Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

10. Granice naučnog istraživanja

Slušalac: Nisam iznenađen kada kažete da se ideje o ljudskoj evoluciji menjaju, budući da otkrivaju mnoge stvari koje doprinose teoriji evolucije. Na kraju krajeva, videćemo kako se celovita slika o evoluciji pojavljuje na svetlosti dana.

O. Serafim: U redu, sve to zavisi od vaših predubeđenja, jer su ta predubeđenja često veoma jaka.

Slušalac: Ono što želim da kažem jeste da se u nauci uopšteno događa da oni idu napred i da imaju teoriju a da zatim otkrivaju kako su njihove pretpostavke pogrešne, kao što ste vi rekli. Nakon toga oni moraju da izmene svoju teoriju i tu postoji iskorak, poboljšanje u znanju i u nauci

O. Serafim: Da. Postoje izvesne slabe tačke u samoj teoriji evolucije kakva se danas izlaže. Mi, naravno, moramo razumeti da ta reč ima različita značenja. Evolucija neke posebne vrste zeba ili nečeg sličnog nije ono o čemu govorimo. To je obična promena unutar jedne vrste. Međutim, evolucija kao teorija o poreklu sveta prevazilazi granice nauke. To je spekulacija o početku sveta, kao što je i stari Grk spekulisao o tome da li je svet beskonačan, da li je oduvek postojao, itd.
Da bi se evoluciona teorija porekla prihvatila u onom obliku u kojem se danas obično predstavlja, čovek mora da prihvati da Šest dana Postanja nisu natprirodan čin, odnosno, čin koji je drugačiji od onoga što se sada dešava. Prema tumačenju Crkve, oni predstavljaju nešto veoma različito: postojalo je Šest dana Stvaranja tokom kojih je Bog stvorio čitav svet, i On to više ne čini. Prema tome, vi ne možete da zaključite u čemu su oni bili slični. Vi možda možete da izvodite zaključke unazad gotovo do te tačke, ali ne možete da zaključite šta je bio istinski početak. Smatram da bi u tom pogledu naučnici trebalo da budu mnogo manje dogmatični u posmatranju samog početka i o raspravama o njemu.
Tekst Knjige Postanja sasvim jasno kaže da je tih šest činova u potpunosti izvan sfere našeg današnjeg saznanja. Mi o tome ništa ne možemo znati, ukoliko Sam Bog ne odluči da nam to otkrije. Upravo zato bih želeo da kažem da su naučnici daleko od istine ukoliko pokušavaju da izvedu zaključke o početku na osnovu onoga što se sada dešava. Ideju uniformizma (odnosno, ideju da se sve odigravalo istom brzinom kojom se odigrava i sada) možete da prihvatite samo do određene tačke – možda za samo nekoliko hiljada godina. Što se tiče stvari koje su se dešavale pre toga, sumnjivo je da li se sve odvijalo istom brzinom.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.