POUKE BOŽANSTVENE LJUBAVI

 
Starac PAJSIJE Svetogorac
POUKE BOŽANSTVENE LJUBAVI

 
DODATAK
RUKOVOĐENJE U MOLITVI MONAHA PAJSIJA
 
Smatramo za veliko blago što imamo priliku da na ovom mestu objavimo rukopis blaženopočivšeg monaha Pajsija Svetogorca, koji je bio veoma poznat i opitan u tom delanju. On ga je napisao oko 1975. godine u vidu pisma nekom licu koje mu je postavilo pitanje na tu temu. Starac je to pismo uručio jednom posetiocu da ga odnese na poštu uz dopuštenje da ga pročita, a ovaj ga je, pored toga, i iskopirao. Taj posetilac nam je lično predao tekst i mi se nadamo da blaženi starac ne bi imao ništa protiv njegovog objavljivanja radi duhovne koristi mnogih i svedočanstva o saglasnosti opitnih staraca u tome da molitva ne podleže merenju i pokoravanju.
„Postoji jedan jednostavan način neprestane molitve i vi ga, ako hoćete, iskoristite. On, verovatno, pomaže prostim ljudima koji ne mogu da proniknu u istinski način razmišljanja Svetih Otaca, koji su se podvizavali u trezvenoumlju i uz njegovu pomoć izbegavali zablude.
Na žalost, neki ne postavljaju kao cilj svlačenje starog čoveka, tj. pokajanje, smirenje i podvig kao pomoćno sredstvo osvećenja duše, uz poimanje svoje duboke ogrehovljenosti. U tom slučaju oni bi, prirodno, osećali i potrebu za milošću Božijom i bezbroj puta ponavljali ‘Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog’, sa bolom u srcu i osećajući u srcu sladost božanstvene utehe najslađeg Isusa.
Neki, na žalost, kao što sam rekao, izvršavaju podvig koji je sam sebi svrha, trče za božanstvenim radostima i svetlošću, stalno umnožavaju molitvu na brojanicama i misle da se osvećuju. Ti ljudi izvode zaključak o svojoj svetosti na osnovu matematičkih izračunavanja molitava izgovorenih pomoću brojanica. Oni, naravno, pripremaju klupice tačnih razmera i ostalo, priklanjaju glavu ka srcu, regulišu disanje i ostalo, kako u Dobrotoljublju pišu sv. Kalist i Grigorije, a zatim dobijaju lažno osećanje da su tobože zadobili meru svetih. Od trenutka kad poveruju toj pomisli, bez oklevanja im pristupa demon i postavlja pred njih televizor s maštarijama, tako da oni neprestano gledaju demonska proročanstva i ostale sablazni.
Zbog toga je pokajanje jedina garancija za pravilnu molitvu. Neka se zatim na njegovoj osnovi pojavi bilo koja duhovna nadgradnja, ali pokajanje ćemo stalno prositi od Boga, i ništa osim njega. Ne treba tražiti ni svetlost, ni čudesa, ni proroštva, ni darove, ništa osim pokajanja. Pokajanje donosi smirenje a smirenje donosi blagodat Božiju, jer na smirene neizostavno nishodi Božija blagodat. Prema tome, pokajanje je neophodno za naše spasenje i kad ga imamo, blagodat Božija može da dođe i da nas pouči šta bi trebalo da učinimo za svoje spasenje i, ako je potrebno, za spasenje svojih bližnjih.
Da bismo milost Božiju osetili kao veliku ljubav, mnogo puta ćemo ponavljati molitvu od sveg srca i osetićemo, kao što sam govorio, sladost božanstvene utehe od najslađeg Isusa. Tad srce čvrsto obuhvata naš um, kao i vascelo naše biće. Samo u tom slučaju molitva ne slabi nego se krepi, i mi poimamo njen smisao. Tek tad se molimo bez prisiljavanja jer bivamo prisiljeni usrdnošću, a ta usrdnost donosi svaku duhovnu odvažnost i okriljuje srce. Tada se već na srcu, ma kako da je bilo skamenjeno, pojavljuju pukotine i iz njih se izlivaju suze, tako da ono bez ikakvog napora u času molitve izaziva suze. Prema tome, osećanje nužnosti takve molitve mora biti slično žeđi mladenca koji otvara ustašca i žuri u naručje majke da bi ga podojila. Pri tom on oseća i veliku sigurnost i materinsku ljubav.
Neka niko ne posumnja da se neprijatelj naoružava protiv nas time što nam usađuje pomisli. Ako pak, pre nego što počnemo da se molimo, pročitamo nešto malo iz svetootačkih dela, odsecaju se sve male i velike dnevne brige i sve se okreće ka duhovnom. Stvara se drugačija atmosfera i molitva biva sabrana. Ako neprijatelj usled svoje uobičajene zlobe i zavisti izaziva hulne pomisli, ne zbunjuj se nego i demona iskoristi za svoje delanje, i to na sledeći način. Bez pometnje neprijatelju kaži: zbog moje molitve dobro je što mi namećeš takve pomisli, jer bih inače zaboravio da se neprestano molim. Neprijatelj će se tad bez oklevanja povući, jer on zna da čini isključivo zlo. To sam rekao stoga što neprijatelj, kao po pravilu, nameće hulne pomisli osetljivim ljudima, da bi ih učinio još osetljivijima, da bi ih zbunio i prekinuo.
Posebno ću govoriti o onima koji se preko svojih mogućnosti i sa gordošću podvizavaju u bdenju. Oni slabe i više nemaju snage da se bore s neprijateljskim pomislima. Oni smatraju da su hulne pomisli njihove sopstvene i tako uzaludno stradaju, jer uzrok nisu oni sami nego lukavi.
Zbog toga su mladići dužni da se u molitvi podvizavaju sa smirenjem i rasuđivanjem, pripremajući se još tokom dana za noć: usredsređeno, promišljeno i uzdržavajući se u hrani, što takođe pomaže. Koliko god je moguće treba izbegavati so da se ne bi osećala jaka žeđ, budući da i voda može da naškodi, izazivajući zadihanost i ometajući molitelja. Veoma je dobro ako je večernja hrana lagana, ukoliko je to moguće, i ako se uzme oko 4 sata. Nakon toga treba da usledi razmišljanje, čitanje Otaca i ostalo – tokom tri časa nakon jela. Veoma je dobro ukoliko molitvi prethode i dopojasni i zemni pokloni pomoću brojanica, da se ulje u mašini ne bi ohladilo. Ako osetiš umor, možeš da sedneš i da izgovaraš molitvu, blagodareći Bogu za Njegovu veliku milost i dobročinstva. Tad se um u celini usredsređuje u srce, i svim srcem, svom dušom i svom mišlju bez ikakvog napora traži milost Božiju.
Veoma su dobri časovi posle zalaska sunca. Usled toga, svetootačke knjige čitajte uglavnom pred zalazak sunca. Tri časa pre ponoći i tri časa pred svitanje. Za mlade je dobro da nakon kratke molitve odspavaju jedan sat nakon sutona i da se probude oko ponoći, kako bi izbegli sablažnjivi jutarnji san.
Naravno, potrebna je pažnja i rasuđivanje njihovog duhovnog učitelja koji je neophodan.“

2 komentar(a)

  1. Sta je to duhovna ljubav

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *