POUKE BOŽANSTVENE LJUBAVI

 
Starac PAJSIJE Svetogorac
POUKE BOŽANSTVENE LJUBAVI

 
ISPOVEST
 
Naoružanje verujućeg
Nad onim ko veruje i redovno odlazi u crkvu, ispoveda se i pričešćuje, đavo nema nikakvu moć, nikakvu vlast. Samo malo pravi „kev-kev“, kao pas koji nema zube. Ali nad onim koji nije verujući i daje mu povoda, đavo ima veliku vlast. Može da ga rastrgne, jer ima zube i ujeda.
Ispovest izgoni magiju
Ako bace magiju na čoveka koji se ispoveda, ništa mu ne mogu. Jer kada se čovek ispovedi i ima čisto srce, magovi ne mogu da dobiju saradnju od đavola da mu naškode.
Blato greha
– Starče, može li čovek, koji se ne ispoveda, u sebi da oseća spokojstvo?
– Kako da bude spokojan? Da bi neko osetio spokojstvo, mora da izbaci sve blato iz sebe. A to može da učini samo kroz ispovest.
Most ispovesti
Mnogi ljudi, iako imaju mnogo problema koji su izazvani njihovim grehom, ne odlaze kod duhovnika, nego odu da se ispovedaju psihijatru. Pričaju mu svoju muku… i, ako treba da pređu reku, bacaju ih, pa se ili udave, ili izađu, ali gde izađu… Ali, ako odu kod duhovnika na ispovest, preći će jednostavno na drugu obalu preko mosta…
Ponovno osvajanje terena
Bez razrešne molitve čovek bi neprestano imao padove, jer đavo ne gubi povod… Razrešnom molitvom, međutim, preseca se đavolu mogućnost uticaja, dolazi do ponovnog osvajanja terena, a onda čovek dobija pomoć i može da se bori i da se oslobodi strasti.

2 komentar(a)

  1. Sta je to duhovna ljubav

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.