Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

12. Preegzistencija duša, „reinkarnacija“ i evolucija

Slušalac: Zašto je Origen verovao da se duša spustila iz duhovne sfere i nastanila u telo?

O. Serafim: On je bio pod uticajem filosofskih učenja koja su tvrdila da je materija zla. Ljudi gledaju oko sebe i zapažaju da gresi dolaze od tela. Otuda se, posebno među manihejcima i sličnim učiteljima, razvilo učenje da je duša plemenito suštastvo koje je zarobljeno u telu. Zbog toga su razvili ideju da je duša eonima obitavala u nekoj drugoj sferi.

Slušalac: Zašto su duše zbačene u veštastvo (materiju) ako je veštastvo (materija) zlo?

O. Serafim: Prema Origenu, to se dogodilo stoga što su sagrešile u toj drugoj sferi.
To predstavlja dualistički pogled na svemir: postoji jedna dobra strana – to je duša, i postoji zla strana, a to je priroda, telo. Hrišćansko stanovište, s druge strane, dušu i telo posmatra kao celinu, znajući da će telo u stvari biti preobraženo. Zapravo, tokom ovog kursa ćemo videti da je telo na početku bilo drugačije od onoga kakvo je postalo nakon pada.

Slušalac: Da li su istočnjačke udeje izvršile neki uticaj na Origena?

O. Serafim: Nesumnjivo. Ljudi su iz Indije dolazili u Aleksandriju, gde je živeo Origen i tamo su poučavali. Jedan od Origenovih učitelja bio je iz Indije.

Slušalac: Ideja o preegzistenciji duša je slična onome što hindusi uče o transmigraciji (seobi, preseljenju) duša i reinkarnaciji.

O. Serafim: Tačno.

Slušalac: U kakvoj je to vezi s evolucijom?

O. Serafim: Iza kosmogonije evolucije nalazi se ideja da sve potiče od jedne niti: u početku je postojala jedna kap i iz nje su proistekla sva živa bića: životinje, insekti, biljke, itd. (Naravno, postoje neizmerne teškoće u toj teoriji, jer morate pokazati kako su se u toj prvobitnoj kapljici istovremeno pojavili genetski kodovi i načini njihovog prenošenja; osim toga, morate da pokažete kako je dodata informacija koja će stvoriti genetski kod za čoveka i sva ostala živa bića. To nikad nije učinjeno.)
Ideja „reinkarnacije“ je slična po tome što, prema drevnim hinduističkim, budističkim, grčkim i rimskim shvatanjima, uključuje preseljenje u različita živa bića: u životinje, u insekte, pa čak i u biljke. (U modernom dobu, ljudi su izmenili tu ideju: oni pretpostavljaju da su u svojim „prethodnim životima“ bili ljudska bića, jer im se ne dopada ideja da su nekad bili majmuni, drveće ili nešto slično. Ljudima se dopada da misle kako su bili Napoleon ili Julije Cezar, ali im se ne dopada da misle da.su negde u Rimskom carstvu bili hrastovo stablo. Oni laskaju samima sebi.)
Uopšteno, možemo reći da ideju o tome da je sve jedno – kao jedan „lanac svetlosti“ koji se može podeliti u različite vrste živih bića – Sveti Oci nisu prihvatili ni u najmanjoj meri. Oni kažu da su u početku bile prisutne sve različite vrste živih bića i da će njihova semena stvarati iste vrste živih bića do svršetka vremena[1].


NAPOMENE:

  1. Iscrpnija rasprava o reinkarnaciji može se naći u knjizi oca Serafima Duša posle smrti, s. 121-127. (Izd.)
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.