Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

21. „Lokacija“ Raja

O. Serafim: Povezanost Raja sa našim savremenim svetom veoma je duboka, jer je Raj prvobitno bio deo zemlje, uzvišeni deo sličan planini. Kad je Adam proteran iz Raja, spustio se niz padinu i tamo počeo da živi. Kain je morao da ode još niže.

Slušalac: U Knjizi Postanja se kaže da je iz Raja isticala reka koja se granala, pretvarajući se u Eufrat i u druge reke.

O. Serafim: Da, pominju se četiri reke, koje se obično tumače kao Eufrat, Tigar, Nil i Gang. Postoje različita tumačenja.

Slušalac: Da li tamo još uvek postoji planina?

O. Serafim: Ne. Vidite, ono što mi sada imamo predstavlja drugačiju stvarnost. Došao je Nojev potop i očigledno da se tokom tog vremena dogodila strašna kataklizma – verovatno erupcije vulkana i podizanje planina, čije rezultate sada vidimo. Sasvim je verovatno da pre Noja nije postojalo pet kontinenata koje danas poznajemo – bila je to sasvim drugačija zemlja. Možda je postojao samo jedan kontinent. Mi, zapravo, nemamo nikakvu ideju o tome. O tome nam ništa nije rečeno. Ne možemo reći ni da je zemlja bila sasvim drugačija nego što je danas. Ove četiri reke ne ishode više iz istog izvora. One su se promenile. I pored toga, možete da primetite i da kažete da se u toj oblasti nalazi kolevka drevne civilizacije. Očigledno je da smo svi mi potekli odatle.
Raj je sada, naravno, razdvojen od zemlje. Međutim, ljudi još uvek odlaze u Raj. Mi znamo za ljude koji su bili tamo, kao što je slučaj sa svetim Efrosinijem Kuvarom. On je odatle doneo jabuke, koje su ljudi jeli kao sveti hleb. On je uistinu doživeo Raj kao nešto fizičko, ali i drugačije od naše svakodnevice. Tamo možete da se nađete samo ukoliko ste u stanju istupljenja, i morate da „izađete“ iz samih sebe. Raj nas je sada napustio, jer je Adam prvobitno bio drugačiji nego što smo mi sada. On je bio više prirode. U stvari, Sveti Oci kažu da je on bio u telu, ali da je to telo bilo nešto između duha i onoga što mi poznajemo kao telo. To je nešto potpuno drugačije.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.