. Zato treba da zapovediš Patrijarhu da, kada mu daš otrov da ga popije, ne zakrsti ni sebe ni putir.“ Uze car putir, dade ga Patrijarhu i veli: „Evo, uzmi ovaj putir. Ispij ga, ali ne prekrsti ni sebe ni njega.“ I blagosloveni patrijarh ushte da ih prevari i osramoti, pa kaza caru: „Care, zapovedili ste mi da ispijem ovaj putir, ali mi ne rekoste sa koje strane.“ I prešavši rukom odgore nadole i sa leve na desnu stranu, on ispi putir. A svedobri Bog mu odmah otvori jednu rupu na putiru na desnoj strani iz koje se izli otrov, te on osta nepovređen. A na dnu putira ostade malo otrova, pa on to ispra vodom i reče caru: „Care moj, živ mi bio, ja ovo popih, nego ti zapovedi Jevrejinu da popije i on, pa ako ne umre, da mu poverujemo.“ Ali triprokleti Jevrejin ne htede da ga popije, dok ga car ne natera, te crče i ode u večnu geenu da gori sa triprokletim đavolom. Vidite li, onda, deco moja, kakva je sila svesvetoga Krsta? A vi da idete imenom Gospoda našega Isusa Hrista u raj.
 
Iskrena ispovest
 
Kad god dođem ovamo, čeda moja, radujem se i tugujem. Dolaze mi Hrišćani pojedince da mi se požale, ali ne može sluga da služi dva gospodara i ne mogu da ih posebno ispovedim, pa ih šaljem natrag, a srce mi se razdire, kao kod onoga ko ima bolesno dete, a ne prima ga. Tako moram da vas javno ispovedim. I ako vam je, deco moja, po volji, uzmite četiri dlake iz moje brade, a ja ću uzeti breme vaših grehova. Otkako se rodiste, sve da ide na mene. A vi da ispitate četiri saveta i da ih usvojite. Ako želite, deco, nađite jednog delatnog i vrlog duhovnika, da se ispovedite, da kažete svoje grehe, ali nijedan da ne zadržite. Makar jedan da zadržite, svu platu gubite. Praštajte svojim neprijateljima i ne starajte se samo o sebi, nego gledajte i na svoju braću i svoju decu. Da imate blagoslov moj i neka vas sakloni molitva Presvete Gospodu našem Isusu Hristu, raspetom i istinitom Bogu našem, Kome neka je slava i vlast u vekove vekova. Amin.
 
Napomene
1 Ova beseda naknadno je pronađena i biblioteci atinskog Bogoslovskog fakulteta i predstavlja sažetak prethodnik uz malo novih detalja.
2 Ovde svetitelj govori nejasno: ko je antihrist koji je na njihovoj glavi? Verovatno pod ovim opisom govori o Muhamedu i njegovim naslednicima sultanima.
3 Na ovom mestu nedostaje deo.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *