Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

14. Slobodna volja

Slušalac: Kad je Adam pao, da lije u tom trenutku shvatio da je posedovao slobodnu volju?

O. Serafim: Kad je jednom sagrešio, shvatio je da je nag, video je da se udaljio od Boga i počeo je da se pravda. Drugim rečima, pred njim se otvorila čitava staza koja je predstavljala posledicu sagrešenja. U sebi je sagledao tu dubinu, odnosno da je bio u stanju da izabere zlo iako to zapravo nije nameravao.

Slušalac: On, dakle, do tog trenutka nije bio stvarno svestan slobodne volje?

O. Serafim: Sveti Oci kažu da je on, iako zrelog telesnog uzrasta i vrlo uzvišenog duha, još uvek bio veoma prostodušan jer nije bio iskušan. On je bio u stanju dobra koje još nije iskušano zlom.

Slušalac: Prema tome, Adam je nakon pada znao šta je učinio?

O. Serafim: On je znao jednu stvar: da je to bila zapovest. On, međutim, još uvek nije bio isproban u poslušnosti zapovesti, i on je u svojoj prostodušnosti pao.

Slušalac: Da lije Adam bio svestan šta je zlo i pre nego što je okusio jabuku?

O. Serafim: Mislim da bi Adamu i samo opažanje iskušenja stvorilo svest o zlu[1]. Da nije sagrešio, ta svest bi za njega sama po sebi mogla biti slična okušanju ploda od drveta, ali bez pada. Kad bi dozreo i bio spreman, mogao bi znati za posledice zla bez pada u samo zlo.
To je, međutim, moja ideja. Oci ne govore o tom posebnom aspektu, ali kažu da je drvo poznanja dobra i zla nešto što je samo za zrele ljude[2].
(Uzgred, niko od Svetih Otaca ne kaže da je taj plod bila jabuka. Neki smatraju da je to bila smokva. Ideja da je to bila jabuka potiče sa Zapada. Nisu nam data posebna saopštenja o tome. To je jednostavno bilo neko drvo s plodovima.)


NAPOMENE:

  1. Sv. Jovan Zlatousti piše: „Adam je (pre pada) znao da je poslušnost dobra i da je neposlušnost zla. To je još jasnije naučio kad je, okusivši plod sa drveta, bio proteran iz Raja i lišen onog blaženstva“ (Osam omilija na Knj. Postanja, 7; 3). (Izd.)
  2. V. kod sv. Grigorija Bogoslova i sv. Jovana Damaskina. (Izd.)
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.