Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

19. Hristovo duhovno telo

Slušalac: Kako se Hristos uklapa u stanje u kojem se cada nalaze svetitelji i koje je trebalo da dostigne Adam?

O. Serafim: Isus Hristos je Bog.

Slušalac: Da, i svetitelji Mu se klanjaju, ali ima li On duhovno telo kakvo će imati svetitelji?

O. Serafim: Da, On još uvek ima Svoje Telo. Sveti Andrija je, na primer, na Nebesima video Hrista na prestolu.

Slušalac: On je, međutim, Božanske prirode i mi duhovno opštimo s Njim.

O. Serafim: Da, Bog je svudaprisutan. On je Svetlost, ali Hristos je na Nebesima i u Svom vaskrslom telu.
Mi nismo dostojni da znamo kako to dejstvuje na delu, odnosno, da li ćemo koračati uz Njega i besediti s Njim. Međutim, samo pomislite – On je sa Svojim učenicima koračao po zemlji.

Slušalac: To se može tako objasniti. On je Božanske prirode, ali…

O. Serafim: Ali se ovaplotio. On se upodobio nama i, prema tome, to telo je tamo u drugom svetu. Na Nebesima ćemo sa Bogom opštiti duhovno, ali takođe i sa Njim u Njegovom telu.

Slušalac: A hoćemo li opštiti sa Njim u Njegovoj suštini?

O. Serafim: Ne. Postoji učenje svetog Grigorija Palame o Božijoj suštini i Božijim energijama. Mi nećemo moći da neposredno opštimo sa Bogom u Njegovoj suštini, ali Ga spoznajemo u Njegovim energijama (u blagodati).

Slušalac: Svetitelji, dakle, ne opšte sa Božijom suštinom?

O. Serafim: Ne, oni opšte sa Bogom posredstvom energija i oni su na taj način pričasni Bogu. Mi nismo u stanju da razmišljamo kao Bog. Mi ne možemo da razmišljamo Njegovim mislima, niti možemo da mislimo o tome šta je On činio pre nego što je svet bio stvoren ili o nečemu sličnom. Mi samo možemo da budemo pričasni saglasno tome koliko nam On to Svojom blagodaću dopusti.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.