Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

22. Između Pada i Potopa

Slušalac: Kad je Adam proteran iz Raja, kako je izgledalo to odvajanje?

O. Serafim: Adam je bio isteran iz Raja, ali se kaže da je sedeo i posmatrao ga. On se još uvek mogao videti, pa je čak i Kain video Raj. Sveti Oci kažu da su ljudi sve do potopa mogli da vide Raj. Oni nisu mogli da uđu u njega, jer su ga čuvala dva angela. Međutim, mi znamo da su mu oni bili blizu, jer je Bog stalno besedio sa praocima. Tada je sve bilo mnogo drugačije i nama je sada teško da to zamislimo, jer je sa Nojem nastupio novi period, kada sa Bogom više ne opštimo na taj način. Pre potopa, Bog se javljao i neposredno govorio s ljudima, pa čak i sa grešnikom Kainom.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.