NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » POUKE

POUKE

POUKE
 

 
Manastir Svetog Georgija u Palestini
 

Jedna reč o biblioteci „Hilandarski prevodi“
 
* * * * *
 
Predgovor
Predgovor knjizi blaženog Doroteja
Poslanica bratu koji je tražio
da mu se pošalju pronađena slova
prepodobnog oca našeg ave Doroteja,
sa pohvalom ili njegovim kratkim žitijem
Povest o životu ave Dositeja,
učenika ave Doroteja
 
RAZLIČITE POUKE UČENICIMA
 
1. O odricanju [od sveta]
2. O smirenoumlju
3. O savesti
4. O strahu Božijem
5. O tome da se ne treba
oslanjati na svoj razum
6. O neosuđivanju bližnjeg
7. O samoukorevanju
8. O zlopamćenju
9. O laži
10. O prohođenju puta Božijeg
sa [usmerenošću prema] cilju i sa trezvoumljem
11. O staranju da se brzo odsecaju strasti,
pre nego što duša [u njima]
stekne rđavu naviku
12. O strahu od budućih muka
i o tome da onaj ko želi da se spase
nikada ne treba da je nebrižljiv za svoje spasenje
13. O bezmetežnom i blagodarnom podnošenju iskušenja
14. O izgrađivanju i slaganju vrlina duše
15. O svetim postovima
16. Tumačenje nekih izreka svetog Grigorija
koje se pevaju kao tropari na svetu Pashu
17. Tumačenje nekih izreka svetog Grigorija
koje se pevaju svetim mučenicima
 
RAZLIČITE POSLANICE
 
1.  Nekim keliotima koji su ga pitali o posetama
2.  Nastojnicima manastira i učenicima
– kako treba nastavljati bratiju
i kako se povinovati nastojateljima
3.  Onome koji ima poslušanje ekonoma
4.  Istome
5.  Istome
6.  Istome
7.  Bratu koji ga je pitao
o neosetljivosti duše
8.  Bratu koji je u teskobi
zbog iskušenja
9.  Istome
10. Bratu koji je pao u dugotrajnu slabost
11. Bratu koji se nalazi u iskušenju
12. Istome
13. Istome
14. Istome
15. Istome
16. Bratu u slabosti koji je imao
različite pomisli o onom
koji se stara za njegovu korist
 
* * * * *
 
RAZLIČITE KRATKE IZREKE

 


PREPODOBNI DOROTEJ PALESTINSKI
POUKE

ŠTAMPANO IZDANJE

 Blagoslov: Igumana Svete carske lavre Hilandara
 Knjiga: POUKE AVE DOROTEJA
 Biblioteka: HILANDARSKI PUTOKAZI, br. 2
 Izvornik: ΑΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1981
 Izdato: 1996.
 Mesto: Manastir Hilandar
 Izdavač : Manastir Hilandar
 Za izdavača: Savet Staraca Hilandarskog bratstva
 Prevod : Bogdan M. Lubardić
 Štampa: Savet Staraca Hilandarskog bratstva
 Tiraž: 3000

INTERNET IZDANJE

 Objavljeno:
22. mart 2010.
 Izdaje: ©
Svetosavlje.org
 Urednik:
prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format:
Vladimir Blagojević
 Digitalizacija:
Stanoje Stanković
 Korektura:
Stanoje Stanković
 Dizajn stranice:
Stanoje Stanković

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *