Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

2. Datovanje na osnovu ugljenika 14

Slušalac: Šta možete reći o datovanju na osnovu ugljenika 14?

O. Serafim: Datovanje ugljenikom se koristi samo kad su u pitanju organske materije. Vreme raspadanja ugljenika 14 je 5.700 godina i očigledno je da ovaj metod ne može ići daleko u prošlost. Neki ljudi misle da pomoću ovog modela možete ići unazad 20.000 godina i više, ali to podrazumeva toliko nagađanja da nikad ne možete biti sigurni. Čak i ljudi koji to poriču kažu da je ovaj metod prilično pouzdan ako se ide 3.000 godina unazad. Međutim, ukoliko se ide (unazad) dalje od toga, ovaj metod postaje sve nepouzdaniji. Ovaj sistem je zasnovan na čitavom nizu pretpostavki.[1]
Prema mišljenjima naučnika, najpouzdaniji sistem datovanja nije radioaktivni ugljenik nego datovanje na osnovu tri prstena (dendrohronologija). Nedavno su bili u mogućnosti da testiraju čitavu seriju stvari, poredeći datovanje ugljenikom sa datovanjem pomoću tri prstena. Otkrili su da je metod datovanja radioaktivnim ugljenikom bio neprecizniji nego što su mogli i da zamisle. Računanje pomoću tri prstena ispoljavalo je tendenciju ka pokazivanju starosti veće i za nekoliko vekova od one koju je utvrdilo datovanje ugljenikom. Ostala radiometrijska datovanja koriste se da bi se dobila starost od miliona i milijardi godina. Takav je kalijum-argon, itd. Ovi metodi uključuju sve moguće vrste pretpostavki i vi morate da ih prihvatite pre nego što ovi sistemi počnu da „deluju“.[2] Svi oni polaze od pretpostavke da tokom vekova između elemenata nije dolazilo do kontaminacije i da nijedan od sporednih (krajnjih) elemenata („kćerinskih“ komponenti) nije bio prisutan na početku. Evolucionisti to ne znaju; oni pretpostavljaju da je sve bilo uniformno (jednoobrazno), od nule do onoga što sada znamo. Ako je to istina i ako je brzina bila uniformna (jednoobrazna), onda bismo starost fosila mogli da utvrdimo nešto preciznije. Međutim, ako to nije tačno, onda bi čitav sistem mogao biti vrlo daleko od tačnosti. Načinjene su nepopravljive greške. Ljudi su sistem radiometrijskog datovanja primenili na stene koje su se nedavno formirale a pokazalo se da su stare do tri milijarde godina!


NAPOMENE:

  1. Robert Li, pomoćnik urednika u časopisu Anthropological Journal of Canada piše o nepouzdanosti sadržanoj u datovanju radioaktivnim ugljenikom: „Ne može se poreći da su nevolje s datovanjem radioaktivnim ugljenikom duboke i ozbiljne. Uprkos 35godišnjem tehnološkom usavršavanju i boljem razumevanju, pretpostavke na kojima se zasnivao su snažno osporene… Dalje korišćenje ovog metoda zavisi od snalažljivosti, uzimajući u obzir ovde kontaminaciju, tamo frakcionaciju, a kalibriranje gde god je to moguće. Ne bi trebalo da nas iznenadi što je čitava polovina datuma odbijena. Čudo je što je ona druga polovina uopšte prihvaćena. Bez obzira na to koliko je koristan, metod radioaktivnog ugljenika još uvek nije u stanju da ponudi sigurne i pouzdane rezultate. Postoje ogromna razmimoilaženja, hronologija je neujednačena i relativna, a prihvaćeni datumi su obično odabrani datumi. („Radiocarbon, Ages in Error“, Anthropological Journal of Canada, vol. 19, no. 3,1981, c. 9, 29) (Izd.)
  2. Datovanje pomoću radioaktivnog ugljenika bazirano je na nizu pretpostavki različitom od onog koji podrazumevaju drugi metodi. Za kratak pregled tih pretpostavki v. Henri Moris, Naučni kreacdžonizam (Scientific Creationism), s. 140-149, 162-167. (Izd.)
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.